Munkaképességi Index Kalkulátor alkalmazás érhető el az Érték Vagy! Portálon

Munkaképességi Index Kalkulátor alkalmazás érhető el az Érték Vagy! Portálon


Összefoglaló

A mai naptól egy új alkalmazás érhető el az Érték Vagy! Portálon, a Munkaképességi Index Kalkulátor. A kalkulátor egy nemzetközi módszertan adaptációja révén kialakított online kérdőívből és kiértékelési rendszerből áll, amelynek használatával megismerhető a munkavállalók aktuális, adott munkakörben mérhető munkaképessége, illetve előrejelezhető a jövőbeli munkaalkalmassága.

2023. április 03. Finn Munkaegészségügyi Intézet (FIOH), Nemzeti Népegészségügyi Központ, Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztály

 

#munkavállaló #foglalkoztatás #rehabilitációs mentor #munkahelymegtartás #megmaradt képességek #kalkulátor

 

A korábbi cikkünkben bemutatott Munkaképességi Index (Work Ability Index - WAI) egy,  a munkavállalók aktuális és jövőbeni munkaképességét mérő – önértékelésen és önbevalláson alapuló – kérdőív, illetve kiértékelési módszer. Az index értéke előrejelzi, hogy egy munkavállaló a jelenlegi munkakörében – változatlan feltételek mellett – képes lesz-e hosszabb távon sikeresen dolgozni.

Az indexet idősödő dolgozók egészségének és munkaképességének felmérése, ezáltal megélhetési lehetőségeinek megőrzése céljából (a munkaadói intézkedések hatásainak mérése érdekében) fejlesztették ki. A kérdőív hét kérdésből álló módszertanát a 80-as években a Finn Munkaegészségügyi Intézet (FIOH) hozta létre, ennek magyar változatát a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya dolgozta ki, amelyet egy kalkulátorban adaptáltunk a széleskörű, online használat érdekében.

 

A MUNKAKÉPESSÉGI INDEX HASZNÁLATA

A Munkaképességi Index mindig egy adott munkavállalót vizsgál egy adott munkakörben, amely ok miatt:

  • kifejezetten csak foglalkoztatásban álló munkavállalók munkaképességének megismerésére használható,
  • az index nem alkalmas előzetes vizsgálatnál, munkaköri (üzemorvosi) alkalmassági vizsgálat vagy kockázatértékelés helyett,
  • a munkahelyi és munkaköri (foglalkozás-egészségi) tényezők szerepét, a munkakör adaptált (rehabilitációs) jellegét és a munkakör betöltése idején fennálló egészségi állapot szempontját nem érdemes figyelmen kívül hagyni, illetve
  • használata előnyös lehet az egészségkárosodással vagy fogyatékossággal élő MMK munkavállalók munkahely-megtartási esélyeinek megismerése és növelése, a jelenlegi munkakörben történő beválás és a sikeres foglalkozási rehabilitáció hosszú távú kilátásainak mérése szempontjából is.

Emiatt a munkaképesség romlás megelőzése érdekében, preventív rehabilitációként az egészségkárosodással nem rendelkező munkavállalók és foglalkoztatóik, illetve a foglalkozási rehabilitáció és a munkahely megtartás elősegítése érdekében MMK munkavállalók és MMK személyeket foglalkoztató munkaadók, illetve munkahelyi rehabilitációs mentorok számára is indokolt lehet a használata. Az index szakszerű használatával minden résztvevő fél nyer: a dolgozó lehetőséget kap, hogy keresőképességét megőrizze, a munkáltató segítséget kap, hogy termelékenységét, versenyképességét növelje.

Az alábbi gombra kattintva kipróbálhatja a - kérdőívből, kiértékelésből, valamint javaslatból álló - Munkaképességi Index Kalkulátort: 

Munkaképességi Index Kalkulátor

 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A Munkaképességi Index megismerésére irányuló kérdőív kitöltését és az értékelését követően a kapott eredmények bemutatják a munkavállaló jelenlegi állapotát, illetve nagy pontossággal prognosztizálják a munkakörben, illetve a munka világában való jövőbeli megmaradását. Felhasználása révén egyedi szinten felismerhető a munkakör nem megfelelősége és a módosítás igénye, az egészségi állapot romlásának további veszélye és az egyéni beavatkozás szükségessége. Vállalati szinten azonosíthatóak a munka világából való kiesés szempontjából potenciálisan érintett munkavállalók, vagy még a rokkantság kialakulása előtt megkezdhető a fejlesztés („megelőző rehabilitáció”), a fokozott kockázatú munkakörök, a munkahigiénés beavatkozás célpontjai, a beavatkozás sikerének ellenőrzése. A Munkaképességi Index keretében megjelennek a szubjektív, munkára való képesség és az objektív, egészségi állapot szempontjai is. Az időhorizontot tekintve információt kaphatunk az aktuális, valamint a jövőbeni munkaképesség és munkaköri megfelelés esélyéről. A munkaképességet az index kérdéseire adott válaszok összpontszáma alapján négy kategóriába lehet sorolni (gyenge, mérsékelt, jó és kiváló).

Maximálisan 49 pont érhető el, ha 36 pont alatti az eredmény, akkor a munkaképesség fejlesztendő, amely vonatkozásában a kiértékelést követően általános szempontú, potenciális javaslatok és beavatkozási lehetőségek is megfogalmazásra kerülnek a kalkulátor végén, a kiértékelést követően található Javaslatok és magyarázat részben.

Fontos, hogy fennálló egészségkárosodással rendelkező MMK munkavállalóként az adott munkakör betöltésekori egészségi állapotot kell kiinduló pontnak tekinteni, nem az egészségkárosodás bekövetkezése előtti időszakot, amely az aktuális (munkakörben mért) munkaképesség, a jelenlegi helyzet és a munkakör hosszú távú betöltését érintő jövőbeli kilátások reálisabb értékelésére ad lehetőséget.


Például MMK munkavállalóként a kérdéseket úgy érdemes értelmezni, hogy ha a kitöltő a régóta fennálló egészségkárosodása mellett korábban megfelelően el tudta látni a munkakörét, vagy MMK személyként kifejezetten egy részmunkaidős, rehabilitációs munkakörben helyezkedett el, akkor azóta romlott-e tovább az egészségi állapota és munkaképessége. Magyarán a munkakör betöltése óta jelentkeztek-e, fennállnak-e olyan újabb egészségügyi problémák, vagy további nehézségek, amelyek akadályozhatják a korábban általa megfelelően betöltött munkaköri feladatok sikeres ellátását. Ezzel összefüggésben a kérdés az, hogy (újabb) munkakör átalakítás/módosítás vagy (további) munkaidő csökkentés szükséges lehet-e a munkakör elvárásai, illetve a jelenlegi betegségek és aktuális munkaképesség alapján.

 

 

 

Munkaképességi index kalkulátor, az Érték Vagy! logóval, háttérben a kérdőív halvány képe jelenik meg.
Vissza