Szakmai anyagok

 

 CímDokumentum letöltéseSzerző /
(Szerk.)
Kiadó szervezet
pontos neve
 Kiadás éve TípusOldalszámTárgyszavak
1Elemzés az alacsony gazdasági aktivitású társadalmi csoportok aktivitási rátája növelésének lehetőségeirőlLetöltésDr. Kádár Kriszta (Szerk.)Állami Számvevőszék2019.Kutatás, tanulmány65hátrányos helyzetű csoportok, megváltozott munkaképesség, gazdasági aktivitás, elemzés
2A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása MagyarországonLetöltésVarjú TamásRevita Alapítvány2008.Kutatás, tanulmány68támogatást célzó rendszer, munkaerőpiaci támogatások fedezete, foglalkozási rehabilitáció, munkaerőpiaci programok
3A foglalkozási rehabilitáció fogalomgyűjteményeLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasnú Nonprofit  Kft2017.Segédlet munkaadóknak40fogyatékosság, megváltozott munkaképesség, komplex minősítés, munkaerőpiac, rehabilitáció,definíciók
4A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására MagyarországonLetöltésSzellő János (Szerk.)Pécsi Tudományegyetem2013.Kutatás, tanulmány166megváltozott munkaképesség, foglalkoztatási helyzet, rehabilitációs hozzájárulás kvótarendszer, kutatás, módszerek, modellek
5Intézet helyett- A fogyatékos személyeket támogató szociálpolitika megújításának lehetséges irányairólLetöltésVerdes Tamás – Scharle Ágota – Váradi BalázsEsély folyóirat2011.Kutatás, tanulmány34fogyatékosság, kirekesztés, intézményi ellátás, társadalmi integráció, munkaerőpiac, támogató közösség
6Foglalkozási rehabilitációs gyakorlat Jegyzet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársai számáraLetöltésSzellő János (Szerk.)Foglalkoztatási és Szociális Hivatal2010.Módszertani anyag szakembereknek148módszertan, komplex rehabilitáció, TÁMOP-1.1.1 projekt, elmélet, gyakorlat, foglalkozási rehabilitációs célú szolgáltatások
7Akkreditált foglalkoztatásLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit  Kft2017.Módszertani anyag szakembereknek29megváltozott munkaképesség, tranzit foglalkoztatás, tartós foglalkoztatás, pályázat, támogatás, eljárási szabályok
8Átvezetésszolgáltatás-módszertanLetöltésFüzessy JózsefnéFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit  Kft2014.Módszertani anyag szakembereknek228megváltozott munkaképesség, akkreditált munkáltató, akkreditált foglalkoztatás, módszertan, elmélet, gyakorlat
9Az Egyetemes TervezésLetöltésPandula AndrásFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit  Kft2012.Módszertani anyag szakembereknek11akadálymentesítés, prevenció, épített környezet, alapelvek
10"Egyenlő partner szeretnék lenni!" Fogyatékossággal élő  felnőttek iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez való egyenlő esélyű hozzáférésének komplex vizsgálataLetöltésHangya DóraEötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar2019.Kutatás, tanulmány311fogyatékossággal élők, képzés, foglalkozási rehabilitáció, kutatás, elemzés 
11Az akadályozott és az egészségkárosodott emberek élethelyzete MagyarországonLetöltésNagy Zita Éva (szerk.)Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet2011.Kutatás, tanulmány186fogyatékosságtudomány, elméletek, fejlesztéspolitika, társadalomtudomány, egészségkárosodott személyek helyzetének vizsgálata, társadalmi kirekesztés, integráció
12Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alkalmazási gyakorlata a nyílt munkaerő-piaconLetöltésBalázs Földi EmeseDebreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési kar2016.Kutatás, tanulmány11megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, foglalkoztatás, nyílt munkaerőpiac, védett foglalkoztatás, munkaerő-piaci integráció, kutatás
13Tények és javaslatokLetöltésszerző nélkülBudapest Intézet2011.Kutatás, tanulmány7elemzés, helyzetkép, megváltozott munkaképesség, foglalkoztatás, szakmafejlesztési javaslatok
14A megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásának munkáltatói aspektusaiLetöltésCseh JuditPécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola2014.Kutatás, tanulmány222kutatás, megváltozott munkaképesség, munkáltatók, foglalkoztatási döntés, helyzetkép
