Jellemző munkakörök bemutatása

Az alábbi, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában jellemző munkakörök bemutatása az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és támogatásából készült „100 foglalkozás egészségi tényezői a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában” kiadvány alapján került összeállításra.

Adatrögzítő, kódoló (FEOR-08 4114)

Az adatrögzítő, kódoló szövegeket, számokat és egyéb adatokat visz be információs rendszerekbe, elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából.

Adó- és illetékhivatali ügyintéző (FEOR-08 3652)

Az adó- és illetékhivatali ügyintéző feladata az adó-, illeték- és más kötelező befizetés, költségvetési támogatás megállapítása, kiszabása, beszedése, nyilvántartása végrehajtása, [...]

Alkalmazásprogramozó (FEOR-08 2144)

Az alkalmazásprogramozó szoftveralkalmazásokhoz és operációs rendszerekhez tartozó mű-szaki utasításokban és leírásokban meghatározott programozható kód írását és karbantartását végzi, [...]

Bolti eladó (FEOR-08 5113)

A bolti eladó a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Feladata a vásárlók köszöntése, fogadása, útbaigazítása, felvilágosítás, tanácsadás az áru [...]

Bolti pénztáros, jegypénztáros (FEOR-08 5117)

A bolti pénztáros, jegypénztáros feladata a készpénzes, utalványos, hitel- vagy bankkártyás fizetések lebonyolítása és ellenőrzése az áruházakban, jegyirodákban vagy hasonló egységekben. [...]

Burkoló (FEOR-08 7534)

A burkoló különböző épületek, építmények függőleges és vízszintes felületeinek hideg, illetve meleg tapintású burkolatát készíti, javítja vagy bontja. Feladata hideg tapintású burkoló lapok, [...]

Bérelszámoló (FEOR-08 4122)

A bérelszámoló alapfeladataiból adódóan bérekkel kapcsolatos információk összegyűjtésével, ellenőrzésével és feldolgozásával, a munkavállalóknak járó bérek és juttatások kiszámításával [...]

Bútorasztalos (FEOR-08 7223)

A bútorasztalos bútoripari vállalkozásokban bútorokat készít, javít és újít fel. Feladatai többek között a fa alapanyag előkészítése és válogatása, a műhelyrajz alapján lapalkatrészek [...]

Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermék készítő, -javító (FEOR-08 7216)

E foglalkozás betöltője meghatározott technológia, szabás- és dolgozóminta alapján bőrből és műbőrből, textilanyagból használati tárgyakat, ruházati kiegészítőket, lovas felszereléseket, és [...]

Cipész, cipőkészítő, -javító (FEOR-08 7217)

A cipész, cipőkészítő, -javító nagyüzemi keretek között vagy egyedi méret után, a vevő kívánsága szerint bőrből vagy műbőrből cipőket, szandálokat, csizmákat készít, valamint javítást, [...]

Cukrász (FEOR-08 5135)

A cukrász süteményeket, tortákat, fagylaltokat és fagylaltszerű készítményeket készít, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, esetenként a vásárlók egyedi [...]

Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő (FEOR-08 6115)

A foglalkozás körében meghatározásra kerülnek a dísznövények termesztésének paraméterei (fajták, mennyiségek). A dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő megszervezi, irányítja [...]

Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozások (FEOR-08 9332)

Az egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozások körébe szakirányú végzettséget nem igénylő erdészeti (erdőtelepítés, erdőfelújítás, kézi talaj-előkészítés, gondozás, [...]

Egyszerű ipari foglalkozású (FEOR-08 9310)

Az egyszerű ipari foglalkozású személyek általában fizikai természetű tevékenységeket végeznek kézi erővel, mint pl.: gépek, illetve emberek kiszolgálása, anyagok és tárgyak kezelése, kézi [...]

Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású (FEOR-08 9331)

Az egyszerű mezőgazdasági foglalkozás betöltőjének feladata valamilyen szakember, megbízó útmutatásai szerint a haszonnövények kapálása, gyomlálása, permetezése, kötözése, termések kézi [...]

Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású (FEOR-08 9329)

Az egyéb egyszerű építőipari foglalkozások körében a különböző építkezéseken, út-, vasút- és vízépítéseken földmunkával járó munkaműveleteknél azokat a tevékenységeket kell elvégezni, [...]

