Segítség a foglalkozások egészségügyi szempontjainak meghatározásához

Munkakör: Vendéglős (FEOR-08 5131)

 • A foglalkozás rövid leírása

  A vendéglős a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja a vendéglátó egységben. Kialakítja a vendéglátó egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő áru-készletről. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniai szabályok betartásáról, teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben a készletekért.

 • Betölthető munkakörök

  Borozó üzletvezetője (1-2 személyes), büfé-, bisztróvezető, cukrászda-, fagylaltozóvezető (1-2 személyes), eszpresszó-, kávézóvezető, étkezdés, italboltvezető (1-2 személyes), kávéház üzletvezetője (1-2 személyes), kifőzdés, kocsmáros, söntés-, italboltvezető (1-2 személyes), söröző üzletvezetője (1-2 személyes), teázó üzletvezetője (1-2 személyes)

 • Készségek és kompetenciák

  Fontos érzékelési funkciói közé tartozik a jó látás, hallás és szaglás. Lényeges a megfelelő kommunikációs készség, a megosztott figyelem képessége, a szervezőkészség. Meghatározó a türelem és a stressztűrő képesség.

 • A foglalkozás jellege

  Álló és ülő, épületen belül és kívül végzett szellemi és könnyű, vagy közepesen nehéz fizikai munka.

 • A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása

  Baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés) lehetősége. Kézi tehermozgatás esetén a váz- izomrendszer betegségeinek kialakulási kockázata nő. Számítógép használat okozta, szemet és a váz- és izomrendszert érintő terhelések. Számítógép-függőség. Megfelelő fizikai aktivitás hiánya esetén a szív- érrendszeri és daganatos betegségek, elhízás, anyagcsere¬zavarok, cukorbetegség kialakulásának kockázata fokozódik. Az éjszakai munkavégzés (IARC 2A valószínűleg rákkeltő) daganatok és szív- érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát fokozza.

 • Lehetséges kórokok

  Ergonómiai, pszichés, pszichoszociális kóroki tényezők és pszichés megterhelés hatása. Munkahelyi stressz, munkahelyi zaklatás.

 • Kizáró, korlátozó okok és tényezők

  Kizáróak olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek jó látást vagy ép hallást vagy fokozott figyelmet igénylő vagy gyakori hajolással, gyaloglással, tárgyak emelésével járó munka végzését nehezítik.

  Kizáró tényezők:

  • Jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas
  • Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem végezhet
  • Fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet

   

  Korlátozzák a jó egyensúlyérzést vagy tartós állómunka végzését befolyásoló betegségek és/vagy állapotok.

  Korlátozó tényezők:

  • Jó egyensúlyérzést igénylő munka végzésére nem alkalmas
  • Tartós állómunkát nem végezhet
 • Fokozott baleseti kockázat

  Baleseti kockázattal járnak azon betegségek és/vagy állapotok, melyekben zárttéri meleg munkahelyen vagy nedves, nyirkos, párás munkahelyen való munkavégzés nem javasolt.

  Fokozott baleseti kockázat:

  • Nedves, nyirkos, párás munkahelyen munkát nem végezhet
  • Zárttéri meleg munkahelyen munkát nem végezhet
 • Prevenciós előírások és javaslatok

  A munkáltató kötelessége a műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel kiküszöbölni a kézi tehermozgatást vagy az ezzel járó kockázatot minimálisra csökkenteni, a munkavégzés helyét úgy alakítani, hogy a kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és egészségre ártalmatlanok legyenek (felméri a munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, a teher jellemzőit, ezáltal a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát). Szükséges az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele, a munkavállaló tájékoztatása (teher súlya, súlypontja), oktatása, konzultáció biztosítása.

  Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben személyi higiénés alkalmassági vizsgálat végzendő – „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” könyv szükséges.

  Általános megelőzési stratégia, egészséges életmód tartása (dohányzás kerülése, testtömeg, has körfogat, BMI optimális szinten tartása, rendszeres fizikai aktivitás, egészséges táplálkozás, stresszkezelés) javasolt egészségfejlesztés, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések megelőzése céljából. Ezen betegségek korai felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak.

  Védőoltások: szezonális influenza, bakteriális tüdőgyulladás ellen ajánlható.

  Megelőzés: kollektív védelem a balesetek, inhalációs expozíció megelőzésére, megfelelő élelmiszertárolás, minőségbiztosítás (HACCP). Védőeszköz: munkaruha szükséges.

 • Fogyatékossági és képességbeli megfelelés

  E foglalkozás egyes részfeladatainak elvégzésére, mozgásukban és hallásukban korlátozott munkavállalók alkalmazhatók. Fontos, hogy a tevékenységet nem megváltozott munkaképességű munkatárssal végezzék, figyelemmel a megmaradt funkciókra (például a hallórend-szer minőségére).

 • Munkahelyi adaptáció

  A fizikai akadálymentesítésen (rámpák, közlekedő utak, kapaszkodók stb.) túl, a hallássérült munkavállalók esetében szükségszerű a jó szájról olvasási képesség, a vizuális szemléltetés, a jelnyelv egyes elemeinek ismerete. Amennyiben konyhai gépet használ, legyenek olyan jelzések (fény), amelyek a meghibásodást közvetítik számára.

Vissza