Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Szociális segítő (FEOR-08 3511)

 • A foglalkozás rövid leírása

  A szociális segítő szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben foglalkozik a szociális munkás irányításával, segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló meg-oldásában.

 • Betölthető munkakörök

  Családgondozó asszisztens, családtámogatási előadó, elhelyezési tanácsadó, falugondnok (szociális), lakhatási segítő, munkaterápiás asszisztens, utcai szociális koordinátor, vöröskeresztes (karitatív) munkatárs

 • Készségek és kompetenciák

  A szociális segítő számára fontos az alapvető érzékelési funkciók megléte. Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, türelmesség, szervezőkészség, döntésképesség, gyors reagálás, tűrőképesség, állóképesség. Empátiás készség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, rendszerező képesség, lényegfelismerés (lényeglátás).

 • A foglalkozás jellege

  Ülő és gyakran álló testhelyzetben, épületen belül végzett szellemi munka, párosulva könnyű fizikai munkával.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés) lehetséges. Kedvezőtlen klimatikus viszonyok, hőérzeti diszkomfort. Biológiai kóroki tényezők egészségkárosító hatása lehetséges. A képernyős munkavégzés okozta, szemet, váz- és izomrendszert érintő terhelések. Megfelelő fizikai aktivitás hiánya esetén a szív- érrendszeri és daganatos betegségek, elhízás, anyagcserezavarok, cukorbetegség kialakulásának kockázata fokozódik. Kiégés. Munkahelyi zaklatás.

 • Lehetséges kórokok

  Fizikai, biológiai kockázati tényezőkkel történő expozíció lehetősége. Képernyős munkahelyek kockázatai, ergonómiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása. Kiégés. Munkahelyi zaklatás.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyekben érzelmi megterheléssel járó munka nem javasolt.

  Kizáró tényezők:

  • Érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet

   

  Korlátozzák az ép hallást vagy fokozott figyelmet igénylő munka végzését befolyásoló betegségek és/vagy állapotok.

  Korlátozó tényezők:

  • Ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
 • Fokozott baleseti kockázat

  Baleseti kockázatot jelent, ha képernyő előtti munka nem javasolt.

  Fokozott baleseti kockázat:

  • Képernyő előtti munkavégzés
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A munkáltató kötelessége felmérni és értékelni a képernyő előtti munkavégzés kockázatait. Munkáltatói kötelezettség biztosítani a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzését, valamint az alábbi kockáztok előfordulásának rendszeres vizsgálatát: látásromlást előidéző tényezők, pszichés (mentális) megterhelés, fizikai állapotromlást előidéző tényezők.

  A munkáltató köteles a munkafolyamatokat úgy megszervezni, hogy a folyamatos munkavégzést óránként legalább 10 perces szünetek szakítsák meg és a tényleges munkavégzés összes ideje a napi 6 órát ne haladja meg.

  Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben személyi higiénés alkalmassági vizsgálat végzendő – „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” könyv szükséges.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, has körfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stresszkezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.

  Védőoltások: hepatitis A és B, szezonális influenza, bakteriális tüdőgyulladás elleni védőoltás javasolható.

  Megelőzés: kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai, biológiai és ergonómiai kockázatok ellen (helyiségek, gépek, berendezések, eszközök, megvilágítás, szellőzés, hűtő/fűtő rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása).

  Védőeszközök: Kockázatértékeléstől függően védőruha, alkalmanként védőkesztyű, védő-lábbeli, sebészi maszk szükségesek. Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg használata.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  Mozgás-, hallás-, és látássérültek sorstársi segítő tevékenységét felölelő foglalkozás, amelyet funkcióképességük figyelembevételével gyakorolhatnak. Fontos, hogy a feladatok ellátásához kapcsoló mentori tudás birtokában legyenek (pl.: munkaterápiás asszisztens).

 • Munkahelyi adaptáció

  Gondoskodni kell az egyéni szükségletnek megfelelő fizikai akadálymentesítésről (pl.: rámpák, szociális helyiségek, liftek, bútorzat, taktilis jelzések látássérültek részére stb.). A munkaállomások ergonómiai megfeleltetése. Célszerű a természetes, illetve a szórt fénnyel való megvilágítás biztosítása. Látássérülteknek kialakított speciális kommunikációs rendszer, amely magában foglalja az összes IT eszközt a telefontól a képernyőig.

Vissza