Egészségügyi dokumentátor (FEOR-08 3322)

Az egészségügyi dokumentátor különféle egészségügyi - informatikai - dokumentációs nyilvántartásokat (betegfelvételi, kezelési és elbocsátási stb.) tervez, fejleszt, kezel és tart karban. [...]

Elemző közgazdász (FEOR-08 2624)

Az elemző közgazdász vállalaton, gazdasági ágazaton vagy nemzetgazdaságon belül tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit, részt vesz a gazdasági és társadalmi [...]

Erdészeti foglalkozású (FEOR-08 6211)

Az erdészeti foglalkozású szakmunkás az erdők műveléséhez (telepítése, felújítása, az erdősítés végrehajtása, az élőfa-állomány és a kijelölt erdőterület ápolása, gondozása), védelméhez és a [...]

Fa- és könnyűipari technikus (FEOR-08 3114)

A fa- és könnyűipari technikus mérnöki irányítással vagy önállóan fa és faalapú termékek-, textil-, bőr-, cipő-, szőrme-, papír- és nyomdaipari termékek gyártásában, a gyártási technológia [...]

Faesztergályos (FEOR-08 7222)

A faesztergályos kezeli és figyeli az automata vagy félautomata famegmunkáló gépeket (pl. precíziós fűrészelő, maró-, gyaluló-, fúró-, esztergáló- és fafaragó gépek), amelyekkel bútorok, [...]

Fakitermelő (favágó) (FEOR-08 6212)

A fakitermelő (favágó) az erdőgazdaságban és lakott területeken a fák tőtől való elválasztását, kitermelését és a faanyag mozgatását, a kitermelt fa előkészítését és elszállítását végzi.

Famegmunkáló (FEOR-08 7221)

A famegmunkáló foglalkozás gyakorlója üzemelteti és felügyeli azokat a faanyagkezelő, fafeldolgozó berendezéseket és gépeket, amelyekkel leválasztják a kérget a rönkökről, faforgácsot [...]

Festékszóró, fényező (FEOR-08 7327)

A festékszóró, fényező feladata a kezelendő felületek előkészítése, a zsír- és egyéb szennyeződések, valamint a rozsda eltávolítása. Ezután, többnyire kézi festék- és lakkszóró berendezéseket [...]

Festő és mázoló (FEOR-08 7535)

A festő-mázoló különböző létesítmények, köz- és lakóépületek külső és belső felületét vonja be védő- vagy díszítőanyaggal (festékkel, tapétával, stb.). Feladatai: bevakolt falak, fém- és fa- [...]

Finommechanikai műszerész (FEOR-08 7420)

A finommechanikai műszerész sokrétű tevékenységén belül mérő- és precíziós berendezéseket, optikai, laboratóriumi, repülési és hajózási műszereket készít, szerel és javít. Elkészíti, [...]

Fizioterápiás asszisztens, masszőr (FEOR-08 3332)

A fizioterápiás asszisztens, masszőr a gyógytornász irányításával, esetleg más egészségügyi szakemberekkel együttműködve a betegek funkcionális mozgásának sérülése, betegsége vagy valamilyen [...]

Forgácsoló (FEOR-08 7323)

A forgácsoló különféle precíziós szerszámgépeket, fémmeg¬munkáló gépeket, többek között esztergapadokat, őrlő-, gyaluló-, fúró- vagy csiszológépeket állít be, kezel és felügyel, beleértve a [...]

Gipszkartonozó, stukkózó (FEOR-08 7512)

A gipszkartonozó, stukkózó foglalkozás betöltője épületek, belső terek, falazatok gipszkarton burkolatainak szerelésével, karbantartásával és javításával foglalkozik. Munkája során gipszből, [...]

Gyógynövénytermesztő (FEOR-08 6116)

A gyógynövénytermesztő tervezi, szervezi, irányítja és elvégzi a gyógynövények termesztésével, gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat. [...]

Gyógyszergyártó gép kezelője (FEOR-08 8133)

A gyógyszergyártó gép kezelője meghatározott gyártási technológia szerinti részfeladatok ellátását végzi (gyógyszeralapanyag-gyártás, homogenizálás, oldatkomponensek összemérése, [...]

Gépészmérnök (FEOR-08 2118)

A gépészmérnök gépeket, berendezéseket, mechanikai szerkezeteket, technológiai eljárásokat, gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. Az összetett tevékenységen belül a szerkezetek [...]

Gépésztechnikus (FEOR-08 3116)

A gépésztechnikus a gépészet területén gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában önállóan vagy [...]

