Az álláskeresés előtt

Az álláskeresés előtt

A döntés

Az álláskeresés minden esetben az elhelyezkedés és munkavállalás, vagy munkahelyváltás vágyának megjelenésével indul.

A motiváció oka sokféle lehet:

 • jövedelemszerzés,
 • egészségügyi rehabilitációt követő továbblépés,
 • önállósodási kísérlet,
 • unalom, magány érzésének felszámolása,
 • közösségbe tartozás, csapatmunka,
 • bizonyítási vágy,
 • munka, mint az élet hasznos eltöltése,
 • aktivitás érzése, kezdeményezés visszavétele,
 • egyéb más ok.

A munkavállalás okainak megérését és az álláskeresés céljának körvonalazódását követően az álláskeresési út első lépése a döntés. Az álláskereséshez szilárd elhatározás, tervezés, kitartás és stressztűrési képesség is szükséges, mert az elhelyezkedésig tartó út sokszor nem egyszerű. A munkavállalás során pedig a munkahely elvárásainak való megfelelés és az újdonsült kollégákkal való jó viszony, az őszinte, korrekt, diplomatikus kommunikáció segíthet az elhelyezkedést követő, már a munkavállalás során fellépő kezdeti nehézségek leküzdésében.

Egy megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő személy az álláskeresési útja során sokféle akadállyal és döccenővel találkozhat, a realitás, kompromisszumkészség és kitartó munka azonban biztos eredményhez vezet.

 

Felkészülés az álláskeresésre

Az álláskeresési döntést követően a legfontosabb kérdés egy megváltozott munkaképességű személy számára, hogy mit szeretne dolgozni, megmaradt képességei milyen munkakör elvégzésére és munkaintenzitás fenntartására teszik őt alkalmassá. Ha valaki évekig távol volt a munkaerőpiactól, vagy esetleg nincs még tapasztalata, akkor nehéz a mai, nagyfokú önállóságot igénylő körülmények között megtalálni a helyét, felmérni a lehetőségeit, kiválasztani a számára megfelelő munkakört. Emiatt az álláskeresés egyik legfontosabb mozzanata a reális célállás meghatározása.

 

Célállás meghatározása

A munka elvesztését követő újra elhelyezkedés, vagy az élethelyzetben, egészségi állapotban bekövetkező változást követően elindított álláskeresés legelső lépése az elhatározást követően gondos tervezés, és ebben a megpályázandó munkakörök (célállás) és a munkavállaláshoz kapcsolódó fontosabb feltételek számba vétele.

A célállást meghatározó tényezők:

Munkaerő-piaci elvárások:

 • szakma / diploma
 • szakmai tapasztalatok
 • képességek, kompetenciák
 • jogosítvány, idegen nyelv ismerete
 • munkaerő-piaci igények

Szubjektív elvárások

 • célok, tervek, motiváció
 • egészségi állapot, megmaradt képességek,
 • érdeklődési kör,
 • jövedelem, cafeteria, juttatások
 • karrier / előmenetel,
 • szakmai fejlődés,
 • feladatok jellege, mélysége, felelősség, kihívás

 

Ez alapján a célállás kialakítása előtt érdemes végiggondolni, hogy az

 • iskolai végzettség,
 • munkatapasztalat, utolsó munkahelyeken ellátott munkakörök és feladatok,
 • tulajdonságaink, képességeink, kompetenciáink,
 • jogosítványunk, számítógép ismeretünk, valamint különösen az
  • egyéni egészségi állapot alapján
  • a terhelhetőség
  • a szükséges munkakörülmények
  • a megmaradt képességeknek megfelelő feladatok
 • és egyéb elvárásaink (utazás, közelség, fizetés, feladat jellege, stb.)

alapján mik lehetnek azok a megfelelő munkakörök, amire pályázni szeretnénk.

Sokszor segítséget jelent, ha egy erőforrástérképet készítünk, amelyben összegyűjtjük legfontosabb erősségeinket, tudásunk elemeit, képességeinket, elért munkahelyi sikereinket, tapasztalatainkat, és ez alapján megvizsgáljuk, hogy hol, milyen munkaadónál, milyen munkakörben van reális esélyünk az elhelyezkedésre.

