Rehabilitációs hozzájárulás 2023-ban

Rehabilitációs hozzájárulás 2023-ban


Összefoglaló

A minimálbér emelkedésének következtében 2023-ban 16%-kal, 2.088.000 Ft-ra nőtt a foglalkoztatók által befizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege, amely a 25 fő feletti munkaadókat ösztönzi a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

2023. január 12.

 

#nyílt munkaerőpiac #rehabilitációs hozzájárulás #foglalkoztatás előnyei #foglalkozási rehabilitáció #kalkulátor

2023. január 1-én a minimálbér 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra nőtt. A kötelező legkisebb munkabér 16%-os emelkedésének következtében - a tavalyi mértékhez képest 288.000 Ft-tal, - 2.088.000 Ft-ra nőtt a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását ösztönző rehabilitációs hozzájárulás összege, amelyet az előírt 5%-os létszámkvótából hiányzó MMK munkavállalók után kell befizetnie az érintett munkaadóknak.

A rehabilitációs hozzájárulás egy több, mint 20 éve létező, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását közvetett módon segítő adónem, amely a 25 fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkező munkaadók legfontosabb pénzügyi ösztönzője a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében. Ugyanis, ha a foglalkoztatottak tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszáma egy szervezet esetében a 25 főt meghaladja, és ha ebből a létszámból a megváltozott munkaképességű munkavállalók száma nem éri el a létszám 5 %-át (kötelező foglalkoztatási szint, vagy kvóta), akkor a minimálbér összegének kilencszeresével megegyező rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie az adott munkaadónak a kvótából hiányzó MMK munkavállalói létszám után. Ugyanakkor amennyiben a munkaadó a kötelező foglalkoztatási szintnek megfelelő létszámú megváltozott munkaképességű személyt alkalmaz, akkor mentesül a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól, illetve amennyiben a kvóta alatti létszámban foglalkoztat, akkor ezzel arányosan csökken az adófizetési kötelezettsége. Azaz, ha egy munkaadó munkaviszonyt létesít (legalább napi 4 órában) egy MMK személlyel, akkor a számára fizetendő munkabérrel és annak járulékos költségeivel szemben megtakarítja a - felvett MMK személy foglalkoztatása révén kiváltott - rehabilitációs hozzájárulást. Így általános értelemben, a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásának költségét csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás befizetésre nem kerülő, kiváltott összege (2023-ban éves szinten 2.088.000 Ft-tal, havi szinten 174.000 Ft-tal). Ez alapján a hozzájárulást fizető munkaadók számára a megváltozott munkaképességű munkavállaló bérköltségén bekövetkező megtakarítás, vagyis ezen közvetett támogatás igénybevétele nagymértékű motivációt jelenthet a fogyatékos vagy egészségkárosodott személyek foglalkoztatása során. 

A rehabilitációs hozzájárulás - 5%-os kvótából hiányzó MMK munkavállalói létszám után megfizetendő - összege a kötelező legkisebb munkabér kilencszerese, azaz adott évi mértéke a minimálbér emelkedésével párhuzamosan jellemzően minden évben növekszik. A hozzájárulás összege az elmúlt évekre visszatekintve, 2021-ben 1.449.000 Ft, 2022-ben évi 1.800.000 Ft volt, majd 2023. január 1-től 2.088.000 Ft-ban került meghatározásra. Azaz 2021-hez képest nominálisan közel 44%-kal nőtt a hiányzó MMK munkavállalók után az államkasszába befizetendő hozzájárulás mértéke.

A költségvetési törvény tavalyi év végi módosítása alapján, a Pénzügyminisztérium 2023-ban mintegy 158 Milliárd Ft bevételre számít a rehabilitációs hozzájárulás adóneméből. Azaz az elmúlt évek adataira alapozva, idén is több, mint 75 ezer MMK munkavállaló foglalkoztatása maradhat el, amelynek hiányában a munkaadók várhatóan ekkora összeget fizetnek majd be az államkasszába, a minden érintett számára win-win (előnyös) helyzetet jelentő foglalkoztatás helyett.

