Amikor mindenki nyer

Amikor mindenki nyer


Összefoglaló

Tekintsünk a kvótaszabályozásra lehetőségként, nem pedig szükséges rosszként

2021. december 15. https://drive.google.com/file/d/11CFmYMsX2KyCeTlvDeinRILqKJHg99UC/view

A rehabilitációs hozzájárulás azokat a munkaadó szervezeteket érinti, melyek átlagos statisztikai létszáma meghaladja a 25 főt, azonban az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem érik el e létszám 5%-át.

A rehabilitációs hozzájárulás és a kötelező foglalkoztatási kvóta elméleti háttere az, hogy a foglalkoztatás terén minél inkább megvalósuljon az esélyegyenlőség, azaz a munkaerőpiacon a fogyatékkal élők hasonló vagy ugyanolyan lehetőségekhez jussanak, mint az egészséges munkavállalók.  Ehhez egyrészt megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával, ennek hiányában kompenzáció fizetésével kell hozzájárulnia a szervezeteknek, mely összeget rehabilitációs tevékenységekre fordítja az állam.

Az elérendő cél valójában a szemléletváltás, azaz hogy a munkaadó vállaljon nagyobb felelősséget az általa alkalmazott személyekért, több tízfős szervezetként mutasson példát a társadalmi felelősségvállalásban és aktívan tegyen is érte. Ennek egyik megvalósulása, ha inkább a megváltozott munkaképességű létszámot tölti fel a szervezet, mely által munkahelyet teremt, azaz közvetlenül járul hozzá ahhoz, hogy egy hátrányos helyzetű csoport tagjainak életszínvonala emelkedni tudjon.

Általános cél, azaz minden szereplő érdekét szolgálja, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók be tudjanak illeszkedni a szervezetbe. Ehhez fel kell készíteni a többi szereplőt, alkalmassá kell tenni a környezetet. Az egyik pozitívum ebben az, hogy a vezető közvetlenül is részese lehet az adott szereplő egzisztenciális fejlődésének, a mindennapi élet szintjén azonnali pozitív hatások és visszajelzések által.

Amennyiben egy vezető ezt felismeri és az emberi jogi, emberbaráti felelősségvállalás egy eszközének tekinti a jelenleg érvényben lévő szabályozást, elmozdulhat abba az irányba, amikor a vállalatok nem csupán a kötelező minimumot teljesítik a társadalom jobbá tételének érdekében, hanem annál többet, mégpedig önként, meggyőződésből. A társadalmi felelősségvállalás (CSR) első lépése lehet megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása.

A képen két személy kezet fog
Vissza