A komplex szakértői bizottság által végzett komplex minősítés

A komplex szakértői bizottság által végzett komplex minősítés

Az egészségkárosodáson átesett, vagy azzal régóta rendelkező, illetve a fogyatékossággal élő személyek a komplex minősítés révén válhatnak hivatalosan megváltozott munkaképességű személlyé, amely révén jogosulttá válnak a megváltozott munkaképességűek számára járó ellátásokra, és a munkavállalást elősegítő szolgáltatásokra.

A megváltozott munkaképességű emberek ellátását igénylő személy egészségi állapotának, önellátási képességének, valamint rehabilitálhatóságának orvosi, foglalkozási és szociális szempontú vizsgálatát egy komplex szakértői bizottság végzi.

 

A komplex bizottság minimum 4 tagból áll - a szakértői bizottság orvosszakértő elnökéből, a vizsgálatot végző orvosszakértőből, valamint a foglalkozási rehabilitációs szakértőből és a szociális szakértőből.

A komplex minősítés célja a kérelmező egészségi állapotának, a rehabilitálhatóságnak, a rehabilitáció lehetséges irányának, a rehabilitációs szükségleteknek, továbbá a rehabilitációhoz szükséges időtartamnak a megállapítása.

A szakértői vizsgálat történhet a szakértői bizottság kijelölt vizsgálati helyszínén, az igénylő lakóhelyén, tartózkodási helyén, valamint iratok alapján.

A komplex minősítést alapesetben a szakértői bizottság hivatali vizsgálóhelyén kell elvégezni.

  • A személyes vizsgálat alkalmával nagyon fontos, hogy az igénylő magával hozza az összes egészségügyi dokumentációját, különös tekintettel a korábban be nem küldött, vagy időközben készült zárójelentéseket, szakorvosi leleteket,
  • személyazonosításra szolgáló okmányait:
    a)    személyazonosítására alkalmas arcképes okmányt,
    b)    lakcímet igazoló hatósági igazolványt, és a
    c)    TAJ kártyát

Indokolt esetben, amikor a minősítéshez az érintett személy környezetének, önellátási vagy önkiszolgálási képességének megismerése szükséges, vagy a háziorvos és/vagy kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő nem tud a szakértői vizsgálaton állapota vagy betegsége miatt megjelenni, a szakértői vizsgálatokra az igénylő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén is sor kerülhet. A szükségességről, indokoltságról a rendelkezésre álló iratok alapján a bizottság elnöke dönt. Megalapozottság hiányában a helyszíni vizsgálat elutasítható.

Irat alapú véleményezésre a jogszabályi feltételek fennállása, illetve külön ilyen irányú kérés esetén van lehetőség (pl. intézeti, kórházi vagy állandó otthoni ápolásra szoruló fekvőbeteg esetén). Az irat alapján történő véleményezés csak a formai és tartalmi szempontból is megfelelő dokumentáció lehet.

A komplex minősítésről itt olvashat további részletes információkat:

Amennyiben a komplex minősítésre ellátás iránti kérelem benyújtása miatt került sor, akkor a Rehabilitációs Hatóság a kérelem benyújtásától 60 napon belül kiértesíti az igénylőt a komplex minősítés eredményéről és a megállapítható ellátás típusáról.

A megállapítható ellátásokról szóló további részletes információk:

A Belügyminisztérium ellátásokhoz kapcsolódó hivatalos tájékoztatói:

További Belügyminisztérium által kiadott, 2023-as tájékoztatók: https://ertekvagy.hu/hu/-/bm_tajekoztatok_2023

Vissza