Toborzás

Toborzás

Az elsődleges kérdés:

 • Mikor toborozzunk?
  • „Reaktív” jelleggel, a munkaerő-szükséglet felmerülésekor vagy
  • „Proaktív” módon, akár folyamatosan, a fluktuációra számítva.

Ezt alapvetően a szervezet, valamint az alkalmazni kívánt megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma határozza meg. Nagy létszámszükséglet esetén érdemes a folyamatos toborzás fenntartása. A tapasztalatok alapján célszerű kerülni a megváltozott munkaképességű személyek egy időben történő, jelentős létszámban megvalósuló felvételét, főleg abban az esetben, ha a szervezetnek még nincs jártassága ezen a téren.


Miért nem találok megfelelő jelentkezőt? Hol találok megváltozott munkaképességű munkavállalókat?

A toborzást nehezítő tényezők a megváltozott munkaképességű személyek oldaláról pl:

 • a munkaerő-hiány a megváltozott munkaképességű személyek között is megjelenik, 
 • kialakult egészségi állapot, amely a korábbi munkakörben való érvényesülést ellehetetleníti, vagy nehezíti,
 • rejtőzködő, egészségi állapotot titkoló hozzáállás,
 • családi visszatartó hatás a munkavállalás ellenében,
 • ellátás elvesztésétől való félelem, bizalmatlanság,
 • betegségtudat, képességekbe vetett hit csökkenése.

A toborzás hatékonyságát és eredményességét ugyancsak ronthatja, ha nem a MMK személyek főbb jellemzőinek, adottságainak és munkavállalási preferenciáinak megfelelő munkakörre történik a toborzás. 

A megváltozott munkaképességű emberek toborzásának sokféle lehetséges típusa alkalmazható. Párhuzamosan akár több csatornán is futtathatjuk a megfelelő jelöltek felkutatására irányuló folyamatokat.


Milyen módszerrel? - A potenciális toborzási módszerek

Közreműködő

Módszer

Előnyei

Hátrányai

Foglalkozási rehabilitációs projektek

Hirdetés, célirányos toborzás, közvetítés, előszűrés,

legnagyobb célcsoport elérés, nagy tapasztat, célirányos tevékenység, közös érdek.

projektek határozott időtartamú működése

Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály

Hirdetés

hozzáférhetőség, motivált megváltozott munkaképességűek jelentkezése

potyautasok (nem megváltozott munkaképességűek jelentkezése), ügyfélkör megszűnése

Közvetítés

ügyfél házhoz jön, nagy adatbázis

lassúság, motiválatlanság, kevéssé alapos szakmai szűrés, együttműködési kötelezettségű ügyfélkör megszűnése

Csoportos toborzás

nagy adatbázis, közvetlen, nagy mennyiségű, azonnali kapcsolat, rövid időtartam

néha motiválatlanság, de a nagy minta miatt ez elhanyagolható, néha elveszik a jelentkező menet közben

Rehabilitációs Hatóság

Közvetítés

fő letéteményese az állami foglalkozási rehabilitációnak, nagy adatbázis, közvetítés, rehabilitálható ügyfélkör

 

Munkaerő-közvetítő vállalkozások

Toborzás, kiválasztás és közvetítés

tapasztalat, alapos szűrés, professzionalistás, üzleti szemlélet, adatbázis, adminisztráció könnyítés, anonimitás

magas költség, túl alapos szűrés, kevés bizalom az ügyfélkör részéről

Civil szervezetek

Munkaerő-közvetítő jellegű

tapasztalat, adatbázis, érzékenyítési lehetőség, kiválasztási segítség

esetleges költség

Egészségkárosodás alapú

motivált, csak hirdetés útján elérhető személyek bevonása

kiválasztási tapasztalatlanság

Hirdetés

Online

a célcsoport szegmentált részének (elsősorban fehérgalléros munkakör) elérése

költség, potyautasok, időbeli teher

Offline

hozzáférhetőség

költség, bizonytalan célzottság, potyautasok, időbeli teher

Alternatív módszerek

"Hozz egy barátot program"

protekció, ismerik a munka feltételeit, körülményeit, csak megbízhatók ajánlása

protekció, belterjesség

Állásbörze

mély merítési lehetőség, rövid időtartam

potyautasok, konkurencia jelenléte
gyakran nem esik egybe a munkaerőigénnyel

Önéletrajz adatbázis

toborzás kikerülése

kevésbé elterjedt, kis minta

 