 

A fentieknek megfelelően a munkaadók kiválthatják a rehabilitációs hozzájárulást MMK személyek felvételével és foglalkoztatásával. Az alábbi infografika bemutatja, hogy milyen szintű költségoptimalizálást valósíthat meg egy munkaadó már 1 fő MMK személy foglalkoztatása során, ha a rehabilitációs hozzájárulás befizetése helyett megváltozott munkaképességű személyt alkalmaz:

A rehabilitációs hozzájárulás terhére alkalmazott MMK munkavállaló foglalkoztatási költségeinek összehasonlítása egy ép munkavállalóval szemben - infografika.

 

Ez alapján az Érték Vagy! Portál nevében minden munkaadónak jó szívvel ajánljuk a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és ennek lépéseként az Érték Vagy! Portálon történő toborzást, hiszen a pénzügyi előnyök mellett a MMK személyek foglalkoztatása számos további pozitívummal járhat a munkaadók számára. Sok jó példa mutatja, hogy egy egészségkárosodással élő személy egy jól megválasztott munkakörben a szervezet számára kifejezetten hasznos munkavállalóként nagy hozzáadott értékkel bíró, értékteremtő feladatokat képes ellátni. Azaz a foglalkoztatásban rejlő morális érték és a gazdasági érdekek racionalitása, valamint a szervezeti előnyök kihasználása egy minden érintett számára előnyös helyzetet teremthet a társadalom, az MMK személyek, a foglalkoztatók és az állam céljainak közös többszöröseként.

 


Rehabilitációs foglalkoztatás kalkulátorok

Az Érték Vagy! Portálon elérhető rehabilitációs hozzájárulás és foglalkoztatás kalkulátor nagy segítséget jelenthet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása iránt érdeklődő, vagy akár a befizetendő hozzájárulás mértékét számító munkaadók számára a foglalkoztatás várható költségeinek tervezésében. A kalkulátor a Portál egyik legnépszerűbb alkalmazása és aloldala volt 2022-ben, amelyet közel 5000 látogató próbált ki és használt eddig.

A Portálon elérhető rehabilitációs foglalkoztatási kalkulátorok számszerűsítve és grafikusan is bemutatják az MMK munkavállalók foglalkoztatásának gazdasági ésszerűségét, azaz, hogy egy 25 fő feletti létszámot foglalkoztató munkaadó számára milyen bérszintek mellett, miért éri meg pénzügyi szempontból is a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállalók alkalmazása.

Jól ismert tény, hogy egy jól megválasztott, egészségi állapotnak és megmaradt képességeknek megfelelő munkakörben a megváltozott munkaképességű munkavállalók teljesítménye egyenrangú, vagy akár meg is előzheti az ép munkavállalók teljesítményét (köszönhetően a számos tanulmányban feltárt magas szintű motivációnak és munkavállalói elköteleződésnek). Emellett természetesen a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása sokféle további előnnyel jár az adott szervezet számára, és a foglalkoztatásuk során nem a költséghatékonyság jelenti az egyetlen előnyt (amelyről részletesen ezen az aloldalon olvashatnak az érdeklődők). Ugyanakkor különböző felmérések alapján a munkaadók számára hangsúlyos tényezőt jelentenek a MMK személyek foglalkoztatásában – a munkaerő-hiány mellett – a foglalkoztatás költséghatékonyságát megteremtő pénzügyi ösztönzők. 

A munkaadók egy MMK személy foglalkoztatása során a szociális hozzájárulási adó kedvezmény érvényesítése mellett a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség optimalizálásával jelentős költséget tudnak megtakarítani, amely a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának egyik fontos motivációja. Egyes esetekben az MMK személyek kifejezetten versenyelőnyt élvezhetnek ezen közvetett támogatási formáknak köszönhetően a munkaerő-piacon, amely az egészségi állapotukból fakadó foglalkoztathatósági nehézségeket hivatott kompenzálni.

Ezen pénzügyi ösztönzők szervezetre szabott, szemléletes bemutatását teszi lehetővé az alábbi linken elérhető két alkalmazás:

Rehabilitációs hozzájárulás kalkulátor                              Rehabilitációs bérköltség kalkulátor

Használják bátran a Portálon elérhető kalkulátorainkat, amelyek segítségével a 25 főnél nagyobb munkaadók számára könnyedén felismerhetővé és beazonosíthatóvá válhatnak az egészségkárosodással vagy fogyatékossággal élő személyek alkalmazásában rejlő pénzügyi előnyök és szervezeti érdekek.

 

 

Egy szemléltetést szolgáló számológép és ceruza mellett a Rehabilitációs hozzájárulás 2023-ban cím szerepel
Vissza