15 Megvalósíthatósági Tanulmány EFOP-1.1.1-15 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című kiemelt projektreLetöltésna.Nincs feltüntetve a dokumentumonna.Módszertani anyag szakembereknek149megváltozott munkaképesség, foglakoztatás, foglalkozási rehabilitációs célú szolgáltatás, támogatási elemek, projekt megvalósítás
16Az egyetemes tervezés- példák a hét alapelv alkalmazásáraLetöltésna.Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit  Kft2012.Segédlet munkaadóknak23akadálymentes környezet, alapelvek, akadálymentesítési szempontok
17Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása irántLetöltésna.Európai Bizottság2010.Módszertani anyag szakembereknek14fogyatékosság, társadalmi integráció, alapelvek, célkitűzés, intézkedések
18Foglalkozási rehabilitációt ösztönző rendszerek kilenc országbanLetöltésDr. Nemeskéri Zsolt (Szerk.), Szellő János (Szerk.)Pécsi Tudományegyetem KPVK Munkatudományi Kutatócsoport2017.Kutatás, tanulmány251megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, társadalmi integráció ösztönzése, stratégia, foglalkozási rehabilitáció intézményei, támogatások, szolgáltatások, kvótarendszer
19Foglalkoztatási Jó Gyakorlatok KatalógusaLetöltésDaczi Péter,
Szűcs Dániel
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság EFOP-1.1.1-15-2015-00001 kiemelt projekt "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása"2020.Segédlet munkaadóknak153megváltozott munkaképesség, foglalkoztatás, munkáltatók, sikertörténetek
20A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlataLetöltésSzellő János Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány128megváltozott munkaképesség, munkaerőpiaci integráció, helyzetelemzés, komplex rehabilitáció, ellátórendszer, eszközök, módszerek, munkáltatók
21KÉZIKÖNYV Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatásárólLetöltésDaczi PéterCALIDUS Kft2012.Segédlet munkaadóknak87foglalkozási rehabilitáció, rehabilitációs hozzájárulás, foglalkoztatási sajátosságok, munkáltatói módszertan
22Helyzetfeltárás az "Átvezetés" módszertanáhozLetöltésNagy Zita Éva (Szerz.)Revita Alapítvány2013.Kutatás, tanulmány158megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, célcsoportjellemzők, akkreditált foglalkoztatók, nonprofit szervezetek, mentális- és viselkedészavarral élő emberek, hallássérültek, beszédfogyatékos emberek, daganatos betegek, keringési zavarral élő emberek, mozgásszervi betegek
23Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásábanLetöltésRÉV projekt konzorcium szakemberei (nincs feltüntetve személy szerint)Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit  Kft2014.Segédlet munkaadóknak20megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékossággal élő személyek, foglalkoztatási előnyök, lehetőségek, CSR, 
24Az Alapvető Jogok Biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügybenLetöltésSzékely LászlóNincs feltüntetve a dokumentumon2013.Kutatás, tanulmány63fogyatékossággal élő pályakezdő fiatalok, munkaerőpiaci integráció, foglalkoztatás, pályaorientáció, intézkedések, 
25A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci integrációjárólLetöltésKomáromi RóbertEsély folyóirat2003.Kutatás, tanulmány33szociálpolitika, Európai Szociális Karta, nemzetközi, nemzeti jogok
26Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiLetöltésKovács Ibolya, Kovács Andrea, Kutas Zsuzsanna, Pánczél LászlóNincs feltüntetve a dokumentumonna.Módszertani anyag szakembereknek86hatósági feladatellátás, rehabilitáció, szakértői tevékenység, orvosszakértő, foglalkozási rehabilitációs szakértő, szociális szakértő, ellátások, komplex minősítés, megtéritéses ügyek, nemzeti és nemzetközi szabályok, foglalkozási rehabilitációs ügyintéző, eljárásrend
27Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiaconLetöltésVáradi RitaKözponti Statisztikai Hivatal2012.Kutatás, tanulmány20egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség, munkaerőpiaci helyzet, munkavállalást akadályozó tényezők
28Kézikönyv a foglalkozási rehabilitációt segítő munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz

Letöltés

na.KRE-DIT online tudományos folyóiratna.Módszertani anyag szakembereknek231fogyatékossági csoportok, foglalkoztatási ismeretek, munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatási tevékenységek, foglalkoztatási feltételek
