Szakmai innovációk

Szakmai innovációk

Szakmai tevékenység Statisztikák és elemzések Eredmények Média Zárókiadvány

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt 7,5 éves működése során a megváltozott munkaképességű emberek fejlesztése és felkészítése, illetve a munkaadói szolgáltatások biztosítása során szerzett tapasztalatokat felhasználva a Projektben többféle eszköz került kialakításra annak érdekében, hogy a foglalkozási rehabilitáció minél hatékonyabb módon valósulhasson meg. Ezen eszközök és módszerek közül a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhányat az alábbi oldalon: 


Rehabilitációs mentorok felkészülését segítő oktatási segédanyagok

A rehabilitációs mentorok gyakorlati felkészítése érdekében készült oktatási segédanyagok (játékos tanulást segítő gamification alkalmazás és egy online tematikus tudástár) a www.rehabmentor.hu oldalon keresztül érhetőek el.

A rehabilitációs mentor képzés sikeres megvalósítása érdekében a a projekt keretében fejlesztett tananyag az alábbi linken érhető el: 

https://ertekvagy.hu/hu/-/rehabilitacios_mentor_eszkoztar


Munkakörsegéd

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében elhelyezett több, mint 10 ezer ügyfél fejlesztési és elhelyezési információinak adatelemzése és tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre az Érték Vagy! Portálon alkalmazott, megfelelő munkakör és célállás kialakítását elősegítő munkakörsegéd algoritmusok:

 1. Ajánlatok Megfelelőségi Rangsorszámítása
 2. Munkakör Ajánlórendszer

Foglalkoztatási Jó Gyakorlatok 

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében 2020-ban készült el a munkaadók szemléletformálását elősegítő Foglalkoztatási Jó Gyakorlatok Katalógusa, amelyből mintegy 61 munkáltató MMK munkavállalók foglalkoztatása során szerzett tapasztalatait és jó gyakorlatait ismerhetik meg az érdeklődők. A kiadvány és az abból készült kereshető adatbázis az alábbi linken érhető el: 

https://ertekvagy.hu/jo-gyakorlatok


Egészségkárosodás mellett betölthető munkakörök adatbázis

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt (és TÁMOP-1.1.1-12/1 elődprojektje) keretében, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának segítésével párhuzamosan 9 éve kerülnek szisztematikusan feldolgozásra azok az adatkörök, hogy egy adott egészségi állapotban lévő, bizonyos betegséggel, egészségkárosodással, vagy fogyatékossággal élő emberek milyen munkakörökben tudtak elhelyezkedni. Ezen nehezen összegyűjthető foglalkozási rehabilitációs tudás és ismeret egy tapasztalat megosztásra alkalmas, egyszerű kereső és ajánló rendszerben került megjelentetésre:

https://ertekvagy.hu/bno-feor-kalkulator 


Innovatívabb jellegű szakmai elemek és tevékenységek, nem számszerűsíthető szakmai eredmények:

 • MMK centrikus, munkaadói keresletet felmérő munkaerő-piaci kutatás (prognózis) lefolytatása a kereslet-orientált képzési támogatási rendszer működtetése érdekében (2015),
 • Foglalkozási Rehabilitációs Outplacement szolgáltatás bevezetése (MMK munkavállalók gondoskodó elbocsátása) – a COVID-19 által okozott munkaerő-piaci helyzetben
 • Munkaerő-piaci monitoring tevékenység beindítása - első körben a koronavírus által okozott gazdasági károkat követő létszámleépítések hatásainak felmérése és a válságkezeléshez szükséges információk rendelkezésre állása érdekében, majd ennek üzemeltetése a munkaerő-piaci folyamatok alapján azonosított beavatkozási irányok folyamatos mérése, értékelése, illetve felülvizsgálata érdekében,
 • Ügyfél-profiling kialakítása és alkalmazása a személyre szabott szolgáltatások tervezése és az egyéni igényeknek megfelelő fejlesztés érdekében,
 • Az ügyfelek fejlesztésének eredményeit és aktuális munkaerő-piaci állapotát bemutató információs lap készítése és megosztása a rehabilitációs hatósággal, amelynek célja, hogy minden ügyintéző a lehető legmagasabb információs szinttel rendelkezzen arról, hogy mi történt az adott, Projektbe irányított ügyféllel.
 • Megyei fejlesztési és foglalkoztatási eredmények statisztikai kimutatásának megosztása és információnyújtás a Rehabilitációs Hatóságok információs szintjének és a regionális munkaerő-piaci információk biztosítása érdekében.
 • Aktív, hatékony közreműködés az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült Érték Vagy! Portál célcsoporttagokkal való megismertetésében, a használatra való mozgósításban.
 • Motivációs tanácsadás szolgáltatás kialakítása annak érdekében, hogy a korábban a munkaerő-piacról kiszorult, vagy esetleg egyéb tényezők hatására inaktivitásba kényszerült, és ennek mentén motiváció hiány miatt jelenleg nem dolgozó, illetve állást nem kereső megváltozott munkaképességű emberek minél szélesebb csoportját legyünk képesek a munka világa felé (vissza)terelni.
 • Országos, munkaadói fórummal összekötött rehabilitációs állásbörze sorozat megvalósítása 2017-ben (18 helyszínen, 324 munkaadó és közel 2 000 ügyfél részvételével),
 • IKRT (online támogatáskezelő és ügyfél-életút dokumentációs) rendszer továbbfejlesztése és alkalmazása,
 • Külső szolgáltatás támogatási rendszerének kialakítása, bevezetése és működtetése (2016-2018)
 • Önfoglalkoztatóvá válás támogatás bevezetése a MMK személyek számára,
 • Távmunka, és bedolgozói jogviszony támogatásának bevezetése,
 • Továbbfoglalkoztatási intézkedésrendszer alkalmazása,
 • Ügyfél-sikertörténetek gyűjtése és bemutatása a célcsoporttagok inspirációja érdekében.
 • Adatelemzések (20 ezer ügyfél bemeneti, fejlesztési és kimeneti adatai alapján),
 • Aktív közösségi médiajelenlét a célcsoporttagok és társadalom szemléletformálása érdekében,

 

Vissza