Munkaképességi Index Kalkulátor

Munkaképességi Index Kalkulátor

(Munkaképességi Index Kalkulátor)

A Munkaképességi Index (Work Ability Index - WAI) egy aktuális és jövőbeni munkaképességet mérő egyszerű eszköz, amelynek értéke előrejelzi, hogy egy munkavállaló a jelenlegi munkakörében – változatlan feltételek mellett – képes lesz-e hosszabb távon sikeresen dolgozni. Az indexet idősödő dolgozók egészségének, munkaképességének, ezáltal megélhetésének megőrzése céljából (a munkaadói intézkedések hatásainak mérése érdekében) fejlesztették ki, ugyanakkor megváltozott munkaképességű (MMK) munkavállalók munkahely-megtartási esélyeinek megismerése és növelése, a jelenlegi munkakörben történő beválás és sikeres foglalkoztatás hosszú távú kilátásainak mérése szempontjából is előnyös lehet a használata. Emiatt MMK munkavállalók és MMK személyeket foglalkoztató munkaadók, illetve munkahelyi rehabilitációs mentorok számára is indokolt lehet a használata.

A kérdőív hét kérdésből álló módszertanát a 80-as években a Finn Munkaegészségügyi Intézet (FIOH) hozta létre, ennek magyar változatát a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya dolgozta ki, amelyet kismértékben leegyszerűsítve* építettünk be az alábbi kalkulátorba. A Munkaképességi Index megismerésére irányuló kérdőív kitöltését és értékelését követően a kapott eredmények bemutatják a munkavállaló jelenlegi állapotát, illetve nagy pontossággal prognosztizálják a munkakörben, illetve a munka világában való jövőbeli megmaradását. Az index szakszerű használatával minden résztvevő fél nyer: a dolgozó lehetőséget kap, hogy keresőképességét megőrizze, a munkáltató segítséget kap, hogy termelékenységét, versenyképességét növelje.

A Munkaképességi Index keretében megjelennek a szubjektív, munkára való képesség és az objektív, egészségi állapot szempontjai is. Az időhorizontot tekintve információt kaphatunk az aktuális, valamint a jövőbeni munkaképesség és munkaköri megfelelés esélyéről. Ugyanakkor a Munkaképességi Index mindig egy adott személyt vizsgál egy adott munkakörben, ezért a munkahelyi (foglalkozás-egészségi) tényezők szerepét nem érdemes figyelmen kívül hagyni. A munkaképességet az index kérdéseire adott válaszok összpontszáma alapján négy kategóriába lehet sorolni (gyenge, mérsékelt, jó és kiváló). Maximálisan 49 pont érhető el, ha 36 pont alatti az eredmény, akkor a munkaképesség fejlesztendő, amely vonatkozásában a kiértékelést követően potenciális javaslatok és beavatkozási lehetőségek is megfogalmazásra kerülnek. Felhasználása révén egyedi szinten azonosítható a munka világából kiesni készülő munkavállaló, az egészségi állapot további romlása, vagy a rokkantság kialakulása előtt megkezdhető a fejlesztés („megelőző rehabilitáció”). Vállalati szinten azonosíthatóak a fokozott kockázatú munkakörök, a munkahigiénés beavatkozás célpontjai, a beavatkozás sikerének ellenőrzése. Ugyanakkor az index nem alkalmas előzetes vizsgálatnál, alkalmassági vizsgálat vagy Kockázatértékelés helyett.

5 pontIntézkedési és beavatkozási lehetőségek, teendők a munkaképesség javítása vagy helyreállítása érdekében


1. MUNKAADÓK

A munkaképességi index, a különböző munkaképességi kategóriákba sorolás, azaz a munkavállalók (konstruktív szándékú) csoportosítása és elhatárolása lehetővé teszik a foglalkoztató számára a munkavállalók munkaképességi alapú profilozását, amely mentén csoportszintű beavatkozások, illetve egyéni megoldások rendelhetőek hozzá az érintettek köréhez.