Halászati foglalkozású (FEOR-08 6230)

A halászati foglalkozásúak tógazdasági körülmények között vagy természetes vizekben hal-tenyésztést, haltermelést folytatnak. Feladataik közé tartoznak a tenyész- és áruhalak előállítása, a [...]

Hivatalsegéd, kézbesítő (FEOR-08 9233)

A hivatalsegéd, kézbesítő intézményeken belül és intézmények között, háztartásokba vagy más helyekre küldeményeket, leveleket kézbesít, illetve kisegítői feladatokat lát el.

Hulladékosztályozó (FEOR-08 9212)

A hulladékfeldolgozó-helyeken osztályozza, azonosítja, válogatja a papír-, üveg-, műanyag-, alumínium- és egyéb hulladékokat. Az újrahasznosítható hulladékokat feldolgozásra előkészíti. Külön [...]

Humánpolitikai adminisztrátor (FEOR-08 4134)

A humánpolitikai adminisztrátor a szakterületi vezető irányítása mellett vagy a személyzeti információkra támaszkodva önállóan lát el adminisztratív feladatokat. Munkakörtől függően feladatai [...]

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus (FEOR-08 3141)

A rendszerkezelő technikus informatikai és kommunikációs technológiai rendszerek kezelését, működtetését végzi és felügyeli, ideértve az internethez kapcsolódó és az attól független helyi [...]

Informatikai és telekom. berendezések műszerésze, javítója (FEOR-08 7342)

Az informatikai és telekommunikációs eszközök, valamint a hozzájuk tartozó perifériák és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítését, javítását és karbantartását végzi. Feladatai közé [...]

Intézményi takarító és kisegítő (FEOR-08 9112)

Az intézményi takarító szállodák, irodák és más intézmények belső tereinek és berendezési tárgyainak tisztítását végzi.

Iratkezelő, irattáros (FEOR-08 4136)

Az iratkezelő, irattáros intézmények, gazdálkodó szervezetek keretén belül a levelezések, kartonok, számlák, nyugták, különböző dokumentumok és egyéb nyilvántartások irattári rendnek [...]

Jelnyelvi tolmács (FEOR-08 3514)

A jelnyelvi tolmács szociokulturális és pszicholingvisztikai megfeleltetést, nyelvi modifikációt végez a beszéd útján zajló információcserében akadályozott siket, valamint a súlyos fokban [...]

Jogi asszisztens (FEOR-08 3642)

A jogi asszisztens az igazságszolgáltatás intézményeiben (bíróságon, ügyészségen, ügyvédi irodákban) és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken (kormányhivatalokban, [...]

Jogász, jogtanácsos (FEOR-08 2611)

A jogász, jogtanácsos a jog eszközével elősegíti az általa képviselt ügyfelek, szervezetek eredményes működését, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok [...]

Járműtakarító (FEOR-08 9114)

A járműtakarító repülőgépek, vonatok, autóbuszok és hasonló járművek belső tereinek és berendezési tárgyainak tisztítását végzi.

Kalapos, kesztyűs (FEOR-08 7213)

E foglalkozás betöltője a technológiai előírásoknak megfelelően különböző szőrme- vagy szövet- alapanyagokból, választott vagy előírt formának megfelelően női, férfi- és gyermeksapkát, [...]

Keramikus (FEOR-08 7413)

A keramikus modellrajzok alapján egyedi vagy kis szériás termékeket, használati és dísztárgyakat, szaniterárukat, burkolóelemeket, műszaki, egészségügyi és ipari finomkerámiai tárgyakat; [...]

Kerékpár-karbantartó, -javító (FEOR-08 7335)

Kerékpárok, gyermekkocsik, kerekesszékek, riksák, és hasonló, nem motoros meghajtású közlekedési eszközök mechanikus és kapcsolódó alkatrészeinek szerelését, karbantartását, szervizelését és [...]

Konyhai kisegítő (FEOR-08 9236)

A konyhai kisegítő feladatai közé tartozik a konyha takarítása (munkafelületek, falak, gépek, berendezések lemosása, szemetes edények kiürítése, kimosása, ételes edények elmosogatása; [...]

Kályha- és kandallóépítő (FEOR-08 7537)

A kályha- és kandallóépítő az épület szerkezetének és a kémény működésének ellenőrzése alapján a helyiségek fűtésére használatos szilárd-, gáznemű fűtőanyaggal, illetve elektromos árammal [...]

