A kiválasztás

A kiválasztás

A megváltozott munkaképességű emberek kiválasztása az egészségügyi alkalmasság, a pszichológiai tényezők, az egészségkárosodásból fakadó terhelhetőség-csökkenés, illetve a rehabilitációs hozzájárulás kiválthatósága miatt bonyolultabb, mint a nem egészségkárosodással élő munkavállalók esetében. A kiválasztás mindig egyfajta megelőlegezés a jövőre nézve, munkavégzési potenciál, motiváció, beilleszkedés, hűség, stb. paraméterek mentén. A legfontosabb, hogy ne tévesszük szem elől választott stratégiánkat (pl.: költséghatékonyság, vagy hiánymunkakörök betöltése, mint fő prioritások), és ehhez igazítsuk a kiválasztási folyamatot.

 

A megváltozott munkaképességű dolgozók kiválasztásának módszerei

A megváltozott munkaképességű dolgozók kiválasztására sokféle módszer áll a munkaadók rendelkezésére:

 • állásinterjú (telefonos, személyes),
 • próbamunka,
 • különböző tesztek, illetve
 • a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat.

A kiválasztás szempontjait érdemes a folyamat tervezésekor rangsorolni:

 • foglalkoztathatóság
  • szakmai alkalmasság
  • munkaköri (foglalkozás-egészségügyi) alkalmasság
 • motiváltság
 • támogathatóság
 • terhelhetőség
 • potenciális teljesítmény
 • szakvélemény lejárati időpontja / NYUFIG határozat/
 • nyugdíjszerű ellátás - keresetkorlát (bizonyos ügyfélkörnél)

Különböző kiválasztási eszközök összehasonlításának táblázata

 

A kiválasztás, szűrés folyamata

 1. Munkakör-elemzés; feladatok és felelősségek mélységének és mennyiségének számbavétele, majd a részfeladatok rangsorolása, kompetencia és munkakörprofil elkészítése, felvételi minimumok, kritériumok meghatározása.
 2. Megmaradt képességekre épülő munkakörprofil – milyen képességekre van szükség a munkakör sikeres betöltéséhez?
 3. Szelektálási szempontrendszer felállítása a munkakörelemzés és a stratégia kulcstényezői, valamint a munkaköri alkalmasság alapján.
 4. Interjú (akár több körben is), tesztek.
 5. Próbamunka.
 6. Rangsorolás.
 7. Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
 8. Felvételi döntés.

 

Interjú

Az állásinterjún kerülni szükséges a jelentkező egészségkárosodására, betegségére való rákérdezést. Ez szenzitív adat. Ha arról érdeklődünk, hogy milyen képességekkel, készségekkel rendelkezik, meg fogjuk tudni azt, ami a foglalkoztatásával kapcsolatban releváns.

A megmaradt képességek és kompetenciák, amelyek megléte a munkakör betöltése szempontjából előnyös vagy elengedhetetlen, mindenképpen a szelekció és így az interjú tárgyát képezheti. Azt is fontos felmérni, hogy az egyes feladatokat miként tudja elvégezni (önállóan vagy segítséggel, esetleg segédeszközökkel, segítő technológiákkal), illetve arra is célszerű rákérdezni, hogy az állapota miként befolyásolja a munkavégző képességét (szubjektív megítélés).

A HR-s kollégák többségének nehéz feladat az elvárásainak a csökkentése, módosítása, pedig ez néha elengedhetetlen feladat. Nem tanácsos egy megváltozott munkaképességű embert egy előre kialakított sztereotípiával azonosítani, de az sem szerencsés, ha a megváltozott munkaképességű jelentkezőt egy ideálisnak kikiáltott munkavállalóhoz hasonlítjuk.

A HR-s kollégák nyitottsággal, a feladatok/részfeladatok ellátására fókuszálva, azok megoldhatóságára tekintettel kérdezzenek a jelölttől. Legyenek tekintettel arra, hogy a jelentkezők között lehetnek olyan személyek is, akik régóta nem dolgoznak.

 

Próbamunka

A próbamunka hasznos kiválasztási eszköz, melynek során a munkaadó meggyőződhet a felvétel előtt álló munkavállaló konkrét feladat-ellátási képességéről, tanulási potenciáljáról.

Kiváló eszköz a kézügyesség, számítógépes-ismeret, kreativitás felmérésére és a munkavállalási beválás, betanulási időigény előrejelzésére. A próbamunka azonban hatóságilag nem engedélyezett, mivel a termelésben vagy szolgáltatásban munkaszerződés nélkül történő foglalkoztatás esetén az OMMF „feketefoglalkoztatás” címén szankciót helyezhet kilátásba.

Megoldás lehet az egyszerűsített foglalkoztatás, aminek igénybevételével egy napra is lehet munkaviszonyt létesíteni. Ennek a módszernek viszonylag magas adminisztratív terhe van, de kimenti a munkaadót a jogsértés vádja alól. A be nem jelentett foglalkoztatás ugyanakkor nem állja meg a helyét abban az esetben, ha a munkavégzési területtől elkülönült helyen, megfelelő dokumentáció mellett, nem hosszú időtartam alatt, nem termelőtevékenység közben próbálja ki a munkaadó a leendő munkavállalót, hanem készségeit, képességeit vizsgálja egy, a munkafeladathoz hasonló művelet elvégeztetésével.

Vissza