Megjelent az EFOP-1.1.1-15 projekt Zárókiadványa, amelyből sok hasznos foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos információ ismerhető meg

Megjelent az EFOP-1.1.1-15 projekt Zárókiadványa, amelyből sok hasznos foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos információ ismerhető meg


Összefoglaló

Az EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt 2023.04.30-án véget ért, amellyel a foglalkozási rehabilitáció területén lezárult egy – az elődprojektet is ideszámítva – közel 10 éves periódus. A projekt eredményei és tapasztalatai kerültek összefoglalásra a nemrég megjelent Zárókiadványában.

2023. May 26.

 

#foglalkozási rehabilitáció #EFOP-1.1.1 projekt #támogatás #projekt #tanulmány

A Zárókiadvány az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 kódszámú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projektet (a továbbiakban: Projekt) mutatja be.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósított, az Érték Vagy! Portál működését is nagymértékben támogató, EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása kiemelt projekt 7,5 éves működést követően 2023. április 30-án véget ért.

A zárókonferencia megtartása után megjelent a projekt zárókiadványa, amely igyekszik a lehető legalaposabban, azonban mégis a lényegre fókuszálva átadni azokat az információkat, amelyek a Projektet befolyásoló és alapjaiban meghatározó objektív körülményektől az egészen bensőséges, például a Projekt keretében megtapasztalt sikertörténetek bemutatásáig terjednek.

A kiadvány a Projekt működési feltételeit és kereteit is transzparens módon mutatja be, ahol a megvalósításra rendelkezésre álló forrás és annak felhasználása, valamint hiteles és ellenőrzött adatokra támaszkodva a Projekt szakmai tevékenysége és elért eredményei egyaránt bemutatásra kerülnek. Az elért eredmények a portálon is bemutatásra kerülnek, egyúttal megtekinthetők projekttapasztalatokra támaszkodó, az ügyfélkört és a munkaadói partnereket egyaránt érintő kivonatolt elemzések is, amelyek rengeteg izgalmas és érdekességet magukban foglaló adatot hordoznak. Megismerésük nem csak a foglalkozási rehabilitáció területén tevékenykedő szakemberek számára ajánlott! 

A fentieken túlmenően a kiadványban nagy szerepet kapnak a Projekt közvetett és közvetlen célcsoportjai, valamint a velük való foglalkozás, a foglalkozási rehabilitáció folyamata és a fejlesztés. Kiemelt figyelem összpontosul a Projekt alapvető célcsoportját képező megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci helyzetének előmozdítását célzó intézkedésekre, amelyek meghatározták az ügyfelek útját a munka világa felé. A Projekt működését és mindennapi életét alakító tényezők bemutatásán túl a kiadvány arra is törekszik, hogy a Projekt elért eredményeire alapozva, valamint a megváltozott munkaképességű személyek és az őket foglalkoztató vagy foglalkoztatni szándékozó munkaadók együttműködési tapasztalataiból táplálkozóan következtetéseket vonjon le a hazai foglalkozási rehabilitáció számára, amelyek a munkaerő-piac ezen speciális szegletét és a célirányos segítői tevékenységet eredményesebbé tehetik a jövőben. 

A Zárókiadvány az alábbi PDF olvasóban, vagy az alábbi linkre kattintva letölthető vagy böngészőben is megtekinthető.

 

A zárókiadvány melléklete - a Projektben működtetett tanácsadói hálózat eredményei, EFOP irodánként - az alábbi linkre kattintva letölthető vagy böngészőben is megtekinthető.

A kiadvány összességében lehetőséget teremt arra, hogy az olvasó megismerje a Projekt szellemiségét, működését, a pénzügyi előrehaladását és szakmai megvalósítását, átélje a Projekt szakmai sikereit, kihívásait.

Forrás:

  • EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt

 

 

A projekt zárókiadványa egy tablet képernyőjén.
Vissza