A reális célállás meghatározása kiemelten fontos, mert megalapozhatja az álláskeresési folyamat sikerét, különösen azon emberek esetében, akik nem tudják korábbi karrierjüket, munkájukat folytatni egy baleset vagy betegség bekövetkezése miatt.


Az egészségi állapot mellett megmaradt képességek különösen nagy jelentőséggel bírnak a célállás meghatározásában, hiszen egy epilepsziával élő hegesztő szakmunkás vélhetően nem lesz képes a korábbi munkakörében dolgozni. Sőt, valószínűsíthetően egy nem megfelelően megválasztott átalakított (könnyített) munkakörben a veszélyes feladatok miatt az üzemorvosi alkalmassági engedélyt sem kapja meg a munkakör betöltésére.

Az Érték Vagy! Portálon két alkalmazás és egy adatbázis segíti az egészségi állapotnak megfelelő munkakörök feltárását, és a betegségnek/fogyatékosságnak megfelelő célállás kialakítását:

 1. Foglalkozások Egészségi Tényezői alkalmazás
 2. Egészségkárosodással betölthető munkakörök alkalmazás
 3. Jellemző munkakörök bemutatása adatbázis

A korábbi karrier irányának módosítása, illetve a sok év alatt megszerzett szakmai tapasztalatok feladása sok esetben kudarc jellegű pszichés problémákkal is együtt járhat, amelyet csak belátással, elfogadással és új szakmai irányok választásával, vagy szakember által nyújtott segítséggel lehet feldolgozni.

A célállás kialakítása során fontos, hogy a realitás talajáról határozzuk meg a betölteni kívánt munkaköröket, illetve önreflexív módon az álláskeresés során időnként gondoljuk át, hogy az esetleges visszautasítások, vagy nem megválaszolt jelentkezéseknek nem lehet-e az oka, hogy túl magasra helyeztük azt a bizonyos lécet, és az irreális elvárásaink miatt nem kerülünk közelebb az elhelyezkedés sikeréhez. Az egészséges önkritika segíthet a célállás meghatározás tekintetében „jó kompromisszumok” megkötésére és az így csökkentett elvárások, vagy módosított célállás az álláskeresés kimenetelét pozitív irányban befolyásolhatják majd.

Amennyiben a célállás kialakításában kérdéseink merülnek fel, hogy mire lehetek képes, mit lenne érdemes választani, merre képezzem magam, vagy egyáltalán megváltozott munkaképességű munkavállalóként merre érdemes elindulnom, akkor célszerű egy szakértőtől segítségét kérni.

A célállás meghatározása során érdemes számos tényezőt figyelembe venni.

 

 1. Végzettségem, képzettségeim
 2. Milyen területen van munkatapasztalatom?
 3. Mi érdekel, mit szeretek csinálni?
 4. Milyen környezetben dolgozom legszívesebben?
 5. Mi az, ami motivál?
 6. Milyen fizetést kaphatok ezért?
 7. Milyenek a munkaerő-piaci lehetőségek?
 8. Megfelelek a szakma általános elvárásainak?
 9. Képes vagyok-e ellátni a munkakör feladatait?
 10. Milyen feladatokban tudok jól teljesíteni?
 11. Kitartó vagyok-e céljaim elérésében?
 12. Szeretek önállóan dolgozni?
 13. Szívesen dolgozom-e másokkal együtt?
 14. Milyen tevékenységeket nem szeretek végezni?
 15. Szeretem-e az egyenletes ütemű kötött munkát?
 16. Vállalnék-e változatos, sok mozgást igénylő munkákat?
 17. Egészségügyi problémám, ami nehezíti az elhelyezkedést:
 18. Olyan munkahelyen szeretnék és tudnék dolgozni, ahol…

 

