Munkaadók visszajelzései az MMK munkavállalókról

Munkaadók visszajelzései az MMK munkavállalókról

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt 2023.04.30-án véget ért. A Megváltozott munkaképességű emberek támogatása elnevezésű projekt zárását követően a készülő zárókiadvány egyes részei az Érték Vagy! Portálon is megjelenítésre kerülnek, köztük a 2016-2022 között működő tanácsadói hálózat által biztosított foglalkozási rehabilitációs tevékenység keretében elért, MMK személyek elhelyezésére irányuló eredmények elemzése.

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében elért legfontosabb eredmény, hogy a 7,5 éves projektműködés során 20 576 fő MMK programrésztvevő került bevonásra, akik közül 15 530 megváltozott munkaképességű ügyfelet sikerült munkához segíteni (75,5 %-os elhelyezési arány mellett). A projekt 165,5 fő átlagos tanácsadói hálózatban dolgozó munkatársi létszám mellett:

  • 3 615 civil és közigazgatási partnerszervezettel épített ki együttműködést, 
  • 8 826 munkaadó számára biztosított toborzási és szemléletformálási célú szolgáltatásokat, akiknél 31 989 MMK személyek számára betölthető álláslehetőséget tárt fel.

A projekt legfőbb segítsége a személyes támogatáson alapuló foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása volt a munkára kész állapot elérése és a foglalkoztathatóság javítása érdekében, amelynek keretében 331 357 db szolgáltatást biztosított a több, mint 20 ezer ügyfél számára. A projekt emellett 9 701 db támogatott foglalkoztatást (bérköltségtámogatást) nyújtott a célcsoporttagok és munkaadók tartós munkakapcsolatának megteremtése érdekében, 693 fő esetében pedig támogatott képzés biztosításával segített a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése terén. Összességében 7,5 Mrd Ft támogatás került a célcsoport (MMK személyek és munkaadók) számára kifizetésre a foglalkozási rehabilitáció minél szélesebb körű és eredményesebb megvalósítása érdekében.

Az alábbiakban a támogatott foglalkoztatási tevékenység kapcsán kért munkaadói visszajelzéseket tesszük elemzésünk tárgyává, amelyen belül az MMK programrésztvevő munkavállaló vonatkozásában felmerült érdekesebb statisztikák kerültek megjelenítésre. Ezen adatok és információk a későbbiek során, megfelelő adatalapú megközelítés mellett elősegíthetik az alkalmazott foglalkozási rehabilitációs intézkedések hatékonyságának növelését. 

Összesen 3 356 db munkaadó, 8 764 db támogatott foglalkoztatási szerződés révén elhelyezett MMK munkavállaló vonatkozásában rendelkezünk a munkaadók egyénre szabott visszajelzésével a projektben alkalmazott sablonkérdőív kitöltetése alapján.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza