Sikeresen zárultak a rehabilitációs mentor képzések

Sikeresen zárultak a rehabilitációs mentor képzések


Összefoglaló

2023. év első negyedévében támogatott rehabilitációs mentor képzések kerültek megvalósításra 10 vidéki helyszínen az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében. A képzésen elsajátított tudás mellett rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodtak az MMK résztvevők. A résztvevők elmondása alapján a rehabilitációs mentori munkára történő elméleti és gyakorlati felkészülés mellett nagy hozzáadott értéket jelentett az a sorstársi, támogató közösség is, amelynek köszönhetően alig történt lemorzsolódás a képzési csoportokból.

2023. March 27.

 

#megváltozott munkaképesség #EFOP-1.1.1 projekt #képzés #támogatás #rehabilitációs mentor #NSZI

Az Érték Vagy! Portál üzemeltetője, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósított, 2015. óta működő EFOP-1.1.1-15 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" kiemelt projekt keretében rehabilitációs mentor képzések kerültek megvalósításra 2023 első negyedévében. Korábbi cikkünkben felhívtuk a potenciálisan érdeklődő, megváltozott munkaképességű olvasóink figyelmét, hogy a projekt várja a konvergencia régiók területén az érdeklődőket és jelentkezőket a mentor képzések vonatkozásában. Emellett megosztásra kerültek a rehabilitációs mentor képzés fejlesztése során kialakított oktatási segédanyagok is.

A projekt által biztosított finanszírozásnak köszönhetően a rehabilitációs mentor képzésen történő részvétel ingyenes volt a programba belépő kiválasztott résztvevők számára. A 10 vidéki vármegyeszékhelyen tervezett képzés közül 2023.03.22-én lezárult a második körben lezajló 5 tanfolyam is, így összességében 160 fő MMK személy vett részt a támogatott rehabilitációs mentor képzéseken. A képzések 3 hétig, napi 8 órában, 10 oktatási nap alatt, összességében 80 óra alatt kerültek lebonyolításra. 

A képzésen történő részvétel feltétele volt, hogy megváltozott munkaképességűnek minősüljön az érdeklődő, az illetékes Rehabilitációs Hatósággal történő együttműködés, továbbá alapvetően az ügyfelek – mentorként történő elhelyezkedéshez szükséges – középfokú végzettsége és 3 év releváns szakmai tapasztalata vagy felsőfokú végzettsége. Emellett a projekt munkatársai figyelembe vették, hogy lehetőség szerint a jelentkező az egészségi állapota alapján megfeleljen a később betöltendő munkakör fontosabb foglalkozás-egészségi feltételeinek is. A fenti elvárásoknak megfelelő személyek főként a rehabilitációs hatóságok ügyfélköréből kerültek ki. Emellett a különböző együttműködő szervezetek által ajánlott résztvevők, illetve a projekt látókörébe került korábbi ügyfelek tájékoztatását a projekt munkatársainak személyes, telefonos vagy e-mailes megkeresése, valamint a Portálnak köszönhető megjelenési lehetőség segítette elő.

A képzések időpontjai és helyszínei

1. etap: 2023.01.30-2023.02.15: Debrecen, Kecskemét, Pécs, Szolnok, Veszprém
2. etap: 2023.03.06-2023.03.22: Győr, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár, Zalaegerszeg

 

 

A képzés célja és hasznosulása

A támogatott rehabilitációs mentor tanfolyamok célja olyan szakemberek képzése volt, akik sorstársi támogatást tudnak nyújtani rehabilitációs mentorként az MMK ügyfelek számára. A foglalkozási rehabilitációs mentor képzés olyan szakemberek felkészítéséhez járult hozzá, akik képesek az inaktív megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját támogatni, vagy akiknek munkahelyi mentorként történő alkalmazása elősegíti a munkahelyi beválását és a munkaszervezeten belüli integrációt, valamint a foglalkoztatás tartósságát annak köszönhetően, hogy a képzést követően a résztvevők képesek komplex, munkahelyen belüli foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtani sorstársaik számára. 

Egy mentor feladata

Egy rehabilitációs mentor nagy segítséget jelenthet az MMK munkavállalók sikeres beilleszkedése és a munkahely megtartásának elősegítése terén. A mentor ennek keretében kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval és családjával, a közvetlen vezetővel, információt nyújt rehabilitációs, munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi, illetve jogszabályi előírásokkal kapcsolatos kérdésekben, valamint segíti a munkakör megfelelő kialakítását és a munkakörhöz rendelt feladatellátás során felmerülő problémák megoldását. Emellett a mentor közvetítő szerepet tölt be a rehabilitációs hatóság és a munkaadó között az egészségkárosodással élő személyek sikeres foglalkozási rehabilitációja érdekében.

 

Az intenzív, 80 órás rehabilitációs mentori képzést sikeresen elvégző MMK személyek nemcsak a Projekt eredményeit, hanem egyúttal a Kormány célkitűzéseit és a munkaerő-piaci igények kielégítését is támogatják a megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló humánerőforrás-menedzsment fenntartásával, illetve hozzájárulnak a célcsoport foglalkoztatottságának bővítéséhez. A projekt által biztosított képzés kifejlesztése és a képzéseken történő részvétel elősegíti a rehabilitációs szakemberek utánpótlásának biztosítását. A képzésen résztvevők rehabilitációs mentorként történő foglalkoztatása lehetőséget biztosít a nyílt munkaerő-piaci munkáltatóknál, az akkreditált szolgáltatóknál és munkáltatóknál, vagy a későbbi uniós programokban történő mentori feladatok ellátására, segítve az MMK személyek sikeres munkaerő-piaci integrációját. További hasznos információ a rehabilitációs mentor munkakörben rejlő lehetőségekről korábbi cikkünkben vagy a Salva Vita Alapítvány összefoglalójában olvasható.

A képzés tapasztalatai, a résztvevők visszajelzései

A képzés híre a vártnál is több megváltozott munkaképességű személyben ébresztette fel az érdeklődést a mentor szakma elsajátítása iránt, a projekt munkatársai közel 300 fő érdeklődővel vették fel a kapcsolatot, amely közel kétszeres túljelentkezést jelentett. 

A feltételeknek megfelelő, kiválasztásra került jelentkezőket a projekt munkatársai támogatták a felkészülésben és a képzéseken történő részvétel során, akik nagy lelkesedéssel kezdték meg a képzés első napját és mindezt a nagyfokú motivációt sikerült megtartaniuk egészen a képzés végéig. A közreműködő területi koordinátorok és oktatók visszajelzése alapján a hallgatók csapattá válásának lehettek szemtanúi, amely valódi sors-, és érdekközösséggé kovácsolta a résztvevőket. Akik amellett, hogy az összes elméleti modult elsajátították és naprakész gyakorlati tudást szereztek, nagyfokú elégedettségről számoltak be a képzés hasznosságát tekintve, melyet - a már jelenleg is mentor munkakörben dolgozók, vagy a jövőben ezen munkakörben elhelyezkedni szándékozó ügyfelek - kamatoztatni tudnak majd. Az egészségkárosodásból fakadó nehézségek ellenére az akadályokat egymás segítésével, mentorálásával sikeresen vették, így a tanulás ellenére kiváló hangulattal telt a képzés minden egyes napja, amelynek a végére sokan mélyebb önismeretre leltek és inspirációra tettek szert.

Figyelemre méltó, hogy a képzésen résztvevő 160 főből mindössze 1 fő lemorzsolódása következett be, egy előre nem látható betegségéből kifolyólag, azaz 159-en sikeres záróvizsgát tettek és szerezték meg a képzés végén járó tanúsítványt! A sikerhez nagymértékben hozzájárulhatott a képzési csoportok oktatóinak szakmai elhivatottsága és pozitív hozzáállása, ugyanis a résztvevők a képzést követően elégedettségüket fejezték ki mind az oktatás színvonalával, mind pedig az oktatók személyével kapcsolatban.

A képzésen résztvevők közül többen már meglévő munkájuk során tudják majd hasznosítani a hallottakat, illetve többen jelezték, hogy a képzést követően egy új munkahelyen fognak elhelyezkedni a tanfolyamnak köszönhetően. Többen - egyelőre - nem a foglalkozási rehabilitáció területén dolgoznak, azonban a megszerzett tudást közvetlenül tudják majd hasznosítani jelenlegi munkahelyükön is. 

A nem dolgozó, képzésen résztvevő MMK személyek pedig elsősorban - a képzések helyszíneihez igazodva - ezen települések közelében szeretnének munkába állni rehabilitációs mentorként, de vannak olyanok is, akik esetében akár az ingázás is elképzelhető, ugyanis a mobilitásuknak köszönhetően más megyéből is vállalták a képzésre történő eljutást. A projekt a nem dolgozó ügyfelek elhelyezkedése érdekében tájékoztatta a korábbi, helyben működő partner munkaadókat és lehetőség szerint igyekszik elősegíteni a képzésen részt vevők mentor munkakörben történő elhelyezkedést.

A rehabilitációs mentor képzésen végzett MMK személyek iránti munkaerő-igényeket az Érték Vagy! Portálon keresztül, mint állásajánlat tudják benyújtani az érdeklődő munkaadók. Az állásajánlatokat a Projekt munkatársai folyamatosan monitorozzák, a meghirdetett mentor álláslehetőségekre pedig külön felhívják a képzésen frissen végzett rehabilitációs mentorok figyelmét, kiemelten ajánlva az adott állásajánlatot, elősegítve a mentor munkakörökre történő jelentkezést.

 

Összességében megállapítható, hogy a képzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a tanúsítványt szerzett résztvevők szakmai ismeretekkel és gyakorlati tudással, valamint elkötelezett segítői attitűddel fogják végezni munkájukat, hozzájárulva ezzel a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához, értékteremtő munkavégzésükhöz, a munkahelyi integrációhoz és a tartós foglalkoztatás növekedéséhez.

 

 

Képzési csoport
Vissza