Jogszabálytár

Jogszabálytár

Nemzeti jogszabályok

 1. ​​​​​​​2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló

 2. 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről (2020. július 1-jétől hatályos Tbj.)

 3. 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

 4. 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

 5. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)

 6. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

 7. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)

 8. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

 9. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Új Ptk.)

 10. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)

 11. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

 12. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 13. 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 14. 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 15. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo.tv.)

 16. 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

 17. 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

 18. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)

 19. 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 20. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 21. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.)

 22. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

 23. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.)

 24. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 25. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)

 26. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 27. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoc tv.)

 28. 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

 29. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)

 30. 100/2021. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 408/2021. (VII.8.) Kormányrendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

 31. 100/2021. (II.27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

 32. 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról​​​​​​​

 33. 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

 34. 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről

 35. 461/2020. (X.21.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítéséről

 36. 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 37. 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 38. 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 39. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

 40. 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

 41. 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

 42. 1427/2016. (VII.17.) Korm. határozat a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2012.január 1-ét megelőzően kötött és megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetének rendezéséről​​​​​​​

 43. 1253/2016. (VI.6.) Korm. határozat a mentális, szociális, vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016.évi kormányzati intézkedésekről

 44. 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

 45. 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

 46. 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 47. 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 48. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

 49. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 50. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 51. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)

 52. 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (Mmr.)​​​​​​​

 53. 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

 54. 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

 55. 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

 56. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 57. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 58. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

 59. 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Kapcsolódó további jogforrások

 1. 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

 2. 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

 3. 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

 4. 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

 5. 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről​​​​​​​

 6. 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet a START kártyák felhasználásnak, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

 7. ​​​​​​​81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

 8. 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 9. 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

 10. 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

 11. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 12. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 13. 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

 

Nemzetközi jogforrások

Európai Unió szociális biztonsági koordinációs rendeletei

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1231/2010/EU rendelet a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről

 2. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (Végrehajtási rendelet) ​​​​​​​

 3. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (Alaprendelet)

 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/50/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók tagállamok közötti mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megőrzésének javításával történő fokozására vonatkozó minimumkövetelményekről

 

Szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények

 1. magyar-török szociális biztonsági egyezmény
  A 2015. évi XXX. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 4/2018. (I. 25.) KKM közleménye alapján 2018. április 1. napján lépett hatályba.

 2. magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény
  A 2015. évi XXIII. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 37/2016. (X. 12.) KKM közleménye alapján 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

 3. magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény
  A 2015. évi XXIX. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 29/2016. (VIII. 12.) KKM közleménye alapján 2016. szeptember 1. napjától hatályos.

 4. magyar-albán szociális biztonsági egyezmény
  A 2015. évi XVIII. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 16/2016. (IV. 25.) KKM közleménye alapján 2016. július 1. napján lépett hatályba.

 5. magyar-szerb szociális biztonsági egyezmény
  A 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 14/2014. (XI. 13.) KKM közleménye alapján 2014. december 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

 6. magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény
  A Magyar Népköztársaság és a között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. évi december 20-án kötött egyezmény az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel került kihirdetésre.

 

Vissza