A foglalkoztatás időszaka

A foglalkoztatás időszaka

1. Munkavédelem, munkabiztonság

A munkahelyi tűz- és balesetvédelmi intézkedések során új szempontot jelent, ha egy megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat a szervezet.

Ebben az esetben a munkavállaló állapotára tekintettel kell lenni. Így az érzékszervi fogyatékosságok esetében a hiányzó funkcionalitás áthidalása: pl. hallássérültek esetében az épületben lévő fényforrások színének a változása vagy villogása is alkalmas a veszély jelzésére. Vegyük figyelembe, hogy egyes krónikus betegek vagy pszichés, mentális betegségekkel élők az átlagnál könnyebben pánikba eshetnek, amellyel együtt járhat az együttműködésre való képesség elvesztése is. Ezt lényeges tudatosítani mind a közvetlen kollégákban, mind a mentésben részt vevő helyi személyekben. Akiknél nem alakul ki a pánik és az együttműködési képesség elvesztése, ugyanakkor mozgásukban vagy tájékozódásukban korlátozva vannak, szintén rászorulnak más személyek segítségére egy veszélyhelyzet esetén.

A biztonságos munkavégzés része az akadálymentesítés, ami magába foglalja mind az épületek, mind az eszközök fizikai és/vagy infokommunikációs akadálymentesítését. Az akadálymentesítés során a megoldások egyéniek legyenek, amelyek mindkét fél részéről elfogadhatóak, könnyen, egyszerűen, kis befektetéssel kivitelezhetőek.

 

2. Teljesítményértékelés

A teljesítményértékelés, amennyiben nem csak formális értékelés, úgy kellő motivációval bír.

Az értékelés során vegyük figyelembe a megváltozott munkaképességű munkavállaló egyéni képességeit és adottságait is, amelyek eltérhetnek az „átlagos” dolgozóétól. Legyünk tekintettel arra is, hogy a munkavállaló korlátozott funkcionalitása (látás, hallás, mozgás, stb.) kompenzálása érdekében sokszor erőn felül kíván teljesíteni, ez pedig könnyen a teljesítménye csökkenéséhez, elégtelenné válásához vezethet.

Érthető módon egy munkáltató sem kíván olyan munkavállalót foglalkoztatni, akinek a teljesítménye tartósan és/vagy jelentősen elmarad a csoport többi tagjáétól vagy a részére megállapított szinttől. Bármennyire is szeretnének esélyt adni a megváltozott munkaképességű munkavállalónak, el kell fogadni azt a tényt is, hogy esetében is kiderülhet az adott munkakörben való alkalmatlanság, amelynek következtében elkerülhetetlenné válik az áthelyezése vagy az elbocsátása.

Vissza