Fogyatékossággal élő személyek vállalkozóvá válása

Fogyatékossággal élő személyek vállalkozóvá válása


Összefoglaló

Vállalkozónak lenni kihívásokkal teli út, amely odaadást, kemény munkát és elszántságot igényel. A fogyatékossággal élők számára azonban a próbatételek jelentősebbek lehetnek, és a sikerhez vezető út hosszabbnak tűnhet. Ennek ellenére megfelelő gondolkodásmóddal, támogatással és külső erőforrások igénybevételével a fogyatékossággal élő vállalkozók leküzdhetik az akadályokat, és elérhetik céljaikat.

2023. március 13.

 

#fogyatékosság #megmaradt képességek #motiváció #tanulmány #kutatás

Az elmúlt időszakban a fogyatékossággal élő személyek és a vállalkozói lét összefüggésével kapcsolatban számos különböző nemzetközi kutatás készült többféle aspektusból kiindulva, viszont Magyarországon nem volt jellemző ezen szűk réteg vizsgálata. Ezt a hiányt pótolta az a kutatási projekt, ami az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tématerületi Kiválósági Programja és a Budapesti Gazdasági Egyetem között létrejött együttműködési megállapodás támogatásával valósulhatott meg.  A nemzetközi forrásokat használva a kutatócsoport több ponton hivatkozik azok eredményeire, ezzel egészítve ki saját kutatásuk következtetéseit.  

A hazai és a külföldi felmérések eredményei alapján egyértelműen megállapítható, hogy a fogyatékossággal élők nagyobb arányban lesznek önfoglalkoztatók vagy vállalkozók, elősegítve a munkaerő-piaci, társadalmi integrációt, továbbá mindez magasabb elégedettségérzetet és életminőséget is eredményez számukra. A tanulmányok arról is szólnak, hogy a fogyatékossággal élő személyek vállalkozóvá válásában a motiváció komplex és szerteágazó. Nem csak az anyagi függetlenség, a személyes fejlődés, a tenni akarás, az alkalmazotti léttel szembeni önállóság, rugalmasság jelenik meg, hanem fontossá válik a felelősségvállalás (a saját feladatuk szervezésében, elvégzésében), a korlátozottság megszűnése, a fogyatékosság elfogadása, a személyes hátrányokkal és tapasztalatokkal való megbirkózás, az előítéletek elleni küzdelem, továbbá a sorstársak, a fogyatékossággal élők támogatása is. Statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a megváltozott munkaképességűek közül a látássérültek és a mozgássérültek válnak leggyakrabban önfoglalkoztatóvá. A nemek előfordulását tekintve megfigyelhető, hogy a nőkkel ellentétben inkább a férfiak rendelkeznek magasabb vállalkozói hajlandósággal. 

A vállalkozóvá válás a fogyatékossággal élő emberek körében

A fogyatékossággal élők számára a vállalkozóvá válásuk első lépése az őket támogató/ösztönző és gátló/akadályozó belső tényezők, valamint az erősségeiket és korlátaik azonosítása. Egy vállalkozás indításának és sikeres működésének egyik alapfeltétele a személyes adottságok, a tapasztalatok, a tudás és a kompetenciák megléte. Az erősségek felmérése segíthet abban, hogy az adott fogyatékossággal élő személy a képességeire összpontosítson, és kamatoztassa egyedi készségeit; míg a korlátainak felismerése segíthet azok elkerülésében és / vagy átalakításában. Ez az önismeret hozzájárul az igényeinek és céljainak megfelelő üzleti terv kidolgozásához.

A következő lépés a kutatás és az olyan külső, társadalmi erőforrások feltérképezése, amelyek segíthetik a fogyatékossággal élő személy vállalkozásának elindítását és növekedését. Különböző szervezetek, hivatalos inkubátorok, a fogyatékossággal foglalkozó nonprofit szervezetek és kormányzati szervek kínálnak támogatásokat, képzéseket és mentorprogramokat a fogyatékossággal élő vállalkozók számára. Ezek az erőforrások értékes támogatást és útmutatást nyújthatnak, segítenek eligazodni a vállalkozás összetettségei között, ezáltal hozzájárulhatnak egy sikeres vállalkozás felépítéséhez.

A fogyatékossággal élő vállalkozóknak a fentebb említett külső erőforrások mellett erős támogatói hálózatra is szükségük van. Ide tartozhatnak a barátok, a család, a mentorok és mindazon vállalkozótársak is, akik megértik, hogy mit jelent fogyatékossággal élőként vezetni egy vállalkozást. Ezek az egyének nemcsak érzelmi támogatást, tanácsokat nyújtanak, de értékes hálózatépítési javaslatokkal is szolgálnak, amelyek segíthetnek a sikerhez vezető úton. Az erősebb, szervezettebb vállalkozói ökoszisztéma oldaláról közelítve azonban a kutatásokban résztvevő alanyok véleménye szerint még nem teljes a szolgáltatások palettája.

A fogyatékossággal élők vállalkozói létének további fontos összetevője az önmaguk és vállalkozásuk érdekében történő kiállás, továbbá a sikerek és az elért eredményeik elismerése. Minden mérföldkő, legyen bármilyen kicsi is, előrelépést jelent, mely hozzájárul a motiváltság hosszú távú fenntartásához, a további célokra történő összpontosításhoz, emellett egy befogadóbb és támogatóbb üzleti környezet megteremtésének lehetőségét is hordozza nemcsak önmaguk, de más fogyatékossággal élő személy számára is.

Összefoglalva tehát, a vállalkozás kihívást jelent, a fogyatékossággal élő személyek vállalkozói léte rugalmasságot, eltökéltséget és hajlandóságot igényel. Az erősségeik kiaknázásával, a külső erőforrások felkutatásával, erős támogatói hálózat kiépítésével, továbbá önmaguk és sikereik elismerésével legyőzhetik a kihívásokat, és sikeres vállalkozást építhetnek.

 


Forrás:

 

 

Laptoppal dolgozó férfi
Vissza