Kárpitos (FEOR-08 7224)

A kárpitos az ülő- és fekvőbútorokat, a járművek üléseinek párnázott részét, épületek belső tereinek fali kárpitozását, az ajtókárpitokat készíti és javítja. A párnázott részek elkészítése [...]

Készlet- és anyagnyilvántartó (FEOR-08 4131)

A készlet- és anyagnyilvántartó nyilvántartást vezet az előállított árukról és az átvett, lemért, kiadott, leszállított vagy készletre vett alapanyagokról. A könyvviteli szabályoknak [...]

Kézi csomagoló (FEOR-08 9225)

A kézi csomagoló feladata anyagok, termékek dobozokba, zsákokba, kartonokba, rekeszekbe, hordókba, konténerekbe és egyéb csomagolóanyagokba csomagolása; a becsomagolt áruk címkézése.

Könyvelő (analitikus) (FEOR-08 4121)

A könyvelő tevékenysége során könyvviteli feladatokat lát el, számítási, adatbeviteli és ellenőrzési feladatokat végez a számviteli nyilvántartásokhoz felhasznált elsődleges pénzügyi adatok [...]

Könyvkötő (FEOR-08 7233)

A könyvkötő papíralapon könyveket és más kiadványokat készít. A könyvkötés során alkalmazza a kézi könyvkötés műveleteit, illetve üzemelteti a könyvkötő gépeket, gépsorokat. A nyomdai [...]

Könyvtáros, informatikus könyvtáros (FEOR-08 2711)

A könyvtáros gyűjti, válogatja, rendszerezi, megőrzi, fejleszti és karbantartja a könyvtári gyűjteményeket és más információs témákat, megszervezi, ellenőrzi az egyéb könyvtári [...]

Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő (FEOR-08 2513)

A könyvelő könyvviteli feladatokat lát el, számítási, adatbeviteli és ellenőrzési feladatokat végez a számviteli nyilvántartásokhoz felhasznált elsődleges pénzügyi adatok összegyűjtése [...]

Kőfaragó, műköves (FEOR-08 7536)

A kőfaragó rajzok alapján természetes vagy műkőből felépíti, burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát, falszerkezetét, pilléreit, homlokzatát. Gipszből díszítőelemeket készít. Feladatai [...]

Kőműves (FEOR-08 7511)

A kőműves az épületek, építmények alapozási, falazási, vakolási, homlokzatalakítási, illetve bontási, javítási és felújítási munkálatait végzi. Feladatai többek között az alapozás és a [...]

Levéltáros (FEOR-08 2712)

A levéltáros beszerzi, tárolja, őrzi, rendszerezi, kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő, maradandó értékű iratokat. Munkája során felvilágosítást ad a [...]

Manikűrös, pedikűrös (FEOR-08 5213)

A manikűrös és a pedikűrös diagnosztizálja, ápolja, vágja és festi a kéz- és lábkörmöt, műkörmöt épít (ragasztó felvitele, műköröm illesztése és alakra vágása, finomigazítása és díszítése, [...]

Mechanikaigép-összeszerelő (FEOR-08 8211)

A mechanikaigép-összeszerelő megadott gyártási-, vagy szerelési logika szerinti mechanikai gépeket (pl.: motorokat, gépjárműveket, repülőgépeket), géprészleteket állít elő szakaszos vagy [...]

Minőségbiztosítási technikus (FEOR-08 3135)

A minőségbiztosítási technikus adott termelő szervezet minőségirányítási rendszerén belül önállóan vagy mérnöki irányítással kezeli és tartja nyilván a minőségbiztosításhoz szükséges [...]

Műanyagtermék-gyártó gép kezelője (FEOR-08 8135)

Különböző vegyipari módszerekkel előállított műanyagból öntéssel, sajtolással, befúvással, vágással és egyéb módon történő alakítással félkész és késztermékeket (üveggyapot, vezetékek és [...]

Műsorszóró és audiovizuális technikus (FEOR-08 3145)

A műsorszóró és audiovizuális technikus rádió- és televízió műsorszóró rendszereket és hálózatokat üzemeltet, rajta forgalmazott képi és hanganyagokat szerkeszt, valamint bármely egyéb [...]

Műszaki rajzoló, szerkesztő (FEOR-08 3136)

A mérnökök és tervezők által készített vázlatok és műszaki leírás alapján műhelyrajzok készítése és javítása. Számítógépes tervező (CAD) vagy számítógépes tervező és rajzoló (CADD) [...]

Nyomdai előkészítő (FEOR-08 7231)

A nyomdai előkészítő szövegek és képek ellenőrzését, formázását, szedését és elrendezését (kamerakész kópiák filmre, lemezre és digitális kimeneti eszközökre) végzi különféle nyomdai [...]

Nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó (FEOR-08 7417)

Nádból az építőipar számára speciális gépeken tetőfedő anyag, nádszövet, nádpadló vagy nádlemez előállítása. A fűzfa vesszőjének tisztítása, osztályozása, főzése, áztatása, hántolása, [...]

Ortopédiai eszközkészítő (FEOR-08 3334)

Az ortopédiai eszközkészítő orvosok és más egészségügyi szakemberek előírásait követve vagy önállóan orvosi protéziseket, gyógyászati segédeszközöket készít és javít. Feladatai közé tartozik [...]

Pincér (FEOR-08 5132)

A pincér fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel vendéglőkben, éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó egységekben.

Portás, telepőr, egyszerű őr (FEOR-08 9231)

Ipari, kereskedelmi és egyéb létesítmények, közintézmények védelmét, őrzését látja el. Ellenőrzi a személy- és teherforgalmat, fellép az illetéktelenül betolakodók, rongálók ellen. Ellát [...]

Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató) (FEOR-08 4135)

Postai levél-, csomag- és pénzküldeményeket átvesz, rendez, nyilvántartásba vesz, kézbesít, válogat és egyéb kapcsolódó feladatokat lát el.

Pultfeltöltő, árufeltöltő (FEOR-08 9224)

A pultfeltöltő és árufeltöltő a polcok és rakodóterületek feltöltését és az áruk tisztán és rendben tartását végzi élelmiszer-áruházakban és egyéb üzletekben, illetve nagykereskedelmi [...]

Pék, édesiparitermék-gyártó (FEOR-08 7114)

Kis-, közép- és nagyüzemekben kenyérféleségeket, péksüteményeket és egyéb (tojással, margarinnal dúsított) termékeket állít elő. Az előállítás során kézi vagy gépi dagasztást végez, [...]

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) (FEOR-08 3611)

A pénzügyi ügyintéző az intézmény, gazdasági szervezet pénz, - adó-, vám-, egészség- és nyugdíjbiztosításával kapcsolatos pénzügyi adminisztratív feladatait látja el, segíti a pénzügyi [...]

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor (FEOR-08 4123)

A foglalkozás összetett feladatkörén belül az alapfeladatok közé tartozik a pénzügyi, adó- és vámnyilvántartások vezetése; pénzforgalmi és hitelezési feladatok előkészítése; új vagy lemondott [...]

Rakodómunkás (FEOR-08 9223)

Nyersanyagok, anyagok félkész és késztermékek, tárgyak mozgatását, rakodását, fel-, illetve lepakolását, csomagolásának, szállításának előkészítését végzi. A rakodást kézzel vagy anyagmozgató [...]

Rendszerelemző (informatikai) (FEOR-08 2141)

A rendszerelemző analizálja, felméri az ügyfél informatikai rendszerekkel szemben támasztott igényeit, meglévő folyamatait, problémáit, ezek alapján javaslatot tesz, illetve megtervezi és [...]

Rendszergazda (FEOR-08 2152)

A rendszergazda az informatikai rendszerek optimális teljesítményének és biztonságának tervezését, fejlesztését, karbantartását és támogatását végzi. Ide tartozik a számítógépes hálózatok és [...]

Szabó, varró (FEOR-08 7212)

A szabó, varró szakember legyártja, összeállítja, átalakítja és megjavítja a méretre szabott vagy kézzel készített ruhákat; (pl.: öltönyt, kabátot). További termékeket (pl. ágyneműt, [...]

Szakács (FEOR-08 5134)

A szakács éttermekben, vendéglőkben, üzemi és egyéb típusú konyhákon különböző ételeket készít és tálal. Feladatai többek között az étlap, menü, napi ajánlat összeállítása, a meglévő [...]

Szemétgyűjtő, utcaseprő (FEOR-08 9211)

Összegyűjti és elszállítja a szemetet és az újrahasznosítható hulladékot az épületekből, kertekből, utcáról, közterületekről és más nyilvános helyekről. Söpri és takarítja az utcákat, [...]

