Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások - mentorálás a munkahelyi beilleszkedésért

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások - mentorálás a munkahelyi beilleszkedésért


Összefoglaló

A Salva Vita Alapítvány összefoglalót készített a foglalkozási rehabilitációs tanácsadói tevékenység „láthatatlan” szerepéről, ami minden érintett számára könnyen elérhető.

2021. December 30. https://rehabportal.hu/mentoralas-fogyatekossaggal-elok-munkahelyi-integracioja-soran/

A beszámoló, ami részletesen a https://rehabportal.hu/mentoralas-fogyatekossaggal-elok-munkahelyi-integracioja-soran/ oldalon olvasható, azzal a céllal készült, hogy bemutatásra kerüljön a szakemberek szerepe a megváltozott munkaképességű álláskeresők sikeres elhelyezkedésében és munkahelyük hosszú távú megőrzésében.

A munkahelyi mentorálás egy munkatársak közötti, tanulásfókuszú együttműködés, melynek célja az információ- és tudásmegosztás a foglalkoztatás minden területén.” Ezzel a fogalommal összefüggésben illetve ettől kicsit elrugaszkodva a definíció kiegészíthető azzal a támogatással, amit a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tanácsadójától, a mentorától kap annak érdekében, hogy sikeresen megvalósulhasson a munkahelyi betanulása és beilleszkedése.

A mentorálás minden új élethelyzetbe – amilyen egy új munkakörnyezet is -  kerülő személy számára hasznos tevékenység, különös tekintettel egy olyan célcsoport számára, akinek a tagjai valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek tekinthetők munkaerő-piaci szempontból. Sok megváltozott munkaképességű személy kerül olyan helyzetbe, hogy szembesülni kényszerül a munkaerő-piacra történő visszailleszkedés kihívásaival, azaz hogy hosszabb-rövidebb kihagyást követően kell visszatérnie munkahelyére vagy új állást kell keresnie, előfordulhat az is, hogy kollégái előítéletekkel fogadják, ami szociális szempontból nehézséget okozhat számára. A mentor az álláskeresésen túl segít többek között a munkahelyi feladatok elsajátításában, a munkatársakkal való kapcsolat kialakításában, a munkahelyi környezet és normák befogadásában illetve az esetlegesen felmerülő problémák és konfliktusok megoldásában.

A mentorálás nemcsak a mentorált személy számára hasznos, hanem az őt foglalkoztató munkaadó és akár az őt támogató tanácsadó számára is. A mentor segítségével a fogyatékos munkavállaló munkahelyre történő betanulása és beilleszkedése gyorsabb és sikeresebb lehet, ezzel is támogatva a munkaköri feladatok elsajátítását illetve növelve a munkavállaló elégedettségét, ami pozitív hatással lehet a vállalat vagy intézmény hatékonyságára is, továbbá csökkentheti a fluktuációt is. A mentorálás folyamatában maga a tanácsadó is fejlődik, hiszen számos készségét, képességét be kell vetnie a nemes cél érdekében, így például megértőbbé válik, kommunikációs eszköztára, szervezeti ismeretei bővülnek, azon túl, hogy ez a tevékenység nagy felelősséget jelent a szakember számára, a mentorált fél sikere részben az ő munkájának az eredménye.

A rehabilitációs mentori tevékenység elterjedésére a jogszabályi környezet is ösztönzőleg hat, ugyanis 2021. január 1-től a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség meghatározásánál a kötelező 5 százalékos foglalkoztatási szintbe beszámítható az a munkavállaló is, aki legalább napi négy órás munkaidőben mentori tevékenységet lát el. További információ erről a NAV által közzétett információs füzetekben és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22-24. §-ában olvasható.

A jövőben további eszköz járulhat hozzá, hogy a szervezetek életében a megváltozott munkaképességű munkavállalók jelenlétével kapcsolatos tudatosság fejlődjön. A reverse mentoring keretében fogyatékossággal élő dolgozók kerülnek mentori szerepbe, akik mentorálnak más senior kollégákat.

A Salva Vita Alapítvány összefoglalójában is megjelenő tanácsadói, kiemelten mentori tevékenység rendkívül könnyen és jól elérhető országszerte minden érintett számára.

2021. év folyamán maga a Salva Vita Alapítvány 12 megváltozott munkaképességű személynek segített a munkaerő-piaci ismereteik bővítésében illetve 5 főt sikeresen el is helyezett a nyílt munkaerő-piacon, ami az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - a Foglalkoztatás 2020 pályázat keretében nyújtott - támogatásának köszönhető. 

Az Érték Vagy! Portál a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósított, Európai Uniós forrásokból finanszírozott EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében készült, aminek a működésében is fontos szerepet játszik a mentori tevékenység. A megváltozott munkaképességű személyek Portálon történő álláskeresésének elősegítése érdekében lehetőség van mentor szerepkörben történő regisztrációra is a megváltozott munkaképességű ügyfelekkel foglalkozó munkaerő-piaci segítők számára. A mentorok az álláskeresők választása alapján különböző szinteken segíthetik az álláskeresőt a Portál használata és az álláskeresés során. A mentori tevékenységről bővebb információ itt érhető el.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósított EFOP-1.1.1-15, „Megváltozott munkaképességű személyek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt szintén széleskörű segítséget kínál. Az ország 18 megyéjében 41 szolgáltatási helyen elérhető tanácsadói hálózattal rendelkezik, akik a több, mint 19.000 fős ügyfélkörből több, mint 14.250 főt tudtak foglalkoztatásba segíteni.  

 • A program keretében, széleskörű, egyénre szabott komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás igénybevételére van lehetőség.
 • A program támogatási rendszerének részeként a programrésztvevők elhelyezkedéséhez foglalkoztatást elősegítő bér-, illetve bérköltség-támogatás nyújtható (otthon végezhető távmunka és bedolgozói jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetében is). Az ennek segítségével szerzett munkatapasztalat, munkagyakorlat nagymértékben növelheti a munkaerőpiacra történő re-integrációt, a tartós foglalkoztatás esélyét.
 • Fentieken túlmenően, a projekt munkatársai személyre szabottan segítenek az álláskereső megváltozott munkaképességű személyeknek:
  • a munkaerő-piaci ismereteik és képességeik fejlesztésében,
  • az önéletrajzírásban és az állásinterjúra való felkészülésben,
  • munkavállaláshoz kapcsolódó problémáik és nehézségeik leküzdésében,
  • az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában,
  • a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben.

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projektről részletes információ itt érhető el.

A sikeres munkavállalás érdekében további segítséget nyújtó – fejlesztést, felkészítést és egyéb szolgáltatásokat, valamint munkaközvetítést biztosító – szervezetek elérhetősége (Kormányhivatal Rehabilitációs Hatósága, akkreditált szolgáltató szervezetek, Projektek, stb.) az Érték Vagy! Térképen található meg.
 

Két hölgy kezet fog a képen.
Vissza