Lezárult az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt

Lezárult az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt


Összefoglaló

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, mint projektgazda és a Magyar Államkincstár, mint konzorciumi partner által megvalósított „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” kiemelt projekt 7,5 év működés után 2023. április 30-án véget ér. A 16,96 Mrd Ft keretösszegű, EU-s forrásból finanszírozott, 2015 végén elindult EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt a konvergencia régiók területén, a kormányhivatalok rehabilitációs hatóságának kiemelt partnereként segítette elő a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások rendelkezésre állását és biztosított aktív munkaerő-piaci támogatást a megváltozott munkaképességű személyek munka világába történő visszatérése érdekében.

2023. április 27.

 

#konferencia#projekt#Fülöp Attila#gondoskodáspolitika#NSZI#EFOP-1.1.1 projekt

2023. április 25-én rendezték meg az EFOP-1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása elnevezésű kiemelt projekt zárókonferenciáját. A rendezvényt Dr. Tóth Tibor, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) főigazgatója nyitotta meg, és elmondta, hogy a projekt a megváltozott munkaképességű emberek munkához való hozzáférését segítette elő. A tevékenység során a munkatársak személyes szolgáltatások által segítették az ügyfelek munkára kész állapotának elérését, munkahelymegtartását, illetve a megváltozott munkaképességű álláskeresők és munkaadók közötti kapcsolatteremtéshez járultak hozzá, ezen kívül a projekt keretein belül számos fejlesztés is megvalósult.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a rendezvényen tartott beszédében kiemelte, hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek körében az elmúlt időszakban 150%-kal nőtt a foglalkoztatás, illetve megemlítette, hogy a jövőben is lesznek erre irányuló törekvések a kormány részéről. A cél, hogy a társadalom többi tagja és a munkaadók ne azt lássák meg egy emberben, amit a megváltozott munkaképessége következtében nem tud elvégezni, hanem arra a képességére fókuszáljanak, ami megmaradt, és annak megfelelő, értékteremtő munkát találjanak a számára. Elmondta, hogy az ÉrtékVagy! Portál szolgáltatásai a továbbiakban is elérhetőek lesznek a megváltozott munkaképességű álláskeresők és az őket foglalkoztatni kívánó munkaadók számára; ez egy valódi, élő közösség.

Ezt követően Régi Viktória, az NSZI irodavezetője Lehetőségek a foglalkozási rehabilitációban című előadása adott hangsúlyos keretet a szakmai blokknak. Radics-Katona Beáta pénzügyi vezető asszony a források felhasználásáról tartott előadást, illetve színesítve az információkat, érdekességeket osztott meg a résztvevőkkel az EFOP-1.1.1. projekt világából.

Daczi Péter, az EFOP-1.1.1. projekt jelenlegi projektmenedzsere és korábbi szakmai vezetője a projekt 89 hónapot felölelő tevékenységéről beszélt. Megköszönte a főbb partnerek, mint a Magyar Államkincstár, a Rehabilitációs Hatóságok és az Irányító Hatóság (Belügyminisztérium) egyűttműködését. Elmondta, hogy az évek során több koncepcióváltáson esett át a projekt, melyeket a források aktuális elérhetőségi állapota, a forrásbővítések, ezek kívül a munkaerőpiac változásai és a COVID-19 járvány okozta pandémiás időszak indukáltak. Több fenntartó intézmény váltotta egymást; kezdetben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, majd annak megszűnésével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 2021. január 1-től pedig a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet volt a projekt fenntartója. A tevékenység során az „Együttműködés, szakmaiság, lojalitás” volt a legfontosabb jelmondat, amelyet a teljes megvalósítói gárda magáénak vallott.

Szűcs Dániel szakmai vezető úr prezentációja elején elmondta, hogy igen nehéz egy előadásban csaknem 7,5 év szakmai tevékenységét és az elért eredményeket mind bemutatni. Munkájuk során igyekeztek a szakmai tevékenységeket (a projektbe vont ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokat, a munkaadói és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartást, a képzésszervezést, adatszolgáltatásokat és az ezekből létrehozott kutatási eredményeket) professzionális szintre emelni. Kiemelte, hogy a projektbe lépett megváltozott munkaképességű álláskeresők 75%-át tudták a projektmunkatársak legalább egy alkalommal elhelyezni. Az egyik legnagyobb eredménynek pedig azt tekinti, hogy az ügyfelek 50%-a projektrészvétel után is keresőtevékenységet végzett, azaz az EFOP-1.1.1 projekt szolgáltatásainak eredményeképpen minden második ember tartósan, a projekt további segítsége nélkül is meg tudott maradni a munkaerő-piacon.

Radics-Katona Beáta tart előadást. Mellette Szűcs Dániel és Régi Viktória.