29Atipikus munkaformák szerepe a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásábanLetöltésLengyel Júliana.na.Segédlet munkaadóknak15megváltozott munkaképesség, foglalkoztatás, részmunkaidő, távmunka, jógyakorlatok
30Munkaadók akkreditációjaLetöltésMaradi PéterEötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Módszertani anyag szakembereknek83akkreditációs rendszer, megváltozott munkaképességű munkavállaló, költségvetési támogatás, tanúsítvány, bértámogatás
31A rokkantság, megváltozott
munkaképesség, rehabilitációs
ellátások változása Magyarországon
1990 és 2015 között
LetöltésKovács Gábor dr.ORVOSI HETILAP2019.Kutatás, tanulmány8szociálpolitika, megváltozott munkaképesség, elemzés,komplex rehabilitáció, pénzbeli ellátások, hatékonyság
32A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű személyek munkavégző képességének megítéléseLetöltésBalázs-Földi EmeseInternational Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS)2020.Kutatás, tanulmány17fogyatékosság, esélyegyenlőség, diszkrimináció, munkaerőpaci hátrány
33Jó gyakorlatok a megváltozott
munkaképességű munkavállalók
toborzásában és kiválasztásában
LetöltésBócsi Rita             Kappel Katalin          Gál-Szekér Beáta    Kudari Nóra          Mecséri Júlia       A Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület2016.Segédlet munkaadóknak16munkáltatói programok, eszközök, kihívások, jógyakorlatok
34Módszertani segédlet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akadálymentesítési előírásaihoz
Letöltésna.Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztályna.Segédlet munkaadóknak11akadálymentes környezet, szabályozás
35A megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata
avagy
„Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni?”
LetöltésErdős Judit            Prókai Orsolya     Juhász AttilaRevita Alapítvány2008.Kutatás, tanulmány69kutatás, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiaci szolgáltatás, szervezetek, akadályok, lehetőségek
36Sajátosságok a fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában LetöltésBalázs-Földi Emese   Dajnoki KrisztinaGradus2016.Kutatás, tanulmány6munkavégző képesség megítélése, kutatás, szociális szakemberek, sztereotípiák
37A fogyatékosság definíciói EurópábanLetöltésSorozatszerkesztõ: Könczei GyörgyEötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány198fogyatékosság, megváltozott munkaképesség, definíciók, modellek 
38A foglalkozási rehabilitáció Magyarországon: A szabályozás múltja, jelene, jövőjeLetöltésSorozatszerkesztõ: Könczei GyörgyEötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány254szociálpolitika, szabályozás, eljárás, ellátórendszer, intézményrendszer
39A Motiváció Alapítvány módszertani kézikönyve LetöltésSorozatszerkesztõ: Könczei GyörgyEötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Módszertani anyag szakembereknek137alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás, komplex munkaerőpiaci szolgáltatás, módszertan, elmélet, gyakorlat
40A támogatott foglalkoztatási szolgáltatás LetöltésSorozatszerkesztõ: Könczei GyörgyEötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Módszertani anyag szakembereknek178alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás, fogyatékos személy, munkaerőpiaci integráció,  szolgáltatást nyújtó szervezetek
41Fogyatékosság és munkaerőpiac TanulmánygyűjteményLetöltésSorozatszerkesztõ: Könczei GyörgyEötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány196munkaerőpiaci programok, hátrányos helyzetű csoportok, romák, fogyatékossággal élők, tartós munkanélküliek, pályakezdők, munkaerőpiaci segítők,  szolgáltatás, módszertan
42Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci esélyeinek növeléseLetöltésSorozatszerkesztõ: Könczei GyörgyEötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Módszertani anyag szakembereknek95alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás, 4M program, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, módszertan
43Bevezetés a komplex rehabilitációbaLetöltésKönczei György Kullmann Lajos (Szerk.)Eötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány206definíciók, fogyatékosság, rehabilitáció, rehabilitációs modellek, eljárás, protokoll, társadalmi integráció
