Munkaképességi index

Munkaképességi index


Összefoglaló

Hazánk lakosságának egészségügyi állapota jelentősen rosszabb, mint a hasonló fejlettségű országoké a régióban. Meglehetősen sokan szenvednek olyan betegségekben, amely egészségesebb életmóddal elkerülhető, vagy mérsékelhető lenne (pl. magas vérnyomás, diabétesz, túlsúly, depresszió). Az átlagos, egészségben töltött évek száma várhatóan napjainkban Magyarországon 60 év. A közeljövőben a 64 egészségben töltött év elérése a cél.

2023. március 01.

 

#foglalkoztatás előnyei #szemléletformálás #támogatás #munkahelymegtartás #módszertan

2021-ben a munkavállalók 16 %-a 55 éven felüli volt. A munkaerő-kínálat értékes és jelentős részét képezi ez a munkavállalói csoport. Esetükben nélkülözhetetlen a munkavégzési körülmények fokozatos javítása, a testi-lelki egészség megóvására tett intézkedések bevezetése, továbbfejlesztése. Célszerű növelni az idősödő korosztály foglalkoztatási szintjét. Annak érdekében, hogy a munkában töltött évek száma növekedjen, valamint, hogy a munkavállalók továbbra is – életkoruktól és egészségügyi állapotuktól függetlenül - a legjobbat hozzák ki magukból, törekedni kell a munkakörülmények javítására, ideértve a munkahelyi egészségfejlesztést, a munkavégzést elősegítő egyéni fiziológiai védőeszközök biztosítását.

A Munkaképesség Index (WAI- Work Ability Index) felmérésének rendszerét a Finn Munkaegészségügyi Intézetben (FIOH) fejlesztették ki 1980-as évek elején, mára már világszerte 26 nyelvre lefordítva használják. Elsőként egy idősödő önkormányzati dolgozókat vizsgáló felmérés során alkalmazták, célja a munkaképesség fejlesztését célzó intézkedések hatásainak lemérése, igazolása volt. 

A Munkaképességi Index mindig egy adott személyt vizsgál, egy adott munkakörben, ezért a munkahelyi tényezők szerepét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem alkalmazható előzetes vizsgálatnál, alkalmassági vizsgálat vagy kockázatértékelés helyett.

A Munkaképességi Index hét kérdésből áll, a munkavállaló mindegyik esetén egy skálán választja ki a megfelelő értéket. A kérdésekre adott válaszok maximális összege 49 pont.

Választ keres az alábbi beavatkozási területekre:

  • egészséggel összefüggő problémák,
  • mindennapi teendőkkel, erőnléttel összefüggő problémák,
  • képességekkel, képzettséggel, tudással összefüggő problémák,
  • a munka fizikai megterhelésével összefüggő problémák,
  • problémák a munkakörnyezetben (munkavédelem),
  • a munkahelyi közösség működésével kapcsolatos problémák,
  • a munka szellemi megterhelésével összefüggő problémák,
  • munkakedv, motiváció csökkenése,
  • munkától független problémák (családi, anyagi stb.).

 

Értéke előrejelzi, hogy – változatlan feltételek mellett – jelenlegi munkakörében képes lesz-e hosszabb távon megmaradni a munkavállaló. A felmérés célja megőrizni a dolgozót a munka világában, illetve adott munkakörben, munkahelyen. Ezen módszerrel azonosítható a munka világából kiesni készülő munkavállaló, a rokkantság kialakulása előtt megkezdhető a fejlesztés („megelőző rehabilitáció”), valamint feltárhatók a fokozott kockázatú munkakörök (munkahigiénés beavatkozás célpontjai, a beavatkozás sikerének ellenőrzése).

A Munkaképességi Index történetéről, felhasználásáról, a Ház-modellről Dr. Kudász Ferenc előadását érdemes megismerni.


