Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Forgácsoló (FEOR-08 7323)

 • A foglalkozás rövid leírása

  A forgácsoló különféle precíziós szerszámgépeket, fémmeg¬munkáló gépeket, többek között esztergapadokat, őrlő-, gyaluló-, fúró- vagy csiszológépeket állít be, kezel és felügyel, beleértve a többfunkciós, számjegyvezérlésű (CNC) fémmeg¬munkáló gépeket is.

 • Betölthető munkakörök

  Esztergályos, forgó esztergapad kezelő, fúrós, gyalus, vésős, marós, NC és CNC gépkezelő, szikraforgácsoló

 • Készségek és kompetenciák

  A forgácsoló munkakörökben jó látás, hallás, tapintás és megfelelő kommunikációs készségek szükségesek. Meghatározó a pontosság, a kommunikáció¬értékelés, a rendszerezés, a modellalkotás, az összehasonlítás és a képi információfeldolgozás képessége.

 • A foglalkozás jellege

  Álló, gyakran kényszertesthelyzetben, épületen belül, műhelyben, védőeszközök alkalmazásával végzett nehéz fizikai munka.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Jelentős a baleseti egészségkárosodás (esés, szúrt, vágott, roncsolt sérülések, közlekedés) veszélye. Kedvezőtlen klimatikus viszonyok, hőmérsékleti diszkomfort. Zaj, ultrafinom porok, egésztest és kéz-kar vibráció, statikus és változó elektromágneses terek, füst, vegyi anyagok (fémek, szerves oldószerek, triklóretilén, gázolaj) egészségkárosító hatásai. Az ágazati tevékenység és az alkalmazott kémiai anyagok daganatok, szív- érrendszeri, légúti, bőr, gyomor-bél, idegrendszeri, immun, endokrin, vese és érzékszervi megbetegedések kialakulásának kockázatát fokozzák. Gyakoriak a légúti, bőr allergiás megbetegedések, a májkárosodás. Kézi teheremelés és kényszertesthelyzet fokozza az ízületi, váz és izomrendszeri betegségek gyakoriságát. Az éjszakai műszak valószínűsíthetően rákkeltő, daganatok és szív- ér-rendszeri betegségek kialakulásának kockázatát fokozza. A fémek megmunkálásával foglalkozók között gyakoribb a légutak, a tüdő, a gyomor-bélrendszer, a máj daganatos betegségeinek előfordulása.

 • Lehetséges kórokok

  Fizikai, kémiai kóroki tényezőkel történő expozíció (kötelező EU határértékek: benzol 1 ml/m3, vinil-klorid 3 ml/m3, ólom 0,15 mg/m3). Ergonómiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek jó látást, fokozott figyelmet igénylő munka végzését nehezítik, szerszámkészítő esetében hajolást, gyaloglást, tárgyak emelését, vagy tartós állómunka végzését nem teszik lehetővé. Forgácsoló esetében kizáróak a jó egyensúlyérzést vagy jó látást érintő betegségek és/vagy állapotok, illetve amelyekben fokozott balesetveszélyben végzett vagy fokozott figyelmet igénylő munka nem javasolt.

  Kizáró tényezők:

  • Jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Jó egyensúlyérzést igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
  • Fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet

   

  Korlátozóak forgácsoló esetén az ép hallást befolyásoló, változó hőmérsékleti vagy zárt-téri, meleg munkahelyen vagy poros, füstös, gőzös, gázos helyen vagy zajos helyen, tartós kényszertesthelyzetet igénylő vagy gyakori hajolással, gyaloglással, tárgyal emelésével járó vagy tartós állómunka végzését jelentősen befolyásoló betegségek és/vagy állapotok.

  Korlátozó tényezők:

  • Ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas
  • Tartós kényszertesthelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajlott vagy egyéb) járó munkát nem végezhet
  • Tartós állómunkát nem végezhet
  • Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem végezhet
  • Zajos munkahelyen munkát nem végezhet
  • Poros, füstös, gőzös, gázos munkahelyen munkát nem végezhet
  • Zárttéri meleg munkahelyen munkát nem végezhet
  • Változó hőmérsékletű munkahelyen munkát végezhet
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai biztonságáról kötelezően szabályozza Magyarországon az egyes kémiai kóroki tényezők munkakörnyezeti határértékét, biológiai monitorozásának rendjét, ennek betartása a munkáltató kötelessége.

  A munkáltató kötelessége a műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni a kézi tehermozgatást vagy az ezzel járó kockázatot minimálisra csökkenteni, a munkavégzés helyét úgy alakítani, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és egészségre ártalmatlanok legyenek (felméri a munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, a teher jellemzőit, ezáltal a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát). Szükséges az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele, a munkavállaló tájékoztatása (teher súlya, súlypontja), oktatása, konzultáció biztosítása.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, haskörfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stresszkezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrő¬vizsgálatok ajánlottak. Hallásvizsgálat, EKG, mellkasröntgen, laboratóriumi vizsgálatok szükségesek.

  Védőoltások: szezonális influenza, bakteriális tüdőgyulladás ellen ajánlható.

  Megelőzés: kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai, ergonómiai kockázatok ellen (helyiségek, berendezések, gépek, eszközök tervezése).

  Védőeszközök: védőruha, arc, szem és fejvédelem, védőkesztyű, védőlábbeli, légzésvédelem, zajvédelem szükségesek.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  Hallás-, és mozgássérültek egyedi elbírálás szerint végezhetik a forgácsoló munkát, ha az alapvető ismeretek birtokában vannak. Az alkalmasság függ a megmaradt funkcióktól és a figyelemkoncentráció meglététől.

 • Munkahelyi adaptáció

  A munkaterület fizikai akadálymentesítése, a munkagépek megközelíthetősége a mozgásukban akadályozottak számára. Ajánlott az adott szakmára vonatkozó „szótár” elkészítése, amely azokat a legfontosabb kifejezéseket, szakszavakat és magyarázataikat (szöveges, rajzos) tartalmazza, melyek megértése fontos a hallássérültek számára. CNC esztergályosok esetében szükség szerinti infokommunikációs, IT konfigurációs akadálymentesítés, hallássérültek esetében például hallókészülék és az ezt kiegészítő hordozható FM rendszer, indukciós hurok. A géphasználathoz legyenek olyan jelzések (fény), amelyek a meghibásodást köz-vetítik a hallássérültek számára.

Vissza