Az EFOP111 projekt tanácsadói hálózata tevékenységének eredményei

Az EFOP111 projekt tanácsadói hálózata tevékenységének eredményei

Szakmai tevékenység Statisztikák és elemzések Szakmai innovációk Média Zárókiadvány

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt 2023.04.30-án véget ért. A Megváltozott munkaképességű emberek támogatása elnevezésű projekt zárását követően a zárókiadvány egyes részei az Érték Vagy! Portálon is megjelenítésre kerülnek, köztük a 2016-2022 között működő tanácsadói hálózat által biztosított foglalkozási rehabilitációs tevékenység keretében elért eredmények.

 

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében elért legfontosabb eredmény, hogy a 7,5 éves projektműködés során 20 576 fő MMK programrésztvevő került bevonásra, akik közül 15 530 megváltozott munkaképességű ügyfelet sikerült munkához segíteni (75,5%-os elhelyezési arány mellett). A projekt 165,5 fő átlagos tanácsadói hálózatban dolgozó munkatársi létszám mellett:

 • 3615 civil és közigazgatási partnerszervezettel épített ki együttműködést, 
 • 8826 munkaadó számára biztosított toborzási és szemléletformálási célú szolgáltatásokat, akiknél 31 989 MMK személyek számára betölthető álláslehetőséget tárt fel.

A projekt legfőbb segítsége a személyes támogatáson alapuló foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása volt a munkára kész állapot elérése és a foglalkoztathatóság javítása érdekében, amelynek keretében 331 357 db szolgáltatást biztosított a több, mint 20 ezer ügyfél számára. A projekt emellett 9 701 db támogatott foglalkoztatást (bérköltségtámogatást) nyújtott a célcsoporttagok és munkaadók tartós munkakapcsolatának megteremtése érdekében, 693 fő esetében pedig támogatott képzés biztosításával segített a projekt a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése terén. Összességében 7,5 Mrd Ft támogatás került a célcsoport (MMK személyek és munkaadók) számára kifizetésre a foglalkozási rehabilitáció minél szélesebb körű és eredményesebb megvalósítása érdekében. Az alábbiakban ezen eredmények helyi, szolgáltatási helyekre lebontott adatait mutatjuk be térképes, illetve táblázatos formában.


Magyarázat:

Erőforrások:

 • MUNKATÁRSAK - Szolgáltatási helyen dolgozó megyei munkatársak átlagos száma,
 • PARTNERSZERVEZETEK - Kapcsolatrendszerbe tartozó civil és közszférabeli partner szervezetek száma,
 • MUNKAADÓI KAPCSOLATOK    - Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásban részesült munkaadók száma,

Eszközök:

 • SZOLGÁLTATÁSOK -     Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások,
 • TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS - Bértámogatással elhelyezett ügyfelek száma,
 • FORRÁSOK - Célcsoport támogatásra felhasznált források összege,

Eredmények:

 • PROGRAMRÉSZTVEVŐK - Projektbe vont, fejlesztésben részesült MMK személyek száma,
 • ÁLLÁSFELTÁRÁS - Feltárt, MMK ügyfelek által betölthető álláslehetőségek száma,
 • ELHELYEZÉSI EREDMÉNYEK - 2016-2022 között munkához segített MMK személyek száma, összesen,
 • ELHELYEZÉSI ARÁNY: Elhelyezett / bevont ügyfelek száma. 

 


Táblázat:

Vissza