Vasi Múzeumbarát Egylet

Vasi Múzeumbarát Egylet

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A Vasi Múzeumbarát Egylet megalakulásától kezdve (1998) közhasznú szervezet. Célja a köz- és magángyűjteményekben őrzött örökségelemek közművelődési hasznosítása. Tevékenységével segíti a vasi múzeumok és muzeális gyűjtemények működését és fejlődését. 300 fős tagsága és a széles közönség számára rendszeresen szervez közösségi eseményeket.

 • Főtevékenység

  Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 • Létszám

  20 fő ebből MMK létszám: 20 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  "A munkavégzés mindenki számára személyiségépítő! Senkitől, aki munkát szeretne és tudna végezni nem szabad elzárni ezt a lehetőséget. A nyílt munkaerőpiacon, sokszor a profit előbbre való, mint egy ember érdekeinek szem előtt tartása. Így az MMK személyek kiszorulnak a munkalehetőségből. A VMBE vallja, hogy a motivált MMK munkavállalók védett körülmények között, megmaradt munkavégző képességüket és egészségkárosodásukat is figyelembe véve, hasznos, értelmes, sokszor egészséges társaikkal egyenértékű munkát tudnak végezni, melyhez lehetőséget kívánunk nyújtani."
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Adott munkakörre felvett munkavállaló egyéb feltárt kompetenciái, valamint munka melletti képzés során újabb végzettség megszerzése esetén vagy új feladatok megnövekedése miatt, amelyet a munkavállaló szívesen elvállal, más munkakörbe kerülhet. Több alkalommal is történt ilyen. Pl.: 10 osztályt végzett takarító munkakörben alkalmazott munkavállaló OKJ-s eladó végzettség megszerzése után pénztáros munkakört is ellát. Tárlatvezető munkatárs feladatok megnövekedése miatt gyűjteménykezelő lett. Tárlatvezető felsőfokú képzettség megszerzése és az előírt gyakorlati idő után tanácsadó-mentor munkakörbe került.
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Felvételnél figyelembe vesszük a telephelyek akadálymentesítettségének mértékét, a munkakörhöz pedig biztosítjuk a megfelelő feltételeket. Például látásfogyatékos munkavállaló számára JAWS felolvasóprogram, végtaghiányos munkavállaló részére speciális fűnyírótraktor, mozgásszervi megbetegedéssel élő munkavállalók számára állítható magasságú székek.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Napi 4, 5 és 6 órában, havi munkaidő-keretben
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály foglalkozási rehabilitációs irodáján, a SZGYF EFOP-1.1.1-15 Vas megyei irodáján, a Munkaerő-piacon Maradás Egyesület Vas megyei irodáján keresztül, akiktől az adott feladatra szóba jöhető személyek önéletrajzát megkapjuk. Fentieken kívül saját kapcsolati hálón keresztül, ismeretségi körből is keresünk munkavállalót.
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Személyes interjú az Egylet vezetőjével és a rehabilitációs tanácsadó-mentorral, majd az előzetes szűrésből következő körben a kiválasztott személyek bemutatása a SMHVM (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum) igazgatójának egyeztetés céljából.
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Összesen kb. 30-40 nap/év, ami az összes munkavállalót tekintve elenyésző.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  Rehabilitációs mentor jelenléte a kezdetektől folyamatos, mely az új munkavállaló számára biztonságot ad. A meglévő munkatársak befogadó attitűddel rendelkeznek, feltárt probléma esetén a mentor közvetít, moderál a munkavállaló(k) és a közvetlen felettes között is.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  A kiválasztás során figyelünk arra, hogy a leendő munkavállaló a betöltendő munkakörre alapvetően alkalmas legyen. Munkavállalóink közül nagyon sokan motiváltak a munkavégzésre, teljesítményük kimagasló, szívesen tanulnak meg új munkafolyamatokat, az elvárt feladatokat önállóan is tudják végezni. Egészségkárosodásuk ellenére próbálnak keveset hiányozni. Elkötelezettek a munkáltató felé. Összeségében magas a beválási, elégedettségi szint. Ha szükséges, a mentori beszélgetés alatt feltárt motiválatlanságot orvosoljuk, hogy új lendületet kaphassanak.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  "Az Egylet Alapszabályában és a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeummal kötött Feladatellátási együttműködési megállapodásban is lefektettük az MMK foglalkoztatás melletti elköteleződésünket, melyet 10 éve az akkreditált foglalkoztatás keretein belül valósítunk meg. Ezen kívül háromévente megújításra kerülő Foglalkozási Rehabilitációs Szakmai Program keretén belül fogalmazzuk meg foglalkoztatási terveinket, céljainkat, melyet évente kiértékelünk, és felülvizsgálunk a jobb feladatellátás érdekében."
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  Az Egylet a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatban Feladatellátási Együttműködési Megállapodást kötött a SMHVM-al, aki biztosítja a foglalkoztatás kereteit is, hiszen az Egylet telephelyei egyben a SMHVM múzeumi tagintézményei. További előny, hogy így munkavállalóink a múzeumi „egészséges” kollégáikkal, integrált formában dolgoznak együtt, mint nyíltpiaci körülmények között.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  Társadalmi felelősségvállalásunk belső elköteleződésünkből fakad. A VMBE-nél folyó MMK foglalkoztatás abban a tekintetben is hiánypótló szerepet tölt be a térségben, hogy nálunk az egyéb fizikai munkaterületen végezhető munkakörökön kívül a magasan kvalifikált álláskeresők kulturális környezetben megvalósuló, humán munkakörökben is elhelyezkedhetnek. Munkavállalóink jól tudják, és büszkék is rá, hogy munkájukkal részt vesznek a kulturális örökség megóvásában, és a lokálpatrióta szemlélet kialakításában, megerősítésében, melyben munkálkodunk. Ismertek vagyunk az MMK munkavállalókat közvetítő humán szolgáltatók előtt, és szívesen ajánlanak bennünket ügyfeleiknek. A kulturális célú civil szervezetek között is számon tartanak bennünket, mert munkavállalóink közül többen nálunk nyertek ösztönzést arra, hogy egyéb szervezetekben is részt vegyenek közösségi önkéntes tevékenységben.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Az Egyletnél 10 éve folyik MMK munkavállalók foglalkoztatása. Közel 40 személy volt már csapatunk tagja, akik közül többen a nyílt munkaerő-piacon folytathatták munkájukat, vagy öregségi nyugdíjazásukig számíthattunk munkájukra. Az évek során a különféle egészségkárosodással küzdő munkavállalókhoz nekünk is alkalmazkodni kellett, akár a fizikai, akár a kommunikációs akadálymentesítés területén. Változott a foglalkoztatás jogi háttere és keretei is, melyek tovább emelték a szakmai feladatok ellátásának színvonalát is.
 • A siker titka

  Elfogadó, befogadó hozzáállás, mely mindenkinek megjár. A munkavállalók nemcsak papírról ismert személyek, hanem a feladatellátáson túl, az egészségi állapotuk, szociális helyzetük, életkörülményeik, örömük és bánatuk is ismert előttünk, és bátran számíthatnak ránk munkaidőn kívül is.
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  Lehetőségeinket maximálisan próbáljuk kihasználni a foglalkoztatás területén. Civil szervezetünk gazdasági tevékenységből nem rendelkezik bevétellel, kizárólag pályázatokból valósítjuk meg közhasznú tevékenységeinket és a MMK munkavállalók foglalkoztatását is. Együttműködő partnerünkkel, a SMHVM-al igyekszünk mindig megbeszélni a foglalkoztatás során felmerülő kérdéseket, problémákat, hiszen mindenkinek érdeke, hogy a tagintézményekben magas színvonalon végezzük feladatainkat.
 • Telephely

  Szombathely
Vissza