 

Az Érték Vagy! Portál:

A munkaadók a Portál - MMK álláskeresők elérését és toborzását segítő - szolgáltatásait az alábbiaknak megfelelően tudják igénybe venni:


1. Online hirdetések - állásajánlatok benyújtása:

A Portálon regisztált és jóváhagyott regisztrációval rendelkező munkaadók nyújthatnak be állásajánlatokat a Portálon. Az állásajánlatok benyújtásához olvassa el a  munkaadók részére készített felhasználói segédlet.


2. Önéletrajz adatbázis (publikus profilok) funkció

A meghirdetett állásajánlatok jelöltjei között a munkaadóknak lehetőségük van megtekinteni az adott állásajánlatra nem jelentkezett, de az állásajánlat elvárásainak megfelelő, publikus profillal rendelkező álláskeresőket. Azaz ezt a funkciót csak azok a munkaadók használhatják, akik állásajánlatot nyújtanak be, hogy ezzel is védhessük az MMK személyek adatait az adathalászattal szemben.

A jelöltek sorrendjének kialakítására használt algoritmus: A szolgáltatással érintett állásajánlatokat és a profil adatbázisban adatait elérhetővé tévő MMK álláskeresők adatait egy illeszkedést vizsgáló modell segítségével egy szoftveres kereső algoritmus (automatizált szoftveres adatkezelés parametrikus adategyeztetéssel) vizsgálja, ezt nevezzük az Ajánlatok Megfelelőségi Rangsorszámítása funkciónak. Az illeszkedési modell a munkakörsegéd aloldalon ismerhetőek meg.

A funkció használatához (a regisztrált, állásajánlatot benyújtó munkaadó) kattintson az adott állásajánlat kártyáján a Jelöltek nyomógombra, majd válassza ki a Publikus álláskeresői profilok lehetőséget.
Ezt követően a kiskártyákon megjelennek a meghirdetett állásajánlat elvárásainak magas szinten megfelelő potenciális MMK jelöltek (az illeszkedés sorrendjében) a Portálon használt algoritmus működésének megfelelően, akiknek a profilját egy kattintással meg tudja tekinteni.

Amennyiben ezen profilok között talál olyan álláskeresőt, aki felkelti érdeklődését, úgy a kártyán megadott elérhetőségek egyikén vegye fel vele a kapcsolatot, és kérje, hogy a rendszeren keresztül jelentkezzen a meghirdetett állásra.

 

Toborzási csatornák és módszerek megítélése

A sikeres rehabilitációs foglalkoztatási stratégia megvalósításához szinte mindegyik toborzási módszer alkalmas, a legoptimálisabb, ha az alkalmazott stratégiának rendeljük alá a toborzási módszerválasztást. A legsikeresebb toborzási megoldást az uniós forrásból működő foglalkozási rehabilitációs projektek, a kormányhivatalok Rehabilitációs Hatósága, illetve Foglalkoztatási Osztályának csoportos toborzása, illetve a civil szervezetek komplex szolgáltatása jelentik, amennyiben nagyobb létszámban kéri a szervezet a megváltozott munkaképességű dolgozók közvetítését. A munkakörök betöltése nagy szelekciót és ezáltal nagyobb létszámot igényelhet, illetve amikor a szervezetnek a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában nincs tapasztalata, tájékozódás, érzékenyítés céljából is hasznos a segítő szervezetek, partnerek bevonása.

 

Toborzási segítséget nyújtó szervezetek elérhetőségei:

 

Érdekvédelmi szervezetek

 

 

Vissza