Disability:IN. Mi benne vagyunk. Te benne vagy?

Disability:IN. Mi benne vagyunk. Te benne vagy?


Összefoglaló

A Disability:IN a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő emberek üzleti világba való bevonásának vezető nonprofit szervezete, fő tevékenységük az ezzel kapcsolatos üzleti tanácsadás. Üzenetük az egész világnak szól: céljuk az a nap, amikor a változások hatására az ő tevékenységükre már nem lesz szükség. Háromrészes cikksorozatunkban elsőként a szervezetet mutatjuk be.

2022. január 25. https://disabilityin.org/; https://www.facebook.com/DisabilityIN

 

 

Szakemberek közös munkája egy jó ügy érdekében

A Disability:IN célja a megváltozott munkaképességűek és  fogyatékossággal élők elsődleges munkaerő-piacra  való bevonásának elősegítése. A több mint 400 vállalatból álló hálózat USA-beli központja és 25 leányvállalata képviseli a fogyatékossággal élő emberek közös hangját annak érdekében, hogy pozitív változást érjenek el az vállalkozásoknál és az üzleti világban.

A szervezet elnevezésében az “in” szó utal az angol inclusivity és integrity kifejezésre, melyeket összefoglalva befogadásra, tágabb értelemben befogadó társadalmi közegre fordíthatjuk, ezen kívül az “Are you IN? We are” hangzatos jelmondatban is megjelenik az “in” szócska, ennek jelentése pedig “benne lenni valamiben”, közösen cselekedni. Mi benne vagyunk. Te benne vagy?

Küldetésüket közös nyilatkozatuk foglalja össze: „A lehető legnagyszerűbb erőforrás, ahonnan meríthetünk, maguk az emberek. A kultúránk bennünk kezdődik, mégpedig azzal, hogy elfogadjuk és ápoljuk a különböző nézeteinket. Összefogunk és közösen dolgozunk annak érdekében, hogy létrejöjjön egy mindenki számára egyenlőséget biztosító és befogadó világ.”

A szervezet víziója egy befogadó globális gazdaság, amelyben a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességű személyek akadályok nélkül és nagy hangsúllyal, egyenlőképp vehetnek részt. Történetük azzal a közkeletű téves hiedelemmel kezdődött, hogy a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességűek nem képesek dolgozni. Gyökereik a kormányból erednek, az Amerikai Fogyatékosságügyi Törvényre építkezve. Nem sokkal később felismerték, hogy ha nem működnek együtt az amerikai vállalkozókkal, akkor a fogyatékossággal élők soha nem tudnak bekapcsolódni az elsődleges munkaerő-piacra. 

Az Amerikai Egyesült Államokban a fogyatékossággal élők munkaerő-piaci részvételi aránya 32,8%; szemben az egészségkárosodással nem rendelkezők 77,1%-ával. Míg a fogyatékossággal élő emberekről alkotott sztereotípiák lassan kivesznek, más akadályok megmaradnak, mint például a nem tudatos előítéletek, a nem mindenki számára hozzáférhető technológia és a kevésbé befogadó ellátási rendszer.

 

Disability:IN alapértékek

Befogadó közeg
„Mindenkit szívesen látunk itt, mert a fogyatékosság a sokféleség minden dimenziójában fellelhető. Tükrözzük azt a közösséget, amelyet szolgálunk, ünnepeljük különbözőségünket és azt, hogy mi tesz minket egyedivé. Mi vagyunk a hiteles önmagunk.”

Sértetlenség
„Munkánkat a legmagasabb szintű tisztességgel végezzük, minden tevékenységünk során maximálisan átláthatóan, a minőséget és az elszámoltathatóságot szem előtt tartva.”

Hatás és Minőség
„A Disability:IN a vállalkozások katalizátora világszerte, annak érdekében, hogy olyan pozitív lépéseket tegyenek, amelyek növelik a megváltozott munkaképességűek elfogadását. Arra törekszünk, hogy olyan sikertörténetet írjunk, amelyet érdemes elmesélni, és egy olyan elérhető világot képzelünk el, ahol a fogyatékossággal élők minden lehetőségüket ki tudják használni.”

 

A képen az alábbi felirat szerepel angolul: mindenkinek van szerepe egy befogadó gazdaság felépítésében.

Hogyan érhetőek el a kitűzött célok?

Fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek befogadásával foglalkozó szakértők nyújtanak tanácsadást a cégeknek, melynek keretében egy hosszú távon fenntartható toborzási stratégia kerül kidolgozásra. Aki igénybe veszi a Disability:IN szolgáltatásait, számtalan módon profitálhat az együttműködésből. A Globális Kerekasztal és a regionális tanácsok bizonyos időközönként fórumokat, konferenciákat  szerveznek, melyek remek lehetőséget kínálnak az üzleti élet vezetői számára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, illetve megismerkedjenek a  fogyatékossággal élők befogadására vonatkozó politikákkal és aktuális trendekkel.

Azok a vállalkozások, akik részt vesznek a Disability Equality Index programban, részletes felmérésen esnek át, amely szintén annak feltárására irányul, hogy milyen lépéseket tehet még az adott cég a megváltozott munkaképességű dolgozók befogadása érdekében. A felmérésben évente több száz amerikai nagyvállalat vesz részt önként, amely lehetővé teszi, hogy általános következtetéseket fogalmazzon meg a társaság a munkaerő-piac állapotáról, illetve elősegíti a globális problémák feltárását és a megoldásukra tett javaslatok kidolgozását is. Kutatásokat, felméréseket és jelentéseket is készítenek. A legutóbbi, 2021-es Disability Equality Index Jelentést a következő cikkben ismertetjük.

A képen a Disability:IN szervezet tagjai szerepelnek
Vissza