Impresszum

 

Működtető szervezet:

SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
Cím: 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66.
E-mail: titkarsag@nszi.hu
Internet: http://nszi.hu/
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 845939
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 391173
Adószám: 15845931-2-42
Vezető: Dr. Tóth Tibor főigazgató

 

Az Érték Vagy! Portál ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Az Érték Vagy! Portál a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósított, Európai Uniós forrásokból finanszírozott EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében készült.


Az Érték Vagy! Portál bemutatása

Az Érték Vagy! Portál egy online foglalkozási rehabilitációs eszköz, küldetése, hogy hidat építsen a megváltozott munkaképességű személyek és a munkaadók közé. Célja a felek közötti kapcsolatteremtési lehetőségek bővítése, a munkaerő-piaci hozzáférés növelése és rehabilitációs állásközvetítés a foglalkoztatás széleskörű, megváltozott munkaképességű (továbbiakban: MMK) személyekre kiterjedő bővítése érdekében, hogy minél több MMK személy legyen képes megtalálni a számára megfelelő álláslehetőséget és minél több munkaadó találja meg az elvárásainak megfelelő egészségkárosodással élő jelöltet. Big data alapú prediktív ajánlórendszer, egészségi állapoton alapuló párosító algoritmus és az online mentori rendszer innovációi mellett tudásmegosztási és hírszolgáltatási tevékenység támogatja a foglalkozási rehabilitáció digitális megvalósítását, a szemléletformálást, esélyteremtést és a munkaerő-piaci integrációt.

A Portál létrehozásának oka, hogy az MMK személyek aktivitása és foglalkoztatása a társadalomban mért szintnél alacsonyabb, miközben párhuzamosan van jelen a célcsoporti munkanélküliség és a munkaerő-hiány. A munkaerő-piachoz történő hozzáférés korlátozott, az összetett hátrányokkal jellemezhető inaktív egészségkárosodással vagy fogyatékossággal élő személyek nehezen lépnek be a munka világába, sok a másodlagos munkaerő-piacon piacon alulfoglalkoztatott munkavállaló, amely miatt igény mutatkozott egy új kapcsolatteremtési csatornára. A megmaradt képességek mellett betölthető munkakörök szűkebb köre és az előítéletek miatt a munkaadók vagy nem nyitottak az MMK munkavállalókra, vagy nem találják meg a (sokszor túlzó) elvárásaiknak megfelelő munkavállalókat, így a célcsoport foglalkoztatása helyett inkább választják a rehabilitációs hozzájárulási adó államkasszába történő megfizetését.

Korábban hazánkban nem létezett a munkaadók számára ingyenes online rehabilitációs állásközvetítő szolgáltatás, amely állami feladatként az esélyegyenlőség biztosítása és a foglalkoztatás növelését szolgálta. A digitális korszakban a jövő az online álláskeresésé, amelyre a célcsoporti korösszetétel átalakulása miatt egyre nagyobb igény jelentkezik majd a jövőben az MMK személyek részéről. Ezzel párhuzamosan a munkaadók számára elérhető költséghatékony toborzási forma megteremti a szükséges munkaerő-keresletet. A Portálon működő adatalapú, okos alkalmazások, a szemléletformálást és inspirációt segítő tudás-, és információ-megosztás, illetve a közvetítési szolgáltatások egy platformon történő elérése innovatív foglalkozási rehabilitációs eszközt biztosít a célcsoportspecigikus munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása érdekében. Az ingyenes toborzási lehetőség révén megjelenő állásinformációk transzparenciája elősegíti a MMK személyek munka világába történő be-, és szintlépését. A hozzáférés növelésével, a munkaerő-kereslet és kínálat egy platformon való megjelenítésével nő az információszerzési, kapcsolódási és kombinációs lehetőségek száma, a mélyebb merítés és a nagy számok törvénye alapján a felhasználók könnyebben találják meg a számukra megfelelő lehetőséget / jelöltet. A munkaadók és MMK személyek információs helyzetében való előrelépést a foglalkoztatási és rehabilitációs folyamatot bemutató tudásmegosztás és a szolgáltatási térkép támogatja. Alkalmazások, adatbázisok és kalkulátorok segítik elő a képességeknek megfelelő munkakörök megtalálását, a foglalkoztatásában rejlő gazdasági potenciál felismerését.

A Portálon egyedülálló módon kombináltuk a foglalkozási rehabilitációs és az adatalapú megközelítést. A korábbi, személyes segítséget nyújtó projektek tapasztalatainak és adatainak (a fejlesztésbe vont 13 ezer MMK személy bemeneti információi, illetve munkavállalási kimenete) felhasználásával egy gépi tanulás alapú prediktív ajánlórendszer fejlesztettünk. A rendszer az egyéni sajátosságok mintázatai és a historikus adatok összevetése alapján munkaköröket javasol a sikeres álláskeresés érdekében. Fontos innováció az ajánlatok megfelelőségi rangsorszámítása algoritmus, amely egy fordítókulcs, az MMK profilban és az ajánlatokban megjelenő foglalkozások egészségi tényezőinek megfeleltethetősége (azaz az alkalmasság valószínűsége) alapján személyre szabott álláslistát készít a felhasználónak.

A tájékoztatási és marketing tevékenységeken túl hírszolgáltatással, információszerzési lehetőséggel és dedikált alkalmazások elérhetőségével motiváljuk a munkaközvetítő funkció használatát. A felhasználók az érdeklődés, informálódás, orientálódás és aktív cselekvés (álláskeresés / toborzás) folyamatának részesévé válnak. A bevonódás a gondolati kereteken túl a foglalkoztatás és a munkavállalói lét iránti igény felmerülését, végül a foglalkoztatáshoz szükséges lépések megvalósítást célozza. A tudásbázis és hírszolgáltatási funkciókon túl munkaadók a brandépítés lehetősége, a rehabilitációs kalkulátor, a jó gyakorlatok adatbázis, az MMK személyek a jellemző és betöltött munkakör adatbázisok és ajánlórendszer, a munkaerőpiaci felmérés kérdőív, illetve a foglalkozások egészségi tényezői alkalmazás révén kerülhetnek bevonásra a Portál használatába.


 

Akadálymentesítési nyilatkozat

Média megjelenések

 

 

 

MTI logo

 

 

Vissza