44Általános és rehabilitációs,
magyar és nemzetközi
munkaerő-piaci ismeretek
Letöltésdr. Pulay Gyula (Szerk.)Eötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány150foglalkozási rehabilitáció, foglalkoztatási stratégia, megváltozott munkaképesség, foglalkoztatási helyzet, kutatás, elemzés
45Munkaerő-piaci változások,
leszakadó társadalmi csoportok
LetöltésCsoba Judit (szerk.)Debreceni Egyetem   Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke2011.Kutatás, tanulmány175hátrányos helyzetű csoportok, nők, fogyatékossággal élők, romák, képzés, foglalkoztatás, munkaerőpiac
46A foglalkozási rehabilitáció
elmélete és gyakorlata
LetöltésSzellő János (Szerk.)Eötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány128foglalkozási rehabilitáció, fogalmak, definíciók, fogyatékos emberek jogainak érvényesítése, minősítési eljárás, módszertan, alternatív szolgáltatások, munkaadók
47Önálló életvitelt segítő eszközök,
munkahelyi akadálymentesítés
és munkaeszközök adaptációja
LetöltésZalabai PéternéEötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány92látássérült, hallássérült, mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékossággal élők, autista, önnálló életvitel, akadálymentesítés, egyenlő esélyű hozzáférés, személyi segítés
48Merre tovább, melyik úton?
A fogyatékosságügy
a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában
LetöltésAndor CsabaEötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány148szociálpolitika, foglalkoztatáspolitika, jogszabályok, helyzetkép
49A munkaképesség
szociális, (gyógy)pedagógiai,
foglalkoztathatósági szempontú
minősítéséhez
LetöltésNagyné Zölde Mónika (Szerk.)Eötvös Loránd Tudományegyetem   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar2009.Kutatás, tanulmány223akadálymentes környezet, szabályozás
50Autizmussal élő személyek a nyílt munkaerő-piacon?LetöltésNagy Petra         (Szerk.)Autisták Országos Szövetsége – Jelenkutató Alapítvány2010.Kutatás, tanulmány178kutatás, autizmus, munkaerőpiaci szolgáltatás módszertan, foglalkoztatás, helyzetkép, modellek
51Foglalkoztatás-fejlesztés partnerségeken keresztülLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportjaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2019.Kutatás, tanulmány21szociális intézményi férőhely kiváltás, partnerség, módszertan
52A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszereLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportjaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2017.Kutatás, tanulmány26komplex rehabilitáció, komplex minősítés, hatósági feladatok, ellátási rendszer, munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, programok, foglalkoztató intézmények
53a foglalkozási rehabilitáció  fogalomgyűjteménye

Letöltés

TÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportjaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2017.Kutatás, tanulmány40fogyatékosság, megváltozott munkaképesség, komplex minősítés, munkaerőpiac, rehabilitáció,definíciók
54Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportjaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2018.Kutatás, tanulmány24megváltozott munkaképesség, fogyatékossággal élő személyek, munkáltatók, munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, foglalkozási rehabilitációs célú szolgáltatások, módszertan
55Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztésLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportjaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2018.Kutatás, tanulmány42intézményi férőhelykiváltás, támogatott lakhatás, fogyatékossággal élő személyek, munkaerőpiaci integráció eszközei, Támogatott foglakoztatás (TF) szolgáltatás, autizmus specifikus TF, Alapvető képzés, Jobwards
56KözfoglalkoztatásLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportjaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2017.Kutatás, tanulmány20hátrányos helyzetű csoportok, rehabilitációs ellátott, intézmények, szabályozók, lehetőségek, feladatok, eljárási szabályok
