A projekt hozzáadott értéke

A projekt hozzáadott értéke

A projekt hozzáadott értékét könnyedén meg lehet vizsgálni a 2022. év elején készült, ugyanazon (rész) célcsoportok foglalkoztatási eredményeinek és munkaerő-piaci mutatóinak összehasonlításó elemzése révén. 

Az alábbiakban bemutatott, B2-C2 komplex minősítési kategóriába sorolt MMK ügyfelek munkaerő-piaci állapotfelmérésének statisztikai kimutatása (2022 év első negyedéve, konvergencia régiók) az alábbi adatbázisok felhasználásával, telefonos munkaerő-piaci státuszfelmérések alapján készült:

  • az EFOP111 projektbe bevont és fejlesztésben részesült, korábbi és jelenlegi programrésztvevők monitoring célú munkaerő-piaci felmérése alapján elért (5 979 fő) B2-C2 komplex minősítési kategóriába sorolt ügyfelei, illetve
  • a Projekttel korábban segítői kapcsolatba nem került (11 274 fő) B2-C2 komplex minősítési kategóriával rendelkező MMK személy

A felmérések eredményeinek összehasonlításából levonható következtetések alapján egyértelműen mérhető az EFOP111 projekt foglalkozási rehabilitációs hozzáadott értéke a célcsoport foglalkoztatására és a munkaerő-piaci aktivitására egy és ugyanazon célcsoport vonatkozásában:

 

A két kördiagram egyértelműen tükrözi, hogy milyen különbség van az ügyfeleink és a projekttel kapcsolatban nem álló megváltozott munkaképességű ügyfélkör munkaerő-piaci helyzete között. A felmérések alapján a Projektben igénybe vehető szolgáltatások és támogatások pozitív hatása a célcsoport gazdasági aktivitása és foglalkoztatottsága vonatkozásában egyértelműen kimutatható. A Projektben résztvevő korábbi és jelenlegi ügyfelek 55,4%-a áll munkaviszonyban, ezzel szemben a projekttel kapcsolatba nem kerülő, önállóan „állást kereső” hasonló célcsoporti körbe tartozó MMK személyek közül csak a megkérdezettek 40,6%-a áll foglalkoztatásban, azaz több, mint 37%-kal magasabb a Projekttel kapcsolatba került célcsoport foglalkoztatási aránya a Projekttel nem együttműködő ügyfélkörhöz képest.

A Projekttel kapcsolatban álló ügyfelek 26,2%-a munkaerő-piaci szempontból inaktív, 18,4%-a szeretne elhelyezkedni. Ezzel szemben a Magyar Államkincstár nyilvántartása alapján felkeresett, munkaviszonyban nem álló ügyfelek közel fele kivonult a munkaerő-piacról (inaktív), és csak 10,4%-uk aktív, állást kereső munkaerő-piaci résztvevő. Ez az adatkör egyértelműen mutatja, hogy a Projektben korábban részt vevő ügyfelek munkaerő-piaci aktivitása, foglalkoztatásra való nyitottsága jóval magasabb.

 

 

További, részletesebb információk: 

EFOP111_MMK célcsoport (B2-C2) munkaerõ-piaci felmérése (2022Q1).pdf

 

Háttér:

Az EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében 2021. őszén 80.000 fő megváltozott munkaképességű személy megszólítását lehetővé tevő eredményes adatkérés valósult meg a Magyar Államkincstártól, ami jelentős mértékben segítheti a célcsoport széles körének tájékoztatását a projektben igénybe vehető lehetőségekről, aminek köszönhetően jelentősen javulhat a célcsoport munkaerő-piaci aktivitása, foglalkoztatottsága. A projekt munkatársai első körben a telefonszámmal rendelkező 35.000 ügyfél megkeresését tűzték ki célul. Ennek eredményeképpen 2021. november közepétől kezdve ez idáig 11.274 B2 vagy C2 komplex minősítési kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személy került megszólításra, munkaerő-piaci helyzetük, álláskeresési preferenciák felmérésre. Ezzel párhuzamosan 2021. IV. negyedévében a projektben megvalósult a projekt teljes ügyfélkörének (közel 20.000 fő) megkeresése, ebből 15.611 fő elérése a 2020. márciusa óta működtetett munkaerő-piaci monitoring tevékenység keretében. A státuszfelmérésre első körben a koronavírus által okozott gazdasági károkat követő létszámleépítések hatásainak vizsgálata és a válságkezeléshez szükséges információk rendelkezésre állása érdekében került sor. A munkaerő-piaci folyamatok alapján azonosított beavatkozási irányok folyamatos mérése, értékelése illetve felülvizsgálata érdekében a munkaerő-piaci monitoring rendszer üzemeltetése azóta is folyamatos, de nagyobb időközönként valósul meg (2020-ban 6, 2021-ben 2 alkalommal). A két tevékenység párhuzamos megvalósítása és az ez alapján rendelkezésre álló információk hasonlósága lehetőséget teremt a projektbe vont és az eddig önállóan, segítség nélkül munkába álló, állást kereső vagy esetleg inaktivitásba lépő megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének összehasonlítására. A 15.611 elért programrésztvevő közül 5.979 fő tartozik a MÁK nyilvántartásban szereplő és elért 11.274 fő megváltozott munkaképességű személlyel azonos, B2 vagy C2 komplex minősítési kategóriába.

Vissza