Akkreditált munkaadók és védett műhelyek

Akkreditált munkaadók és védett műhelyek

Az akkreditált munkáltatók piaci körülmények között működnek, de a megváltozott munkaképességű munkavállalóik - az elsődleges munkaerő-piacon elérhető munkakörülményekkel (és munkaadói elvárásokkal) szemben - „védettebb” jellegű foglalkoztatása érdekében foglalkoztatói akkreditációval rendelkeznek. A foglalkoztatás érdekében az állam támogatást nyújt az akkreditált foglalkoztatóknak, amely munkaadók a 2023-as évben 53+5 Mrd Ft összegű költségvetési támogatást vesznek igénybe. Ennek feltétele, hogy a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítania kell, tevékenységével segítenie kell – az egyének képességeinek figyelembevételével – a legmagasabb szintű foglalkoztatás elérését. Magyarországon mintegy 30.000 megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozik akkreditált munkaadónál.

 

1. Költségvetési támogatás

Az Mmtv. 25. § (1) bekezdése alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az akkreditált munkáltató részére a Kormány rendeletében meghatározottak szerint pályázati úton

  • támogatást nyújthat a munkahely rehabilitációs célú átalakításához,
  • bér- és költségtámogatást nyújthat,
  • képzési támogatást nyújthat,

ha a munkáltató a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személy, fogyatékossági támogatásban részesülő személy vagy vakok személyi járadékában részesülő személy foglalkoztatását biztosítja.

Az egyéni támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása után fizetendő bér- és többletköltségek számolhatóak el. A költségvetési támogatások támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

További információk:

(2011. évi CXCI. törvény és 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet)

 

2. A közbeszerzési eljárásban való részvétel jogának fenntartása

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles fenntartani az olyan védett munkahelynek minősülő szervezeteknek, amelyek 30%-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint az olyan fejlesztő foglalkoztatók számára, amelyek 30%-ot meghaladó mértékben fejlesztő foglalkoztatásban résztvevőket foglalkoztatnak.

Az ajánlatkérő úgyis rendelkezhet, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles úgy rendelkezni, hogy a közbeszerzési szerződést olyan munkahely-teremtési program keretében kell teljesíteni, amelynek keretében legalább 30%-ban megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű személyek kerülnek alkalmazásra a szerződés teljesítése során (védett munkahely-teremtési program). Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell. Az ajánlatkérő a fent bemutatott, megfelelően fenntartott szerződés esetében köteles biztosítani az Európai Unióban letelepedett azon gazdasági szereplő esélyegyenlőségét, amely 30%-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat.

(2015. évi CXLIII. törvény)

Vissza