57Akkreditált foglalkoztatásLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportjaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2017.Kutatás, tanulmány30munkáltató, megváltozott munkaképességű munkavállaló, követelményrendszer, támogatási rendszer, támogatott lakhatást nyújtó intézmény,  
58Az érték bennünk van             A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványaLetöltésna.ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.2015.Kutatás, tanulmány35zárókiadvány, megváltozott munkaképesség, képzés, szolgáltatásfejlesztés, társadalmi szemléletformáló tevékenység, eredménykommunikáció
59Jó gyakorlatok                Komplex rehabilitáció- Rehabilitációs foglalkoztatás Letöltés Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatosKutatás, tanulmány megváltozott munkaképesség, foglalkoztatás, munkáltatók, sikertörténetek
60Fogyatékos személyek a közszolgáltatás ügyfelei Komplex kisokosLetöltésFarkasné dr. Gönczi Rita
Szőke József
 Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.2019.Módszertani anyag szakembereknek31siket és nagyothalló személy, látássérült személy,mozgáskorlátozott személy; beszéd- és nyelvi fogyatékos személy; intellektuális képességzavart (értelmi fogyatékosság) mutató személy,  autizmus spektrumzavarban érintett személy, pszichoszociális fogyatékosságban érintett személy, együttműködés, kommunikáció, akadálymentesség 
61Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása részmunkaidőbenLetöltésSzerepi Anna       Prókai OrsolyaRevita Alapítvány2017.Kutatás, tanulmány65részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, önfoglalkoztatás, jógyakorlatok, foglalkoztatást elősegítő módszerek, eszközök
62Megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatása távmunkában
LetöltésSzerepi Anna       Prókai OrsolyaRevita Alapítvány2017.Kutatás, tanulmány71részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, önfoglalkoztatás, jógyakorlatok, foglalkoztatást elősegítő módszerek, eszközök
63Önfoglalkoztató és teljes munkaidőben dolgozó
megváltozott munkaképességű emberek
LetöltésSzerepi Anna       Prókai OrsolyaRevita Alapítvány2017.Kutatás, tanulmány90részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, önfoglalkoztatás, jógyakorlatok, foglalkoztatást elősegítő módszerek, eszközök
64Látássérült emberek
elemi és foglalkozási
rehabilitációja
LetöltésDávid Andrea
Dr. Gadó Márta
Csákvári Judit
Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
2008.Módszertani anyag szakembereknek148alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás, módszertan, látássérültek, munkaerőpiaci integráció
65Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatásLetöltésJásper Éva         Kanizsai-Nagy IldikóFogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
2011.Módszertani anyag szakembereknek216autizmus, munkaerőpiaci szolgáltatás módszertan, foglalkoztatás,
66Hallássérült fiatalok pályaorientációja és munkaerő- piaci integrációjaLetöltésna.Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet2009.Kutatás, tanulmány161kutatás, hallássérült, képzés, ismeretek, pályaorientáció, munkaerőpiaci integráció, intézmények, szolgáltatások
67Dolgozni jó füzetsorozatLetöltés Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.2018.Módszertani anyag szakembereknek intézményi férőhelykiváltás, munkaerőpiaci integráció, szakemberek, fogyatékossággal élők, segédlet
68Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás - Egységes szolgáltatás módszertanLetöltésDeák Éva
Füzessy Józsefné
Daróczy-Hajas Klaudia
Hajas György
Jásper Éva
Kóródi Edit
Pántya Erika
Török Réka
Valiczkó Éva
Végh Katalin
Zalabai Péterné
Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
2014.Módszertani anyag szakembereknek198fogyatékosság, megváltozott munkaképesség, alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás, 4M, TF, LF, LFR,  KMP, munkaerőpiaci integráció
69Az intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási komponensének általános folyamataLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportjaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2017.Módszertani anyag szakembereknek26támogatott lakhatás, munkaerőpiaci integráció, felkészítés
70Célcsoport-specifikus felmérő eszközök
gyűjteménye