A munkaképesség kategóriák alapján, a gyenge, vagy mérsékelt kategóriába tartozó munkavállaló esetében a többi munkavállalónál fokozottabb figyelmet kell fordítani a munkaképesség megerősítésére, illetve annak fenntartására a munkavállalói lemorzsolódás vagy megrokkanás, a további egészségromlás bekövetkezési kockázatainak csökkentése érdekében. Megelőző és korrekciós intézkedések hiányában fennáll a veszélye a munkaképesség elvesztésének, vagy további romlásának.


 • Munkahelyen belüli rehabilitációs megoldások alkalmazása.
 • Munkakörnyezeti expozíciók (fizikai kóroki tényezők, ergonómiai megterhelés) mérséklése.
 • A munkahelyi egészségvédelem keretében kidolgozott és alkalmazott általános prevenciós stratégia.
 • Az általános munkahelyi egészségvédelmi stratégia személyre szabása, strukturálása a munkaképesség kategóriákhoz.
 • Munkaszervezés (mikroszünetek, időkényszer/időbeosztás átalakítása, műszakos beosztás emberközpontú kialakítása, túlóra-csökkentés, részmunkaidő).
 • Munka adaptálása a munkavállaló egészségéhez és kompetenciáihoz és kapacitásaihoz.
 • Egyénre szabott terv készítése, iránymutatásul a munkaképesség fokozatos helyreállításához és javításához.
 • A munkába való visszatérést akadályozó tényezőket érintő problémamegoldó vagy megküzdési stratégiák fejlesztése.
 • A munkaképesség helyreállításának, javításának megkönnyítése érdekében a munka hasznos összetevőit (pl. társas érintkezés, szervezettség, értelmes napi tevékenység) érdemes beépíteni a munkavállaló egyéni tervébe.
 • Kompetenciadeficitek csökkentése tudásátadás (képzés) biztosításával.

További potenciális intézkedési lehetőségek:

 • Életmód javítása (alkohol és dohányzás korai elhagyása, egészséges étrend).
 • Szellemi kihívás biztosítása, elismerés, fejlődési-képzési lehetőségek.
 • Rendszeres testedzés (részben) munkaidőben (is) – mindenkinek.
 • Kor-érzékeny kockázatértékelés és vezetői tudatosítás.
 • Az életbölcsesség és tapasztalat kreatív kihasználása.


A munkaképesség ház-modelljének egyes szintjein a következő fejlesztések jönnek szóba:

1. Egészség és funkcionális kapacitás (1. emelet)

 • egészségmegőrző, -fejlesztő életmód, egészséges étkezés ösztönzése,
 • rendszeres vérnyomás, vércukorszint, testtömeg index ellenőrzés, oltások,
 • dolgozói egészségügyi juttatások (egészségügyi masszázs, kibővített egészségügyi ellátás),
 • rehabilitációs és helyreállító programok,
 • dohányzás abbahagyását elősegítő munkahelyi programok,
 • elhízás elleni munkavállalói programok.

2. Kompetenciák (2. emelet)

 • gyakornoki program,
 • új dolgozók beilleszkedését elősegítő programok,
 • rendszeresen frissített oktatási tervek,
 • a különböző korosztályok igényeit figyelembe vevő képzéstervezés (idősödőknek például informatikai, nyelvi kurzusok),
 • korosztályok közötti együttműködés (munkaközösségek sokszínűsége),
 • mentorálás,
 • karrier- és tudásmenedzsment,
 • online vagy e-képzés.

3. Motiváció, értékek, hozzáállás (3. emelet)

 • dolgozók rendszeres felettesi értékelése,
 • rendszeres munkavállalói elégedettség mérés,
 • munkavállalókat segítő programok (pl. extrém stressz esetén, kiégés megelőzése, hatékony időgazdálkodás),
 • munkahelyi jóllét támogatása (csapatépítés, műhelymunkák),
 • hosszas távollét utáni munkába való visszatérést segítő tervek (pl. GYES, hosszas táppénz után),
 • fogyatékossággal élők segítése,
 • munka-magánélet egyensúlyát célzó programok (rugalmas munkavégzés, közös munkaállomások),
 • munkahelyi óvoda.

