A beszédfogyatékos személyek foglalkoztatásának sajátosságai

A beszédfogyatékos személyek foglalkoztatásának sajátosságai

 

A beszédfogyatékosság legjellemzőbb jegye a kommunikációs zavar. Hiányzik vagy torzul a hangzó beszéd, vagy annak folyamatossága, ritmusa, valamint az artikuláció, továbbá sérül a beszéd megértése, jellegzetes hibák mutatkoznak az írásban. Ezek a foglalkoztatás szempontjából fontos tényezők.

A munkaerő-piaci elhelyezkedés tekintetében elsődleges speciális szükségletük, hogy nem vagy kevésbé tudnak olyan munkákat végezni, amelyekhez szükség van a verbális kifejezésre (pl. portaszolgálat, kereskedelem, oktatás), inkább megfelelőek számukra a fizikai vagy más, kézzel végezhető munkák, illetve az írásbeli kommunikációval végezhető képernyő előtt végzett szellemi munkakörök.

Vissza