Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Szociális munkás és tanácsadó (FEOR-08 2312)

 • A foglalkozás rövid leírása

  A szociálpolitika, mint problémaorientált diszciplína és tevékenység művelése során elsősorban a szociológiai, közgazdaságtani, jogi és szociális munka ismeretek együttes alkalmazásából építkezik. A szociális munkás és tanácsadó tevékenységi körébe tartozik a lakosság szociális helyzetének felmérése, a nehéz helyzetben lévők, a veszélyeztetett csoportok feltérképezése, problémáik felismerése, igényeik, szükségleteik feltárása. Egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújtanak segítséget az oktatásügy, az egészségügy, a gyermekjólét és gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a munka- és pálya-tanácsadás területén a megfelelő szolgáltatások biztosítása, illetve működtetése révén.

 • Betölthető munkakörök

  Bevándorlási tanácsadó, család- és gyermekvédelmi felügyelő, családgondozási felügyelő, családgondozó, családsegítő, drogmegelőzési prevenciós tréner, drogprevenciós koordinátor, egészségügyi szociális munkás, felekezeti szociális munkás, gyermekgondozási ellenőr, gyermekjóléti családgondozó, házi szociális munkás, házi terapeuta, hivatásos pártfogó, hivatásos patronáló, ifjúságvédelmi munkás (szociális munkás), kórházi szociális munkás, lelki gondozó szociális munkás, menekültügyi koordinátor, menekültügyi szociális munkás, menekültügyi tanácsadó, nevelési, életviteli tanácsadó, nevelőszülői felügyelő/tanácsadó, nevelőszülői tanácsadó (gyermekfaluban), otthonápolási koordinátor, örökbefogadási tanácsadó, rehabilitációs szakreferens, rehabilitációs tanácsadó, segélyprogram szervező, szociális jóléti felügyelő, szociális szervező

 • Készségek és kompetenciák

  A szociális munkás és tanácsadó munkája alapvetően a kommunikációra épül. Fontos tulajdonságuk lehet a rendszerszemlélet, az összefüggésekben való gondolkodás és a lényeglátás képessége. Tevékenységük pszichikai teherbíró-képességet, társadalmi érzékenységet, empátiát és toleranciát igényel

 • A foglalkozás jellege

  Ülő és gyakran álló testhelyzetben, épületen belül végzett szellemi munka, párosulva könnyű fizikai munkával.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés) lehetséges. Kedvezőtlen klimatikus viszonyok, hőérzeti diszkomfort. Biológiai kóroki tényezők egészségkárosító hatása lehetséges. A képernyős munkavégzés okozta, szemet, váz- és izomrendszert érintő terhelések. Megfelelő fizikai aktivitás hiánya esetén a szív- érrendszeri és daganatos betegségek, elhízás, anyagcserezavarok, cukorbetegség kialakulásának kockázata fokozódik. Kiégés. Munkahelyi zaklatás.

 • Lehetséges kórokok

  Fizikai, biológiai kockázati tényezőkkel történő expozíció lehetősége. Képernyős munkahelyek kockázatai, ergonómiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása. Kiégés. Munkahelyi zaklatás.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyekben érzelmi megterheléssel járó munka nem javasolt.

  Kizáró tényezők:

  • Érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet

   

  Korlátozzák az ép hallást vagy fokozott figyelmet igénylő munka végzését befolyásoló betegségek és/vagy állapotok.

  Korlátozó tényezők:

  • Ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet
 • Fokozott baleseti kockázat

  Baleseti kockázatot jelent, ha képernyő előtti munka nem javasolt.

  Fokozott baleseti kockázat:

  • Képernyő előtti munkavégzés
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A munkáltató kötelessége felmérni és értékelni a képernyő előtti munkavégzés kockázatait. Munkáltatói kötelezettség biztosítani a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzését, valamint az alábbi kockáztok előfordulásának rendszeres vizsgálatát: látásromlást előidéző tényezők, pszichés (mentális) meg-terhelés, fizikai állapotromlást előidéző tényezők.

  A munkáltató köteles a munkafolyamatokat úgy megszervezni, hogy a folyamatos munkavégzést óránként legalább 10 perces szünetek szakítsák meg és a tényleges munkavégzés összes ideje a napi 6 órát ne haladja meg. Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben személyi higiénés alkalmassági vizsgálat végzendő – „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” könyv szükséges.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, has körfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stresszkezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.

  Védőoltások: hepatitis A és B, szezonális influenza, bakteriális tüdőgyulladás elleni védőoltás javasolható.

  Megelőzés: kollektív védelem balesetek, fizikai, kémiai, biológiai és ergonómiai kockázatok ellen (helyiségek, gépek, berendezések, eszközök, megvilágítás, szellőzés, hűtő/fűtő rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása).

  Védőeszközök: Kockázatértékeléstől függően védőruha, alkalmanként védőkesztyű, védőlábbeli, sebészi maszk szükségesek. Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg használata.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  Mozgás-, hallás-, és látássérültek sorstársi tanácsadó tevékenységét felölelő foglalkozás, amelyet funkcióképességük figyelembevételével gyakorolhatnak. Fontos, hogy a feladatok ellátásához kapcsoló tanácsadói ismeretek (pl.: rehabilitációs, munkavállalási, akadálymentesítési stb.) birtokában legyenek.

 • Munkahelyi adaptáció

  Gondoskodni kell az egyéni szükségletnek megfelelő fizikai akadálymentesítésről (pl.: rámpák, szociális helyiségek, liftek, bútorzat, taktilis jelzések látássérültek részére stb.). A munkaállomások ergonómiai megfeleltetése. Célszerű a természetes, illetve a szórt fénnyel való megvilágítás biztosítása. Látássérülteknek kialakított speciális kommunikációs rendszer, amely magában foglalja az összes IT eszközt a telefontól a képernyőig, valamint a hordozható, akadálymenetes kommunikációs eszközök

Vissza