A célállás kialakítását önértékelésünk, de akár számos online teszt, vagy szakértői segítség igénybevételével is megvalósíthatjuk. Az Érték Vagy! Portálon ehhez az alábbi eszközök állnak az Ön rendelkezésére:

 • Munkakör Ajánlórendszer
 • Szolgáltatási térkép (szakemberek elérhetőségével)
 • Segítő projektek
 • Foglalkozások bemutatása
 • Munkaerő-piaci felmérés alkalmazás
 • Sikertörténetek, jógyakorlatok

   

  Álláskereséshez szükséges dokumentumok

  Az álláskereséshez szükséges célállás megfogalmazását követően térjünk rá az Álláskereséshez szükséges eszközökre. A 2020-as évekre gyakorlatilag elképzelhetetlenné vált, hogy egy állást kereső ember piacképes önéletrajz nélkül sikeresen elhelyezkedjen. Az önéletrajz az álláskereső névjegykártyája, amit személyesen, e-mailben, vagy postai úton is eljuttathat a számára szimpatikus álláshirdetésekre, vagy cégekhez.

  1. Önéletrajz

  Az önéletrajz a szakmai életutat bemutató, munkavállaláshoz kapcsolódó legfontosabb információkat tartalmazó, vázlat jellegű, könnyen áttekinthető „reklámanyag”, amelynek a célja, hogy általa a munkaadó figyelmét felkeltsük. Az álláskeresési folyamat második fázisába, a személyes állásinterjúra való bejutást nagymértékben megkönnyíti, így az álláskeresés időszakát lerövidítheti egy jól elkészített szakmai önéletrajz.

  1. Motivációs levél

  Az önéletrajzzal szemben a motivációs levél egy rövid, célirányos, általában folyószöveget tartalmazó levél, amely a megpályázott munkakörhöz való kapcsolódást, a személyes motivációt és a pályázó munkakörre való alkalmasságát mutatja be.

  1. Egyéb dokumentumok

  Az elhelyezkedésben nagy segítséget nyújthat egy (korábbi munkaadó által írt) referencia, vagy ajánlólevél, illetve az eddigi eredményeket bemutató portfólió is. Emellett a munkaadó már a pályázathoz bekérheti esetleg a

  • Végzettséget tanúsító bizonyítványok másolatát,
  • Nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
  • Erkölcsi bizonyítványt,
  • Nyilatkozatokat,
  • Szakmai elképzelések vázlatát.

  Ha jelentkezik egy álláshelyre, a legtöbb esetben önéletrajzot kérnek Öntől. Az önéletrajzhoz némely esetben szükséges motivációs levelet és/vagy az előző munkáltatótól kapott ajánlást mellékelni.

  A jól megszerkesztett és megfogalmazott önéletrajz növeli esélyeit a munkáltatóval való személyes találkozásra. Ezért fontos, hogy önéletrajza jól áttekinthető, lényegre törő és meggyőző legyen.

  A munkáltató az állásra pályázóval kapcsolatban arra kíváncsi:

  • milyen tapasztalatokkal,
  • milyen végzettséggel rendelkezik;
  • az adott munkahelyi közösségbe képes-e könnyen beilleszkedni,
  • és új munkafolyamatokat elsajátítani.

  Javasoljuk, hogy önéletrajzát csak olyan helyre küldje el, ahol szívesen dolgozna!

  Önéletrajz

  Személyes adatok, elérhetőségek:

  Név:

  Szül. hely, idő:

  Lakcím:

  Telefon:

  E-mail:

  Előző munkahelyek:

  Külön tüntessen fel minden, az önéletrajz szempontjából fontos betöltött állást, konkrét munkakört a legutóbbitól kezdve visszafelé haladva. Fejtse ki bővebben, hogy melyek azok a tevékenységek, amiket végzett munkája során függetlenül a munkakörétől.

  Oktatás, képzés:

  Tüntessen fel minden olyan jellegű képzést, szakképzést, tanfolyamot, mely az önéletrajz szempontjából fontos lehet. A legutóbbitól kezdje és visszafelé haladjon.

