Marzek Kner Packaging Kft.

Marzek Kner Packaging Kft.

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A Marzek Kner Packaging Kft a Marzek GROUP tagja, amely több, mint 700 alkalmazottat foglalkoztat 3 országban (Magyarország, Ausztria, Ukrajna). A fő termelési profilt a nagy tömegű papír alapú csomagolóanyag gyártása jelenti.

 • Főtevékenység

  Csomagolóanyag gyártása
 • Létszám

  286 fő ebből MMK létszám: 9 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Munkalehetőség biztosítása az egyéni állapot és munkafeladatok, munkakörülmények adta lehetőségek figyelembevételével.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  4, 6, 8 órában
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  - MMK érdekeit képviselő szervezetekkel való kapcsolattartás - munkavállalói ajánlás
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Minden munkavállalónkra azonos kiválasztási eljárás vonatkozik.
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Nem jelentősebb a nem MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásaihoz képest.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  Mindig a személy állapotát, speciális igényeit vesszük figyelembe és ahhoz igazítjuk a beillesztési folyamatot.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  Megegyezik a nem MMK személyekre vonatkozóval.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Külön dokumentum nem létezik erre vonatkozóan. Etikai Politikánkban leírt irányelveknek megfelelően foglalkoztatjuk munkavállalóinkat.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  Direkt módon nem. Szervezeten belül mindennapi kapcsolataikban szereznek közvetlen tapasztalatot a munkatársak.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Maga a foglalkoztatás folyamata megegyezik a nem MMK munkavállalók foglalkoztatásával. Nagy figyelmet fordítunk a munkavállalóinkra való odafigyelésre, ami egyedi élethelyzetekben más-más jellegű hozzáállást kíván.
 • A siker titka

  Esély biztosítása.
 • Telephely

  Békéscsaba
Vissza