Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei Szervezete

Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei Szervezete

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A világ első és egyben legnagyobb humanitárius szervezetének (Nemzetközi Vöröskereszt) tagjaként , 1881 óta segítjük a rászorulókat idehaza és határainkon túl. Szervezetünk az önkéntességre épül, önkéntesek támogatásával és munkájának segítségével végezi feladatait.  Szervezetünk az önkéntességre épül, önkéntesek támogatásával és munkájának segítségével végzi feladatait. Szervezetünk 1939 óta szervezi a véradásokat, hívja és várja azokat, akik a társadalmi szerepvállalás eme formáját választják. Sajnos az utóbbi időben egyre nehezebb megszólítani a fiatalokat, nehezebben jönnek el vért adni, a meglévő véradó társadalom pedig „öregszik”. 
  Önkénteseink, alapszervezeteink segítségével évente több szűrőprogramot szervezünk. Már több, mint két évtizede nagy figyelmet fordítunk az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre. Nemcsak a felnőtt korosztály, hanem a fiatalok megszólítása, figyelmének felkeltése a cél. Sikerült minden célcsoportot bevonni a rendezvényekbe (bölcsőde, óvoda, ált. isk. középiskola, felnőtt lakosság). Az alapszervezetekben széleskörű közösségi munka zajlik, a lakóterületeken, a községekben egyaránt. A programokban helyet kapnak a Vöröskereszttel, az egyházi ünnepekkel kapcsolatos megemlékezések is. (Anyák napja, Vöröskeresztes Világnap, Véradó ünnepségek, Idősek Napja, Karácsony stb.). A közösségi együttlétek nagyon fontosak az emberek számára, főleg az idős, egyedülálló nyugdíjasoknak, közelebb hozza őket egymáshoz. Az egyes alapszervezetek rendezvényei, akciói erősítik a közösségi érzést, a közösségtudatot. Az embereknek mentálisan is támaszt nyújtanak, ide sorolható például: - klubszerű összejövetelek, - falunapok, idősek napja, - november hónapban az Egészséges Élet Hónapjának rendezvényei,:- Karácsonyi karácsonyi rendezvények, megyei AIDS vetélkedő szervezése, lebonyolítása, csecsemőgondozási verseny, (városi, megyei, országos szinten).- Bázis iskoláink, óvodáink, kiváló programjaikkal, tevékenységükkel erősítik a vöröskereszt munkájának pozitív megítélését. Évente több alkalommal elsősegély bemutatókat szervezünk az elsősegély oktatásának népszerűsítésére.

 • Főtevékenység

  Szociális tevékenység
 • Létszám

  37 fő ebből MMK létszám: 6 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Az egészségi problémával, fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megteremtése foglalkoztatással, munkaerő-piacra való visszajuttatással.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Látássérült munkavállalók esetében
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Állandó, délelőtti munkarendben
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Hirdetés, társszervek útján
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Önéletrajz, személyes interjú, munkakipróbálás
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Nem számottevő
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  A szervezet szociális szakembereinek segítségével
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  Semmilyen tekintetben nem volt különbség a nem MMK munkavállalóktól.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Nem
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  Több civilszervezettel működtünk együtt, munkaerő és ismeretszerzés volt az előnye.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  A szervezet jellegéből adódóan az egész működésünket áthatja a Társadalmi Felelősségvállalás, hiszen ez a feladatunk. Így külön kommunikáció nem volt, alapszabályunk az MMK munkavállalókkal való törődést is előírja.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  A folyamat zökkenőmentes volt, nem véletlen, hogy a jelenlegi munkavállalók már huzamosabb ideje dolgoznak nálunk.
 • A siker titka

  Valószínűleg a jól kiválasztott munkakör.
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  Nincs ilyen
 • Telephely

  Tatabánya
Vissza