2024-től egyszerűsődik a munkaviszonyban álló MMK személyek számára a rehabilitációs és rokkantsági ellátás megállapítási folyamata

2024-től egyszerűsődik a munkaviszonyban álló MMK személyek számára a rehabilitációs és rokkantsági ellátás megállapítási folyamata


Összefoglaló

Fontos változás a munkaadók és az MMK személyek számára is, hogy 2024.01.01-től kezdve, egy tavalyi év végi jogszabálymódosítás eredményeként a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igényléséhez már nem lesz szükséges a munkaviszony szüneteltetése.

2024. január 05.

 

#megváltozott munkaképesség #fogyatékosság #egészségkárosodás #ellátás #szolgáltatás

 

2024. január 1-én lépett hatályba a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény, amely alapján módosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény és az MMK személyeknek szóló ellátások megállapításának feltételrendszere.  Ennek keretében hatályon kívül került a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság feltételei közül, hogy a kérelmező “keresőtevékenységet nem végez” megkötés.

 

A törvény indokolása rögzíti, hogy az egyik kifejezett cél a vállalkozások sikeressége érdekében olyan jogi környezet kialakítása, amiben az adminisztráció időbeli és pénzbeli költségei minimálisak, az adminisztrációs terhek korlátozottabbak, így a vállalkozások, a munkáltatók az erőforrásaikat a jogszabályoknak való megfelelés helyett a működésükre, a termelésre tudják fordítani. 

Ugyanakkor jelen esetben, ezen változás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban (azaz rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő, vagy annak megállapítása érdekében kérelmet benyújtó) részesülő egészségkárosodott, vagy fogyatékos személyek számára is kifejezetten fontos, különösen ha munkaviszonyban állnak. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény módosításával ugyanis biztosításra került, hogy a  keresőtevékenység vizsgálatára ne kerüljön sor a  megváltozott munkaképességűek ellátásai megállapításakor, tekintettel arra, hogy az ellátás megállapítását követően az érintettek korlátozás nélkül folytathatnak kereső tevékenységet.

 

Korábban a munkaviszonyban álló MMK személyek a gyakorlatban sok esetben szüneteltették a keresőtevékenységet az ellátás megállapításának időpontjában, amely döntően fizetés nélküli szabadság kivétele, vagy a munkaviszony átmeneti jellegű megszüntetésével volt megoldható. 

Magyarán a törvénymódosítás következtében innentől kezdve nem vizsgálja a rehabilitációs hatóság a keresőtevékenység fennállását, mint jogosultsági feltételt, azaz a folyamatosan munkaviszonyban állók számára is megállapíthatóvá válik a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás, nem szükséges a foglalkoztatási jogviszony (átmeneti) szüneteltetése.

 

Forrás:

 

 

Művégtagot használó férfi mezőgazdasági munkát végez.
Vissza