  (Nyelvvizsga, számítógép-kezelői végzettség is ide kerüljön, bizonyítványa, oklevele róluk. Amennyiben nincsen, akkor ne itt, hanem a Személyes tulajdonságok résznél térjen ki rá.)

  Személyes tulajdonságok:

  Ismertesse képességeit, készségeit pl. gyakorlat, munkatapasztalat, képzések, élethelyzetek, szituációk során szerzett készségek, képességek (pl. kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelő képesség, szervezőkészség, segítőkészség stb.).

  Írjon néhány mondatot arról, hogy milyen munkakör(ök)ben szeretne elhelyezkedni, figyelembe véve, hogy mi az, amit egészségügyi állapota miatt el is tud végezni.

  Jelölje meg, amennyiben rendelkezik jogosítvánnyal, illetve azt is, ha nyitott a továbbképzésre, önképzésre.

  Mellékletek:

  Bizonyítvány(ok) másolatai, referencia (ajánlás előző munkahelyről), ha szükséges: motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány.

  Kelt: _________________, ______ év _____ hó _____ nap

      aláírás                                                      

   

  Uniós önéletrajz

  Napjainkban ez a legelfogadottabb önéletrajzforma. A magasabb kvalifikációt igénylő szellemi munkára jelentkezőknek ajánlatos elsősorban ezt kitölteni. Szempontjai eltérnek a korábban bemutatott önéletrajztól.

  Az Uniós önéletrajzról részletesen olvashat és mintákat is találhat a http://europass.hu/ oldalon.

   

  Motivációs, azaz kísérőlevél

  Amennyiben az állást hirdető munkáltató a jelentkezéshez kéri, készítsen motivációs levelet. Ebben van lehetősége arra, hogy bővebben kifejtse az önéletrajzban formai okok miatt nem részletezett információkat. A motivációs levél egy rövid, de célirányos levél, amely a megpályázott munkakörhöz való kapcsolódást, a személyes motivációt és a pályázó munkakörre való alkalmasságát mutatja be.

   

  Munkáltató megnevezése

  Ügyvezető / kapcsolattartó neve: (amennyiben tudjuk pontosan)

  Város

  Utca, házszám

  Irányítószám

   

  Tárgy: Pályázat……...munkakör betöltésére

   

  Tisztelt Cím (vagy konkrét személy neve)!

  Hivatkozás: Arra hivatkozzon honnan értesült az álláslehetőségről, hol találta a hirdetést.

  Miért keltette fel figyelmét az álláshirdetés?

  Miért tartja magát alkalmasnak az állás betöltésére? - Hivatkozni lehet az önéletrajzban megfogalmazottakra (személyes tulajdonságok, képzettség, végzettségek, munkatapasztalatok, referencia, érdeklődési kör).

  Motiváció, célok meghatározása: miért szeretné betölteni az állást? Jövőbeni tervei.

   

  Kelt: …………………………., ……...év……..hó…….nap

   

  Tisztelettel:

   ………………

  aláírás

  Elérhetőség:

  Telefonszám:

  Egyéb dokumentumok

  Az elhelyezkedésben nagy segítséget nyújthat egy korábbi munkaadó által írt referencia vagy ajánlólevél, illetve az eddigi eredményeket bemutató portfólió is. Emellett a munkaadó bekérhet még esetleg további dokumentumokat.

  További pályázati dokumentumok

  • Végzettséget tanúsító bizonyítványok másolata
  • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Nyilatkozatok
  • Elképzelések vázlata

   

  Referencia, azaz ajánlólevél

  Amennyiben van rá lehetősége – mert korábbi munkahelyén jó viszonyban vált el főnökétől, akkor érdemes beszereznie és csatolnia egy referenciát, vagy ajánlólevelet az önéletrajzához.
  Az ajánlólevelet az előző munkáltatói írják, melyben megerősítik a náluk végzett munkájának eredményét, értékét. A munkaadó a munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló kérésére köteles működési bizonyítványt kiállítani, „a munkavállaló munkájáról írásban értékelést ad”.