Szociális munkás és tanácsadó (FEOR-08 2312)

A szociálpolitika, mint problémaorientált diszciplína és tevékenység művelése során elsősorban a szociológiai, közgazdaságtani, jogi és szociális munka ismeretek együttes alkalmazásából [...]

Szociális segítő (FEOR-08 3511)

A szociális segítő szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben foglalkozik a szociális munkás irányításával, segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló [...]

Számviteli ügyintéző (FEOR-08 3614)

Pénzügyi vezető irányításával vagy önállóan előkészíti és nyilvántartja a gazdasági szervezet gazdasági, számviteli eseményeit. Feladata lehet a számlázásokkal, ki- és befizetésekkel és egyéb [...]

Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető (FEOR-08 2153)

A számítógép-hálózati elemző, üzemeltető hálózati architektúrára vonatkozó stratégiákat analizálja és ezzel kapcsolatos fejlesztési javaslatokat tesz. Emellett hálózati hardver és szoftver [...]

Szántóföldi-növénytermesztő (FEOR-08 6111)

A szántóföldi-növénytermesztő tervezi, szervezi, koordinálja és elvégzi a szántóföldi, áru- és takarmánynövények termesztésével (talajelőkészítés, vetés, növényápolás, tápanyag-utánpótlás, [...]

Szőlő-, gyümölcstermesztő (FEOR-08 6114)

Tervezi, szervezi, koordinálja és elvégzi a gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésével (talaj-előkészítés, szaporítóanyag ültetés, metszés, növényápolás, tápanyag-utánpótlás, [...]

Szűcs, szőrmefestő (FEOR-08 7214)

Különböző állatok szőrmés nyersbőréből ruházati és egyéb célokra alkalmas bőrt állít elő, azt mechanikai és kémiai úton kezeli (nyírás, pácolás, festés, olajozás, cserzés, nyújtás, puhítás). [...]

Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó (FEOR-08 7113)

A tejfeldolgozó a beérkezett alapanyagokat a tejfeldolgozó üzemekben pasztőrözött tejjé és tejtermékekké dolgozza fel. Feladatai közé tartozik az üzembe érkező alapanyagok átvétele, [...]

Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök (FEOR-08 5123)

Telefon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszköz segítségével megkeresi a meglévő és a lehetséges ügyfeleket, hogy árukat és szolgáltatásokat reklámozzon és értékesítsen, valamint [...]

Textilműves, hímző, csipkeverő (FEOR-08 7418)

Minta alapján, esetenként színezéssel, kézzel szőtt egyedi textíliát, díszítés céljából kézzel (verőpárnával, fapálcikákkal) és géppel csipkét készít; különböző anyagokra kézzel vagy géppel [...]

Vegyes profilú gazdálkodó (FEOR-08 6130)

Az agrárium területén farmgazdasági körülmények szerint megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a szántóföldi és kertészeti (gyümölcs, zöldség, szőlő) növények termelésével, gazdasági [...]

Vendéglős (FEOR-08 5131)

A vendéglős a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja a vendéglátó egységben. Kialakítja a vendéglátó egység üzletpolitikáját és marketing [...]

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója (FEOR-08 7341)

Meghatározott előírások szerint elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek (pl.: fénymásoló, számítógép, fax, pénztárgép), berendezések és műszerek bemérését, [...]

Villamosipari technikus (elektronikai technikus) (FEOR-08 3122)

Az elektronikai technikus elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő műszaki jellegű [...]

Webrendszer- (hálózati) technikus (FEOR-08 3144)

A webrendszer-technikus internetes és intranetes weboldalakat, valamint a hozzájuk tartozó szerverháttér hardver- és szoftverkomponenseit üzemelteti, felügyeli, hibáit hárítja el. Az [...]

Általános irodai adminisztrátor (FEOR-08 4112)

Az általános irodai adminisztrátor különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el. Részt vesz a szervezeten belüli ügyviteli, ügyintézési [...]

Építészmérnök (FEOR-08 2115)

Az építészmérnök különböző rendeltetésű épületeket, épületszerkezeteket tervez és méretez, építéstechnológiákat dolgoz ki, a kivitelezést koordinálja, szervezi, ellenőrzi, valamint az [...]

Ügyvéd (FEOR-08 2615)

Az ügyvéd a jog eszközével elősegíti az általa képviselt ügyfelek, szervezetek eredményes megállapodásait, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok [...]

Vissza