Augusztus 1-től bővült a SZOCHÓ kedvezményre jogosult MMK munkavállalók köre

Augusztus 1-től bővült a SZOCHÓ kedvezményre jogosult MMK munkavállalók köre


Összefoglaló

A 2024-es adócsomag részeként, egy törvénymódosítást követően a jogalkotó 2023. augusztus 1-től kibővítette azon megváltozott munkaképességű munkavállalók körét, akik után a foglalkoztatók SZOCHÓ kedvezményt vehetnek igénybe

2023. augusztus 03.

 

#megváltozott munkaképesség #foglalkoztatás #munkaadó #pénzügyi ösztönzők #foglalkoztatás előnyei

 

Az Országgyűlés 2023. július 4-én fogadta el a 2024-es adótörvényeket. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a 2024-es adóeljárási szabályok fókuszában a családi adórendszer védelme, a munkát és a gazdaságot terhelő adók alacsonyan tartása, az egyszerűsítés, a dereguláció és a gazdaság fehérítése áll. Egyebek között kiterjesztették a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának kedvezményeit, csökkentik az adminisztrációt és egyszerűsítik a gépjárműadó szabályait.

A 2024-es adócsomagban foglalt jogszabálymódosítások egy része 2023. augusztus 1-vel lépett hatályba, köztük a SZOCHÓ törvény módosítása is. Ennek keretében többek között kibővítésre került azon megváltozott munkaképességű munkavállalók személyi köre, akik után a munkaadók SZOCHÓ kedvezményt vehetnek igénybe. A jogszabály módosítás eredményeként 2023.08.01-től már a fogyatékossági támogatásban és vakok személyi járadékában részesülő megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak után is igénybe tudják venni a munkaadók a SZOCHÓ kedvezményt. 

2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

13. A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
13. § (3) *  E § értelmében megváltozott munkaképességű személynek minősül az,
a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy
b) aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül.


Az (5) bekezdésben foglaltak szerint a kedvezményt az arra jogosult munkaadók a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a (3) bekezdés szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak, illetve fogyatékossági támogatás, vagy vakok személyi járadékának folyósítását igazoló határozat birtokában érvényesítheti.

A jogalkotó indoklása szerint az új szabályok megteremtik az összhangot a rehabilitációs hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó szabályai között. Ez alapján már nem csak a komplex minősítéssel rendelkező MMK személyek, hanem a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából is figyelembe vehető (majdnem teljes) személyi kör alapján tudják érvényesíteni a SZOCHÓ kedvezményt a munkaadók.

 

Forrás:

2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800052.tv

 

 

Az Országygyűlés
Vissza