Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Erdészeti foglalkozású (FEOR-08 6211)

 • A foglalkozás rövid leírása

  Az erdészeti foglalkozású szakmunkás az erdők műveléséhez (telepítése, felújítása, az erdősítés végrehajtása, az élőfa-állomány és a kijelölt erdőterület ápolása, gondozása), védelméhez és a kitermelés előkészítéséhez szükséges munkát végzi.

 • Betölthető munkakörök

  Erdészeti növényvédő, erdész-segéd, erdőfelújító, erdőfenntartó, erdőkerülő, erdőtelepítő, segéderdész

 • Készségek és kompetenciák

  A foglalkozás ellátása körében a jó látás és hallás mellett fontos a térbeli tájékozódás, a figyelemmegosztás képessége. Szükséges a szervezőkészség, erdősítésnél a rendszerező képesség, a környezettudatos magatartás és a megfelelő fizikai állóképesség.

 • A foglalkozás jellege

  Álló, kényszertesthelyzetben, védőfelszerelésben, a szabadban végzett nehéz fizikai munka.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Jelentős a baleseti egészségkárosodás (esés, vágott, roncsolt sérülés, közlekedés) kockázata. A fakitermelés a legveszélyesebb foglalkozások egyike. Kedvezőtlen klimatikus hatások, hőmérsékleti diszkomfort, UV sugárzás egészségkárosító hatásai. Zaj egészségkárosító hatásai. Fapor belégzési expozíciója (a keményfa por IARC 1 kategóriájú, bizonyosan emberi rákkeltő, orr- melléküreg, felső légúti karcinóma előfordulása emelkedik, határértéke 5 mg/m3) okozta légzőszervi károsodás. A tevékenység során fizikai, biológiai kórokozókkal (állatok által terjesztett betegségek) történő expozíció fokozhatja egyes daganatok, légúti, immun, idegrendszeri, gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségek kialakulásának kockázatát. Kézi tehermozgatás esetén fokozódik a váz- és izomrendszer betegségeinek kockázata. Típu-sos foglalkozási betegség az egésztest és kéz-kar vibrációs megbetegedés. A dízel kipufogó-gáz IARC 1 bizonyosan, a benzin kipufogógáz IARC 2B csoportba sorolt, lehetséges emberi rákkeltő.

 • Lehetséges kórokok

  Fizikai, kémiai, biológiai (állatok által terjesztett betegségek) kóroki tényezőkkel történő expozíció lehetősége. Fapor expozíció. Ergonómiai, pszichés, pszichoszociális kóroki ténye-zők és pszichés megterhelés hatása.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Erdészeti szakmunkás esetén kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, melyekben nem végezhető gyakori hajolással, gyaloglással, tárgyak emelésével járó vagy szabadtéri munka.

  Kizáró tényezők:

  • Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas
  • Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem végezhet
  • Szabadban munkát nem végezhet

   

  Korlátozzák olyan betegségek és/vagy állapotok, melyekben a jó látás vagy poros, füstös, gőzös, gázos vagy nedves, nyirkos, párás munkahelyen végzett vagy tartós állómunka nehezített.

  Korlátozó tényezők:

  • Jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Tartós állómunkát nem végezhet
  • Nedves, nyirkos, párás munkahelyen munkát nem végezhet
  • Poros, füstös, gőzös, gázos munkahelyen munkát nem végezhet
 • Fokozott baleseti kockázat

  Baleseti kockázatot jelent, ha vegyi anyagokkal végzett vagy fokozottan balesetveszélyes, vagy kényszertesthelyzetben végzett munka nem javasolt.

  Fokozott baleseti kockázat:

  • Tartós kényszertesthelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajlott vagy egyéb) járó munkát nem végezhet
  • Fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet
  • Vegyi anyagokkal munkát nem végezhet
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A munkáltató kötelessége a műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni a kézi tehermozgatást vagy az ezzel járó kockázatot minimálisra csökkenteni, a munkavégzés helyét úgy alakítani, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és egészségre ártalmatlanok legyenek (felméri a munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, a teher jellemzőit, ezáltal a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát). Szükséges az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele, a munkavállaló tájékoztatása (teher súlya, súlypontja), oktatása, konzultáció biztosítása.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, haskörfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stresszkezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrő¬vizsgálatok ajánlottak. Időszakosan hallásvizsgálat, bőrgyógyászati ellenőrzés, mellkas¬röntgen, EKG, laboratóriumi vizsgálatok ajánlottak.

  Védőoltások: veszettség, kullancs által okozott agyvelőgyulladás, tetanusz, szezonális influenza, bakteriális tüdőgyulladás ellen javasolt.

  Megelőzés: kollektív védelem a balesetek, fizikai, kémia, biológiai, ergonómiai kórokok ellen (gép, eszköztervezés).

  Védőeszközök: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, fejvédelem, védőlábbeli, zajvédelem szükségesek.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  Értelmi sérültek, halláskárosodottak egyes munkafolyamatok (aljnövényzet tisztítása, erdőgondozás stb.) ellátására alkalmasak lehetnek. Lényeges képesség a térbeli tájékozódás és a figyelemkoncentráció.

 • Munkahelyi adaptáció

  Fontos a közlekedő utak egyértelmű kijelölése, többszöri bejárása, egyes azonosítási pontok bejelölése. Hallássérültek számára hallókészüléket kell biztosítani. Értelmi sérültek esetén egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanítás során fontos a sokoldalú szemléltetés, az új ismeretek fokozatos átadása, közlése, a többszöri ismétlés, a munkafeladatok gyakorlása, egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.

Vissza