 

A projekt során megvalósult tevékenységek

•    a projekt munkatársai személyes szolgáltatások révén támogatták a programba vont ügyfeleket
•    másrészt munkaadói kapcsolattartás, szemléletformálás, tájékoztatás, illetve állásfeltárási tevékenység révén segítették elő, hogy a helyi munkaadók megismerjék a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó előnyöket és lehetőségeket, 
•    valamint szolgáltatások és bértámogatások révén segítették elő a megváltozott munkaképességű álláskeresők és a munkaadók sikeres kapcsolatteremtését és a célcsoport tartós foglalkoztatását.

 

A projektben megvalósult, alkalmazott, innovatívabb jellegű szakmai elemek, fejlesztések:

•    a személyre szabott fejlesztés biztosítása érdekében ügyfél-profiling rendszer kialakítása,
•    foglakoztatási jó gyakorlatok kiadványban történő összegyűjtése,
•    motivációs tanácsadás és outplacement szolgáltatás a munkaerő-piaci kihívások kezelésére,
•    aktív közösségi média használat a célcsoporttagok állásinformációs szintjének növelésére
•    rendszeres ügyfél monitoring tevékenység, megyei szintű statisztikai kimutatások megosztása a Rehabilitációs Hatóságok információs szintjének növelése érdekében,
•    munkaadói keresletet felmérő munkaerő-piaci kutatás (prognózis) lefolytatása a kereslet-orientált képzési támogatási rendszer működtetése érdekében (2015),
•    országos, munkaadói fórummal összekötött rehabilitációs állásbörze sorozat megvalósítása 2017-ben (18 helyszínen, 324 munkaadó és közel 2 000 ügyfél részvételével),
•    IKRT (online támogatáskezelő és ügyfél-életút dokumentációs) rendszer továbbfejlesztése,
•    külső szolgáltatás támogatási rendszerének kialakítása és működtetése,
•    önfoglalkoztatóvá válás támogatás bevezetése,
•    távmunka, és bedolgozói jogviszony támogatásának bevezetése,
•    továbbfoglalkoztatási intézkedésrendszer alkalmazása, 
•    az Érték Vagy! Portál számos szakmai innovációja, 
•    rehabilitációs mentori képzés oktatási segédanyagainak kifejlesztése, majd 2023. év elején 10 helyszínen, 159 fő megváltozott munkaképességű személy (sorstársi jellegű) sikeres rehabilitációs mentor képzése
 

A célcsoport támogatási tevékenység keretében több mint 7,6 Mrd Ft forrás került kifizetésre a projektbe vont 20.576 fő foglalkozási rehabilitációjának támogatására:
•    331.357 foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást biztosított a projekt,
•    693 fő szerzett bizonyítványt vagy tanúsítványt támogatott képzésen,
•    15.530 ügyfél került foglalkoztatásba (a bevont ügyfelek 75%-a): (9.660 fő támogatott foglalkoztatás keretében, 41 ügyfél vállalkozóvá válást elősegítő támogatást nyert el, 5.828 fő támogatás nélkül került foglalkoztatásba).
 

Munkatársi búcsú

Mivel a legutolsó projektszakaszban dolgozó maroknyi csapat nagy része már a kezdetektől (mi több, már az elődprojektben is) együtt dolgozott, nehéz szívvel búcsúztak el egymástól és vezetőiktől a kollégák. A közösen megvalósított feladatok során igazi közösséggé kovácsolódtak a munkatársak. A foglalkozási rehabilitáció, azon belül is a célcsoportba tartozó emberekkel való közvetlen kapcsolat a segítő szakmák közül is egy speciális terület. Amennyit ad magából a tanácsadó, ugyanannyi, vagy még több lelki erőt vissza is kap az ügyfeleitől, ezért ezt máshogyan nem, csak szívvel-lélekkel lehet végezni. A munkatársak mindegyikére igaz, hogy ez nem csupán egy munka, hanem egy hivatás az életükben, ezért többen ugyanezen a területen folytatják pályafutásukat. Mind a megvalósításban résztvevő kollégákat, mind a vezetőket köszönet illeti az elmúlt években adott teljesítményüket és emberi hozzáállásukat illetően. Motiválni jobban nem lehetett volna ezt a csapatot, mint a vezetők részéről mutatott jó példával.


Köszönjük!


A konferencián elhangzott szakmai előadások megtekinthetőek az alábbiakban:

Daczi Péter – Az EFOP-1.1.1 kiemelt projekt működtetésének és szakmai tevékenységének bemutatása

Radics-Katona Beáta – Az EFOP-1.1.1 kiemelt projekt pénzügyi eredményeinek bemutatása

Szűcs Dániel – Az EFOP-1.1.1 kiemelt projekt szakmai megvalósításának bemutatása

 
 

 

A képen a konferencia előadói vannak: Fülöp Attila államtitkár, Dr. Tóth Tibor főigazgató, Régi Viktória irodavezető, és Daczi Péter projektmenedzser vannak.,
Vissza