Eszköztár rehabilitációs mentorok részére

Eszköztár rehabilitációs mentorok részére


Összefoglaló

Az EFOP111 projekt keretében kifejlesztett rehabilitációs mentor pilot képzéshez készült oktatási segédanyagok - Rehabilitációs Mentor Tananyag, Mentorok a pályán gamifikációs alkalmazás és Tematikus Tudástár - segíthetnek a rehabilitációs mentorok magasabb szintű feladatellátásában, hogy minél több MMK munkavállaló tudjon tartósan, értékteremtő munkát végezni.

2023. március 02. EFOP111

 

#munkaerőpiac #foglalkozási rehabilitáció #rehabilitációs mentor #munkahelymegtartás#szolgáltatás

Az EFOP-1.1.1-15 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" kiemelt projekt keretében tervezett korábbi cikkünkben bemutatott megvalósuló rehabilitációs mentor képzések során a projekt oktatási segédanyagok készítését is vállalta a tananyag kifejlesztése mellett.

A rehabilitációs mentor képzés célja olyan szakemberek képzése, akik MMK személyként sorstársi támogatást tudnak nyújtani rehabilitációs mentorként az MMK ügyfelek számára. A foglalkozási rehabilitációs mentor tanfolyam hozzájárul olyan szakemberek képzéséhez, akik képesek inaktív megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját támogatni, vagy akiknek munkahelyi mentorként történő alkalmazása elősegíti a harmonikus munkahelyi integrációt, a foglalkoztatás tartósságát annak köszönhetően, hogy a képzést követően a résztvevők képesek lesznek komplex, munkaerő-piacra történő belépést, vagy munkahelyen belüli foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtani sorstársaik számára.

Az elkészült (második körös képzések tapasztalataival utólag, 2023.05.11-én frissített) tananyag az alábbi képre kattintva nyitható meg. 

Rehabilitációs mentor képzés tananyag

A tananyag az alábbi modulokból épül fel:

  1. Megváltozott munkaképesség és individuum
  2. A komplex rehabilitáció rendszere
  3. Általános jog(szabály)i ismeretek gyakorlata és integráció elősegítése
  4. Munkaerőpiaci ismeretek
  5. A rehabilitációs mentor feladatai funkció szerint – Foglalkozási Rehabilitációs Mentor (munkaerő-piaci integráció)
  6. A rehabilitációs mentor feladatai funkció szerint – Munkahelyi rehabilitációs mentor
  7. Mentori kompetenciafejlesztés

A rehabilitációs mentor képzés gyakorlatorientált jellegét két, szintén a Projekt keretében kifejlesztett technikai eszköz is segíti. Egyfelől kialakításra került egy tematikus tudástár, ahol rendezett módon érhetők el a megváltozott munkaképesség témaköréhez kapcsolódó releváns szakmai tartalmak, másfelől a játékos tanulás eszközét segítségül hívva létrehozásra került egy gamification alapon működő online szerepjáték-szerű felület, ahol különböző szituációkat ismerhet meg a képzésen résztvevő vagy egy, a téma iránt érdeklődő felhasználó. A gamification és tematikus tudástár kialakításának fő célja az volt, hogy megteremtsen egy egységes tudásbázist és egy gyakorlásra szolgáló online rendszert, amely hozzájárulhat a hazai foglalkozási rehabilitáció fontos szereplői, a rehabilitációs mentorok képzéséhez, akik elősegíthetik még több MMK személy sikeres foglalkoztatását. 

 

Mentorok a pályán - Gamification

Leegyszerűsítve, a gamification egy olyan „játék”, vagy „alkalmazás” létrehozását jelentette, amelynek használatakor a felhasználó egy kerettörténetbe belépve a témának (jelen esetben ez a foglalkozási rehabilitáció) megfelelő szituációkkal találkozik, ezekben döntéseket hoz, valamilyen módon cselekszik, majd szembesül e döntésének lehetséges következményeivel. Ez azt is jelenti, hogy a felhasználó szembesülhet a valós életbeli kockázatokkal, anélkül, hogy ennek valós életben bekövetkező következményei lennének. Ebben a szimulációs oktatójátékban egy rehabilitációs mentor szerepét kell a lehető leghatékonyabban ellátni. Annak megfelelően kell viselkedni, amit a képzésen vagy a tananyagból elsajátított a hallgató vagy érdeklődő. A feladat, feltérképezni egy ügyfél állapotát, tanácsokat adni neki, támogatni az álláskeresésben és a beilleszkedésben. A kifejlesztett platform természetesen a felhasználás tapasztalatainak függvényében módosítható, fejleszthető.

Mentorok a pályán alkalmazás

A Mentorok A Pályán elnevezésű gamifkációs tanuló platform hozzáadott értéke, hogy tetszőleges számú érdeklődő számára elérhetővé tehető, amely nagymértékben elősegíti a képzési program gyakorlati készségfejlesztési törekvéseinek elmélyítését és a képzési program disszeminációját. A gamification mellett kialakításra került egy tudásmegosztó platform, egy tudástár, amely létrehozásával elérhetővé vált, hogy a szükséges ismeretek, dokumentumok, jogszabályok strukturált, könnyen, kereshető módon álljanak a szakmai érdeklődők rendelkezésére.

 

Tematikus Tudástár

Egy specifikus szakma gyakorlása során az adott szakterület szakembereinek gyakorta szüksége van olyan szakmai, jogi, kapcsolati információkra, amelyek növelhetik információs szintjüket és szakmai szempontból megalapozhatják, hogy mit tesznek, hogyan döntenek egy adott helyzetben. Ezek az információk azonban korábban általában sporadikusan voltak elérhetőek. A foglalkozási rehabilitációs mentorok számára releváns anyagok közös tudástárba gyűjtésével vált elérhetővé, hogy a szükséges ismeretek, dokumentumok, jogszabályok egy strukturált online felületen, kereshető módon álljanak az érdeklődő felhasználók rendelkezésére. A tudástár természetesen folyamatosan frissíthető, aktualizálható, így naprakész információkkal segíti a mentorok mindennapi munkáját.

Tematikus Tudástár alkalmazás

A tudástár az alábbi témák köré csoportosul:  A rehabilitáció komplex rendszere, Fogalomtár, Fogyatékosság, megváltozott munkaképesség, Hazai és nemzetközi jogi ismeretek, Helyzetkép, Munkaerőpiac, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, Személyes készségfejlesztés, Szervezetek, Tudástár.

A Mentorok A Pályán alkalmazás és a Tematikus Tudástár a Projekt rehabilitációs mentor képzéséhez kapcsolódó hivatalos online felületén érhető el a https://www.rehabmentor.hu/ oldalon.

 

Összefoglalva, az online elérhető, bárki által használható Tematikus Tudástár és a Mentorok a pályán alkalmazások nagymértékben elősegíthetik az inaktív célcsoporttagok munkaerő-piaci integrációját, illetve a munkahelyi beilleszkedést támogató munkahelyi rehabilitációs mentorok sikeres feladatvégzését, amely közvetetten támogatja a megváltozott munkaképességű személyek és munkaadók sikeres kapcsolatteremtését és tartós együttműködését a foglalkoztatás további bővítése érdekében. 

 

Forrás: EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt

 

 

Mentorok a pályán alkalmazás képernyőképe
Vissza