A munkavállaláshoz kapcsolódó szabályok, kedvezmények, ösztönzők

A munkavállaláshoz kapcsolódó szabályok, kedvezmények, ösztönzők

A munkavállalás korlátja

 

A rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülő személyek 2021-től keresetkorlát nélkül, jövedelmük összegére tekintet nélkül vállalhatnak munkát.

Fontos információ, hogy az ellátást megállapító, vagy elutasító határozatban, illetve a komplex minősítésben szereplő rehabilitációs hatóság által tett „rehabilitációja nem javasolt” megállapítás ellenére minden megváltozott munkaképességű, fogyatékos, vagy egészségkárosodással, betegséggel élő személy vállalhat munkát, amennyiben szeretne elhelyezkedni.

 

Munkavállaláshoz kapcsolódó kedvezmények típusai

 

1. Szabadság kedvezmény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 120. § alapján a munkavállalónak, ha megváltozott munkaképességű, fogyatékossági támogatásra, vagy vakok személyi járadékára jogosult évenként öt munkanap pótszabadság jár minden naptári évben a meghatározott alapszabadságon felül.

 

2. Személyi jövedelemadó kedvezmény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 40. § (1)-(2) bekezdés szabályozza a személyi kedvezmények igénybevételét a súlyosan fogyatékos személyek számára, amellyel lehetőségük van adókedvezményt érvényesíteni az összevont adóalap utáni adó terhére. Az Szja tv. szerint az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg, ami 2022. évben bruttó 10.000 Ft-ot jelent havonta (évente 120.000 Ft). Súlyosan fogyatékos személynek kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott betegségben szenved, vagy a mellékletben említett fogyatékossággal él, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

 

A foglalkoztatást elősegítő munkaadói kedvezmények rendszere