Visszatekintő: 2015-ben zajlott a proAbility projekt

Visszatekintő: 2015-ben zajlott a proAbility projekt


Összefoglaló

A 2015-ben megvalósult proAbility projekt céljául a Corvinus Egyetem, a Salva Vita Alapítvány, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetve a Norvég Szolgáltatóipari Szövetség (NHO Service) nem kevesebbet tűzött ki, mint a munkáltatók és a megváltozott munkaképességű emberek egymásra találásának elősegítését.

2022. május 05.

 

 

Ennek érdekében dolgozták ki a projektben részt vevő szakemberek azt a tananyagot a jövőbeni és jelenlegi HR-munkatársak és cégvezetők számára, mely nemcsak tájékoztatást ad mostantól e foglalkoztatási forma lehetőségeiről, hanem gyakorlati módon is segít a sokszínűség alapelvén nyugvó munkaszervezés megvalósításában. A projekt keretei között módszertani és oktatási segédlet is készült a tanárok és oktatók számára, mely megkönnyíti munkájukat, és egyben sikeresebbé is teszi a tudás átadását.

A projekt első fázisában egy kutatás készült, amelynek eredményeit a „Munkavállalók és munkáltatók a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeiről, esélyeiről” című tanulmányban publikálták.

A kutatás eredményeiből kiderült, hogy a munkaképes korú lakosság ötödét veszélyezteti az, hogy megváltozik a munkaképessége, mégis rengeteg előítélet, téves tudás és érzelmi elutasítás kapcsolódik a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásához.

Megállapítást nyert, hogy a projekt időszakában a cégek elsősorban nem gazdasági megfontolások miatt alkalmaztak megváltozott munkaképességű embereket, bár a rehabilitációs kvóta megemelésével jelentősen megnőtt a foglalkoztató cégek száma. Kurucz Orsolya és Polyacskó Orsolya kutatók az előadásukban egyaránt felhívták a figyelmet a kölcsönös információhiányra: a munkaadóknak nincsenek ismereteik arról, milyen feladatokat képesek a különböző megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátni, és a munkavállalók sem tudják, mely cégek, pozíciók nyitottak a foglalkoztatásukra. A szabályozás rugalmatlansága és az adminisztráció bonyolultsága szintén akadályozó tényezők, míg a cégen belüli érzékenyítés, a szervezet felkészítése a megváltozott munkaképességű kollégák fogadására megkönnyítheti a munkaerőpiaci integrációt. Az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatók segítsége kulcs sikerfaktor a hosszú távú foglalkoztatás előkészítésében.

A kutatás során megismert cégek, projektek és érdekérvényesítő egyesülések illetve a norvég partnerintézmény legfrissebb jógyakorlatait pedig a “Jógyakorlatok a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához” című kiadványban jelentették meg.

A proAbility projekt második fázisában tan- és képzési anyagok készültek felsővezetők, HR-szakemberek és gazdaságtudományi területeket hallgató egyetemisták, főiskolások számára a kutatási eredményekre és a jógyakorlatokra támaszkodva.

A zárókonferencián mutatták be a Corvinus Egyetemen kifejlesztett, a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásáról szóló tananyagokat, melyek fejlesztésében a Gazdálkodástudományi kar oktatói mellett részt vettek a Salva Vita Alapítvány munkatársai is, illetve a jógyakorlatai révén a norvégiai NHO Service kollégái.

A megfelelő minőség biztosítása érdekében az oktatási és képzési anyagok fejlesztése egy külső szakértői csoport felügyelete alatt történt, és mindhárom tananyag „élesben" is tesztelésre (pilot-képzések) is került a projekt keretein belül. A kész anyagok három különböző „méretben" jelentek meg, különböző célcsoportokhoz és igényekhez igazodva:

  • L: 3 ECTS-kredites felsőoktatási képzés gazdálkodástudományi területen alap- és mesterképzésben résztvevő diákok számára.
  • M: Képzési anyag több alkalmas, cégvezetők és közigazgatási döntéshozók, HR szakemberek számára szervezett tréningekhez.
  • S: Képzési anyag egyalkalmas tréningek számára, melynek célja leginkább a felsővezetők megszólítása, érzékenyítése a témával kapcsolatban.

A kész tananyagok egy részét a London School of Economics CEMS Gender and Diversity c. MA kurzusába beépítve tesztelték. Ezzel kapcsolatosan több, mint 15 országból érkezett nemzetközi hallgató pozitív visszajelzést adott.


Forrás:

https://web.archive.org/web/20201001001133/http:/proability.hu/

A proAbility keretében készült kiadványok az asztalon.
Vissza