LetöltésDr. Klein Balázs,      Prof. Dr. Klein Sándor, Zentai AnitaFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2015.Módszertani anyag szakembereknek211alkalmasságvizsgálat, módszertan, felmérő eszközök, fogyatékossággal élő személyek
71Célcsoportok bemutatása – Foglalkozási tanácsadók részéreLetöltésDr. Harangozó Judit
Jásper Éva
Pántya Erika
Dr. Perlusz Andrea
Dr. Petky Ferenc
Simonné Janzsó Tünde
Valiczkó Éva
Zalabai Péterné
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2014.Módszertani anyag szakembereknek192hallássérült-, beszédfogyatékos-, mentális- és viselkedészavarral élő-, mozgásszervi betegséggel élő-, daganatos betegségekkel küzdő- emberek, fogyatékosság, jellemzők, akadálymentesítés
72Fejlesztő foglalkoztatásLetöltésTÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2017.Kutatás, tanulmány25fogyatékos személyek, fejlesztő foglalkoztató intézmény,  kialakítás, nyilvántartási engedély, finanszírozás, fenntartás 
73A FEOR által tartalmazott foglalkozások hallássérülés
szempontjából történő részletes
munkakörelemzése
Letöltésna.Pécsi Tudományegyetem2009.Kutatás, tanulmány343hallássérült fiatalok, pályaorientációs rendszer, képző intézmények, munkaadók, munkakörelemzés, akadálymentesítés 
74Gyakorlat teszi                     Értelmi sérült tanulók integrált munkavállalásra felkészítő programjaLetöltésSalva Vita AlapítványFogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány2004.Módszertani anyag szakembereknek24értelmi fogyatékosság, pályaorientáció, munkahelyi gyakorlat, tájékoztató
75Munkáltatói kapcsolatépítés és partnerségfejlesztés a foglalkozási rehabilitációbanLetöltés Kovács Anikó (Szerk.)Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2015.Segédlet munkaadóknak215foglalkozási rehabilitáció, munkáltató, emberi erőforrás menedzselés, munkakörelemzés, kommunikáció, konfliktuskezelés 
76Ráhangolás                           A hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében
a pályaorientációt és a szakképzést segítő szolgáltatáscsomag
kidolgozásának a támogatása” című projekt záró kiadványa
LetöltésGyurina Éva
Kovács Anikó
Kun Zsuzsa
Dr. Perlusz Andrea
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.,2012.Kutatás, tanulmány23hallássérült fiatalok, pályaorientáció, munkaerőpiaci mentor szolgáltatás
77Szakmai ajánlás az intézményi foglalkoztatási munkacsoportok felállításáhozLetöltésa TÁRS Projekt Foglalkoztatási MunkacsoportFogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.2018.Módszertani anyag szakembereknek14intézményi foglalkoztatás, szakemberek, foglalkozási rehabilitáció, szakmai ajánlás
78Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alkalmazási gyakorlata a nyílt munkaerő-piacon LetöltésBalázs-Földi EmeseInternational Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences2016.Kutatás, tanulmány13munkavégző képesség megítélése, kutatás, szociális szakemberek, sztereotípiák
79Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális
érzékenységet mutató munkáltatói magatartás
LetöltésCsákvári Tímea
Horváthné Tuska Erika
Turcsányi Katalin Anna
Pécsi Tudományegyetem2014.Segédlet munkaadóknak44megváltozott munkaképesség, munkaerőpiaci helyzet, foglalkoztatási előnyök, foglalkozási rehabilitációs célú szolgáltatások, munkaadók
80Megváltozott munkaképesség, rokkantság, rehabilitációLetöltésKrekó Judit          Scharle ÁgotaKözgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet2019.Kutatás, tanulmány23megváltozott munkaképesség, szakpolitikai eszközök, rehabilitációs hozzájárulás, kvótarendszer, pénzbeli ellátások
81Megváltozott munkaképességű illetve fogyatékossággal élő személyek a munkaerőpiacon, foglalkoztatásuk munkavédelmi és munkaügyi kérdéseiLetöltésDr. Nagy Ervin Miklós    Dr. Szabó Erika   Petrus JózsefSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport2020.Kutatás, tanulmány16megváltozott munkaképesség, foglalkoztatás, munkavédelem, akadálymentesítés
82Fogyatékossággal élő vállalkozók helyzete és motivációi MagyarországonLetöltésCsillag Sára, Győri Zsuzsanna, Kóródi Edit, Svastics Carmen, Balázs TiborBudapesti Gazdasági Egyetem - Kutatási Jelentés2020.Kutatás, tanulmány83kutatás, megváltozott munkaképesség, vállalkozói motivációk, nemzetközi jó gyakorlatok
83Van-e út a munkába?
A fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci reintegrációjának esélyei
LetöltésNagy Zita ÉvaSzociológia és Társadalompolitika Intézet2015.Kutatás, tanulmány202kutatás, megváltozott munkaképesség, társadalmi probléma, elméletek, komplex minősítési rendszer, munkaerőpiaci részvétel, foglalkoztatási tényezők
84Munkavállalók és munkáltatók a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeiről, esélyeirőlLetöltésSoltész Anikó (Szerk.)proAbility projekt konzorciumana.Kutatás, tanulmány116megváltozott munkaképesség, jogszabályok, statisztikai adatok, kutatási eredmények, gyakorlati tapasztalatok
85Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának munkaerő-piaci előrejelzéseLetöltésBátori ZsoltSzociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmatámogatási Főosztály Foglalkozási Rehabilitációs Osztály2017.Kutatás, tanulmány71munkaerőpiaci helyzetkép, munkaadói felmérés,megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, munkaerőpiaci integráció eszközei
86Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának munkaerő-piaci prognózisa (2016)LetöltésDaczi Péter, Fodor-Borza Bianka, Balla István,Buday Balázs, Farkas Viktor, Rózsás Zsófia Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Rehabilitációs Szakmafejlesztési Főosztály2016.Kutatás, tanulmány67munkaadói felmérés,kérdőív, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
87PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése - TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001Letöltésna.Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal2015.Módszertani anyag szakembereknek77munkaerőpiaci programok, foglalkozási rehabilitáció, foglalkoztatási stratégia, megváltozott munkaképesség, foglalkoztatási helyzet,
88Megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatási helyzete MagyarországonLetöltésBacsák DánielMKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet2020.Kutatás, tanulmány15elemzés, megváltozott munkaképesség, foglalkoztatás, munkaerőpiac
89Foglalkoztatási rehabilitációs jó gyakorlatok Magyarországon 

Letöltés

Scharle ÁgotaBudapest Intézet2011.Kutatás, tanulmány91foglalkoztatási rehabilitációs helyzetkép, munkaerőpiac, statégia, eszköztár,jógyakorlatok, elemzés
90RIC kézikönyvLetöltésHorváth Anikó Katalin
Lechnerné Vadász Judit
Nagyné Zölde Mónika
Tihanyi Rita
Tóth Éva Dr.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat2011.Kutatás, tanulmány71Rehabilitációs Információs Centrum, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások, módszertan
91Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása a nyílt munkaerőpiaconLetöltésna.Revita Alapítvány2017.Kutatás, tanulmány14megváltozott munkaképességű személyek, munkáltatók, foglalkoztatási alapvetések, szakmapolitikai javaslatok
92A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere
társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata
Letöltésdr. Pulay GyulaÁllami Számvevőszék Kutató Intézete2009.Kutatás, tanulmány98munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök, megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, akkreditált foglalkoztatás, integrált foglalkoztatás, intézményi foglalkoztatás, védett foglalkoztatás, komplex rehabilitáció rendszere, elemzés
93A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlataLetöltésSzellő János (Szerk.)Eötvös Loránd Tudományegyetem2009.Módszertani anyag szakembereknek226foglalkozási rehabilitáció intézmények, tevékenység, alapelvek