4. Munkahely (4. emelet)

 • minden korosztály tiszteletén alapuló nyitott munkahelyi kultúra és megfelelő vezetői gyakorlat,
 • ergonómia, műhely fizioterapeutákkal (helyes ülés, asztal beállítás, munkahelyi torna, stb.),
 • munkaszervezés igazítása és javítása (pl. műszakok igazítása az alvási ciklusokhoz, az időkényszer és a túlmunka kerülése),
 • munkaköri rotáció,
 • munkahelyi relaxációs helyek.  2. MUNKAVÁLLALÓK

  A munkaképességi index használata révén a munkaképességi kategória megállapítása mint szubjektív, önértékelési eszköz lehetőséget nyújt a munkaképesség jelenlegi és jövőbeni szintjének becslésére és előrejelzésére. A munkaképesség kategóriák alapján a gyenge, vagy mérsékelt kategória esetében fokozottabb figyelmet kell fordítani a munkaképesség megerősítésére, az egészségtudatosságra. Emellett érdemben felmerülhet a munkahelyi vezetővel történő egyeztetés, a munkavégzés feltételrendszerének módosítása, a munkakör adaptációja vagy a munkakör módosítása érdekében. Ennek hiányában fennáll az egészségi állapot romlásának, esetleg a további egészségkárosodás bekövetkezésének esélye, a munkahely elvesztése és a megrokkanás lehetősége. Ugyanakkor megelőző és korrekciós intézkedések mellett csökkenthető a munkaképesség elvesztésének, illetve további romlásának esélye. 


  1. Aktív egyéni egészségfejlesztés, egészséges(ebb) életmód - lásd lentebb (következő pont)

  2. Munkaköri módosítások vagy munkakör-átalakítás, adaptáció kérése a foglalkoztatótól

  3. Orvosi rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele

  4. Áthelyezés kérése - új munkakör betöltése

  -> Megfelelő, egyéni állapottal kompatibilis munkakörök megismerése, keresése: 

  5. Új munkahely (és eltérő munkakör) keresése
  Háttérinformációk

  Munkaképességi index kiértékelés kategóriái

  A kérdőív kérdéseire adott válaszok összeadása alapján minimum 7, maximum 49 pontot érhet el a kitöltő. Az elért pontérték alapján pedig munkaképesség kategóriába kerül besorolásra, egy javasolt intézkedés mellett: 

  Pontérték

  Munkaképesség kategória

  Javasolt intézkedések

  7-27

  gyenge

  A munkaképesség helyreállítása

  28-36

  mérsékelt

  A munkaképesség javítása

  37-43

  A munkaképesség erősítése

  44-49

  kiváló

  A munkaképesség fenntartása

   Munkaképesség-Ház modellje

   A munkaképesség alapját a dolgozó erőforrásai és a munkakörében jelentkező megterhelések közötti egyensúly jelenti. Ez előbbi az életkorral folyamatosan változik, ezért az optimális munkakör keresése egy életre szóló feladat. A munkavállaló alkalmazhatósági ideje meghosszabbítható, ha egészsége jó, képes alkalmazkodni és tanulni, értékrendje, hozzáállása, motivációja megfelelő, illetve elégedett a saját munkájával és munkahelyével. Ezek megléte biztosítja a munkahelyi jóllétet, mely különösen jelentős szerepet játszik az idősödő munkavállalókkal kapcsolatban. A fentieket a munkaképesség elvébe rendezve, a Munkaképességi Házzal lehet megjeleníteni.
   Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK): MUNKAKÉPESSÉG MENEDZSMENT: Jelentés: Az aktív idősödés munkahelyi támogatása (2021)  

   A munkaképesség legkorszerűbb megközelítése a Ház-modell, mely az egyes tényezőket egymásra épülő emeletenként ábrázolja. Az alsó három szint az egyéni készségeket / képességeket mutatja. A negyedik szint a munkahely. (Dr. Kudász)

   Munkaképesség-ház modell illusztrációja: 1. szint - egészség, funkcionális kapacitás, 2. szint - kompetenciál, munkatapasztalat, tanulás, 3. szint - értékek, hozzáállás, motiváció, 4. szint - munka, munkakörnyezet, közösség és vezetés

   További információk a Munkaképesség Index iránt érdeklődők számára: