Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola

Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola

 • Munkáltató rövid bemutatás

  Az iskola alapításának éve 1993, a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal fenntartásában áll, szakfeladata az alapfokú és gimnáziumi oktatás.

 • Főtevékenység

  Oktatás
 • Létszám

  38 fő ebből MMK létszám: 1 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Keresztény értékrendet képviselő, közvetítő szervezetként célunk a rászorulók segítése, támogatása. Ebben kiemelkedően fontos, hogy a megváltozott egészségű embereket segítsük. Legyen szó akár gyermekről, diákról, akár munkát vállalni szándékozó felnőttről. Mindenki egyedi, értékes és ezzel valamit tud tenni a közösségéért.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Nem
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Napi 4 óra
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Munkaügyi Központ ajánlásával, EFOP irodán keresztül
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Személyes beszélgetés alapján
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Nem jellemző, felülvizsgálatok alkalmával
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  Az érintett munkavállalók bemutatása a nevelőtestületnek, a közvetlen munkatársakkal való részletesebb ismerkedés. A munkahelyi vezetővel a kezdetekben nagyon gyakori és szoros együttműködés a jellemző, később ez ritkítható.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  A személyek igyekezete, a munkahely rugalmassága biztosítja a beválásukat.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Írásbeli dokumentum nem létezik szervezetünknél, de hozzáállásunk az ő foglalkoztatásukra, megtartásukra irányul.
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  Fontos számunkra a segítő kéz nyújtása a munkát vállalni szándékozó, a programban résztvevő személyeknek. Valamint gazdasági előnyt is jelentett a pályázati támogatás.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  A munkatársak, a szülők szóbeli tájékoztatást kaptak az MMK munkavállalók foglalkoztatásáról.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Korábbi tapasztalatok alapján kezdetben a foglalkoztatással együtt járó adminisztrációs feladatok megoldása okozott nehézséget. Később ez a teher könnyebbé vált, a gyakorlat megszerzésével.
 • A siker titka

  A két fél együttműködési szándéka, egymás munkájának a segítése.
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  A foglalkoztatási támogatással kapcsolatosan változtatási javaslatunk nincs, illetve jó lenne az adminisztrációs terhek csökkentése.
 • Kapcsolattartó

  Tóth Bernadett
 • Elérhetőségek

  30/534-3161
 • Telephely

  Tatabánya
Vissza