A MUNKAKÉPESSÉGI INDEX KÉRDÉSEI ÉS PONTOZÁSA

Kérdés

Adható maximális pontszám

A pontozás megoszlása

Jelen munkaképesség a valaha volt legjobbhoz képest

10

Értéke: 0-10-ig tartó skálán

A munkaképesség a jelen munkakövetelményei szempontjából

10

Értéke a válaszok alapján: 2-10 pont között

Jelenlegi betegségek száma

7

Pontozás:
– legalább 5 betegség = 1 pont
– 4 betegség = 2 pont
– 3 betegség = 3 pont
– 2 betegség = 4 pont
– 1 betegség = 5 pont
– nincs betegsége = 7 pont

Betegségek okozta becsült hatás a munkavégzésre

6

Értéke: 1-6 pont között

Betegszabadság az elmúlt 12 hónapban

5

Értéke: 1-5 pont között

Saját becslés a munkaképességről a válaszadástól számított két év múlva

7

Értéke a válaszok alapján:
– valószínűleg nem leszek képes = 1 pont
– nem biztos = 4 pont
– eléggé biztos, hogy képes leszek = 7 pont

Lelki erőtartalék

4

Értéke: a kérdéssorozatból kapott számok összege alapján
0-3 = 1 pont
4-6 = 2 pont
7-9 = 3 pont
10-12 = 4 pont

 

 

A kapott eredmények jelzik a munkavállaló jelenlegi állapotát és nagy pontossággal prognosztizálják a munka világában való jövőbeli megmaradását. Ennek megállapításához az alábbi táblázat használandó:

Pontérték

Munkaképesség kategória

Javasolt intézkedések

7-27

rossz

a munkaképesség helyreállítása

28-36

mérsékelt

a munkaképesség javítása

37-43

A munkaképesség erősítése

44-49

kiváló

a munkaképesség fenntartása

 

Az eredményeket természetesen befolyásolhatják az önismeret kétségek, a munkahelyi környezet, az általános megelégedettség, vagy annak hiánya, amelyekkel a felmérés során számolnunk / korrigálnunk kell.

A munkaképes korúak jelentős részének a munkavállalói éveik során jó, vagy kiváló a munkaképessége. Az utóbbi évtizedekben a 45 éves kor felettiek megközelítően negyede esetében meredek csökkenés figyelhető meg a munkaképesség tekintetében, 60 %-uk tíz éven belül megváltozott munkaképességűvé válik.

Legveszélyeztetettebb ágazatok: mezőgazdaság, erdészet, fémipar, közlekedés, szociális ellátás, pedagógusok.

A munkaképesség alapját a munkavállaló egészségi állapota jelenti. Erre épül a megszerzett tudás, az elsajátított készségek és képességek, a jártasság, gyakorlat. Ezeknek elég erőseknek kell lenniük, hogy megfelelően alátámasszák a következő szinteket. A harmadik szint a belső értékek szintje, mint a hozzáállás, életszemlélet, motiváció, attitűd. Az egyén ezen a szinten hozza meg a döntését a munka világában történő megmaradásról vagy távozásról. A döntést befolyásolhatja és befolyásolja többek közt a társadalom, a kultúra, a jogrend, az oktatásügy, a szociális- és egészségpolitika. Alakíthatja a külső, működési környezet, a közvetlen társadalmi környezet és nagymértékben a tágabb, vagy szűkebb értelemben vett család.


A Munkaképesség Index tekintetében a Chrodis+ projekt keretében készült el egy modern, angol nyelvű verzió: 
https://workbox.chrodis.eu/repository/pdf/WAI_Work-Ability-Index.pdf.

Magyar nyelven, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat korábbi projektjében a munkaügyi szervezet készített kérdőívet a Munkaképességi Index mérésére, amelyet egy letölthető pdf-ben vagy az alábbi pdf olvasóban érhetnek el az érdeklődő, munkaképesség index használatát tervező munkaadók:

 

 

 

Forrás:

 

 

Kép a munkaképességi index cikkhez
Vissza