Az EFOP111 projekt MMK ügyfélkör elhelyezkedési eredményeinek elemzése

Az EFOP111 projekt MMK ügyfélkör elhelyezkedési eredményeinek elemzése

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt 2023.04.30-án véget ért. A Megváltozott munkaképességű emberek támogatása elnevezésű projekt zárását követően a készülő zárókiadvány egyes részei az Érték Vagy! Portálon is megjelenítésre kerülnek, köztük a 2016-2022 között működő tanácsadói hálózat által biztosított foglalkozási rehabilitációs tevékenység keretében elért, MMK személyek elhelyezésére irányuló eredmények elemzése.

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt keretében elért legfontosabb eredmény, hogy a 7,5 éves projektműködés során 20 576 fő MMK programrésztvevő került bevonásra, akik közül 15 530 megváltozott munkaképességű ügyfelet sikerült munkához segíteni (75,5 %-os elhelyezési arány mellett). A projekt 165,5 fő átlagos tanácsadói hálózatban dolgozó munkatársi létszám mellett:

  • 3 615 civil és közigazgatási partnerszervezettel épített ki együttműködést, 
  • 8 826 munkaadó számára biztosított toborzási és szemléletformálási célú szolgáltatásokat, akiknél 31 989 MMK személyek számára betölthető álláslehetőséget tárt fel.

A projekt legfőbb segítsége a személyes támogatáson alapuló foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása volt a munkára kész állapot elérése és a foglalkoztathatóság javítása érdekében, amelynek keretében 331 357 db szolgáltatást biztosított a több, mint 20 ezer ügyfél számára. A projekt emellett 9 701 db támogatott foglalkoztatást (bérköltségtámogatást) nyújtott a célcsoporttagok és munkaadók tartós munkakapcsolatának megteremtése érdekében, 693 fő esetében pedig támogatott képzés biztosításával segített a munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése terén. Összességében 7,5 Mrd Ft támogatás került a célcsoport (MMK személyek és munkaadók) számára kifizetésre a foglalkozási rehabilitáció minél szélesebb körű és eredményesebb megvalósítása érdekében.

Az alábbiakban a támogatott és támogatás nélküli elhelyezési tevékenységet - azon belül is a legalább 3 hónapig foglalkoztatásban álló ügyfeleket - tesszük elemzésünk tárgyává, amelyen belül az MMK programrésztvevő ügyfélkör különböző szempontok szerinti (ellátás és minősítés típusa, végzettség szintje, életkor, akadály és legfőbb egészségkárosodás) rész-eredményeit elemezzük. Ezen adatok és információk a későbbiek során, megfelelő adatalapú megközelítés mellett elősegíthetik az alkalmazott intézkedés hatékonyságának növelését. 

A 15 530 fő munkához segített ügyfélkörünkből 14 254 fő - 9 001 fő támogatott foglalkoztatás, 5 253 fő támogatás nélküli, szolgáltatást követő elhelyezés révén - érte el a legalább 3 hónapos foglalkoztatást a programrészvétel alatt, így a teljes ügyfélkör tagjainak 68 %-a dolgozott min. 3 hónapig, 32 %-a pedig nem, vagy 3 hónapnál rövidebb ideig tudott munkában állni.


 


 

Vissza