94Személyes kompetenciák és szakmák (munkakörök)
kritériumainak összehangolását biztosító rendszer
Letöltésna.SVI Consulting Bt.2011.Módszertani anyag szakembereknek163Megváltozott munkaképesség, munkakörök, FEOR, kizárókorlátozó tényezők, kompetenciák, környezeti tényezők 
95Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáraLetöltésTardos KatalinKultúra és közösseg2013.Kutatás, tanulmány13foglalkoztatási tapasztalatok, integrált folyamatciklus, sikeres foglalkoztatás, munkáltatói jógyakorlatok
96Vaktában vállalkozni?LetöltésCsillag Sárga, Győri Zsuzsanna, Svastics CarmenBudapest Management Review2020.Kutatás, tanulmány14fogyatékossággal élő vállalkozók, vállalkozási ökoszisztéma, vállalkozás
97Fogyatékosság-barát
munkahely elismerés
Jógyakorlat gyűjtemény
LetöltésSalva Vita AlapítványSalva Vita Alapítvány2019.Kutatás, tanulmány62munkaeőpiaci integráció, sikertörténetek, fogyatékossággal élő munkavállalók
98Munkaerőpiac, foglalkoztatás, integrációLetöltésCsapó GáborEötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar2009.Módszertani anyag szakembereknek90megváltozott munkaképesség, munkaerőpiaci integráció, komplex rehabilitáció, szociális rehabilitáció, egészségügyi rehabilitáció, foglalkozási rehabilitáció, munkavállalói készségek, ellátórendszer
99A pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációbanLetöltésDr. Szilágyi, K. (szerk.)A TÁMOP 5.4.4.-09/1-C. 2009-0001  „Képzésfejlesztés az összetartozásért” projekt2012.Módszertani anyag szakembereknek146munkavállalási tanácsadás, pályaorientáció, hátrányos helyzetű csoportok, munkaerőpiaci integráció
100A fogyatékossággal élő személyek alapjogaiLetöltésHadi NikolettPécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola2013.Módszertani anyag szakembereknek182fogyatékosság, jog, definíció, nemzeti, nemzetközi
101Stratégia a fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényre juttatásáért (2021-2030)LetöltésEurópai BizottságEurópai Bizottság - Brüsszel2021.Módszertani anyag szakembereknek35akadálymentesség, fogyatékosság, esélyegyenlőség, képzés, oktatás, jog, definíció, nemzeti, nemzetközi
102100 foglalkozás egészségi tényezői a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásábanLetöltésDr. Nemeskéri Zsolt (szerk.)Emberi Erőforrások Minisztériuma2021.Módszertani anyag szakembereknek222munkavállalás, pályaorientáció, foglalkozások, foglalkozások leírása
103Vakon a munka kapujábanLetöltésGy. Dobos MariannVakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületeé.n.Kutatás, tanulmány74megváltozott munkaképesség, munkavállalás, látássérülés, rehabilitáció, munka
104Szülő Példa ÉrtékLetöltésLukács Réka - dr. Ozvári-Lukács ÁdámVakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületeé.n.Kutatás, tanulmány17megváltozott munkaképesség, munkavállalás, látássérülés, rehabilitáció, munka
105Közösséget építünkLetöltésGy. Dobos MarianVakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete2016.Kutatás, tanulmány252megváltozott munkaképesség, munkavállalás, látássérülés, rehabilitáció, munka
106Szülő Példa Érték II.LetöltésLukács RékaVakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete2021Kutatás, tanulmány29megváltozott munkaképesség, munkavállalás, látássérülés, rehabilitáció, munka

 

Vissza