Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda

 • Munkáltató rövid bemutatás

  Az intézmény Karcag Városi Önkormányzat által fenntartott, önállóan működő költségvetési intézmény. Alaptevékenysége az Alapító Okirat szerint: óvodai nevelés, cigány kisebbségi óvodai nevelés, napközi otthoni ellátás, óvodás gyermekek étkeztetése, logopédiai ellátás karcagi gyermekek, általános iskolai tanulók körében, nevelési tanácsadás, óvodai - iskolapszichológiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás, sajátos nevelési igényű gyermek ellátása. Feladatait 130 fő közalkalmazottal látja el, 31 óvodai csoportban és a pedagógiai szakszolgálatnál a város 13 különböző pontján lévő épületben.

 • Főtevékenység

  Óvodai nevelés
 • Létszám

  140 fő ebből MMK létszám: 8 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Megváltozott munkaképességű személyeknek hosszútávon munkalehetőséget biztosítani az intézményben, a rehabilitációs hozzájárulási adó megfizetése helyett.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem volt erre szükség
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  MMK munkavállaló foglalkoztatása miatt nem volt szükség akadálymentesítésre. 9 tagintézményből 5 tagintézménybe a bejárás akadálymentes.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  heti 20 órás munkaidő/ napi 4 óra
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  EFOP Irodán keresztül
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Személyes interjú
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Minimális
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  A munkatársak nyitottak és befogadóak voltak az intézményben munkát vállaló MMK személyekkel.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  Az MMK személyek a rábízott munkakörükkel kapcsolatos feladataikat teljes körűen ellátták.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Nincs
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Segítik és kiegészítik a tagintézményekben dolgozó fizikai foglalkoztatottak munkáját.
 • A siker titka

  - Az intézmény dolgozóinak szakmai felkészültsége - Barátságos munkahelyi légkör kialakítása - MMK dolgozók elfogadása, beilleszkedésének segítése
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  Aktuálisan fellépő problémákat próbáljuk azonnal megoldani, elhárítani.
 • Telephely

  Karcag
Vissza