Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény

Bácsborsódi „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézmény

 • Munkáltató rövid bemutatás

  Tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon, amely 600 ellátott teljes körű napi ellátását biztosítja. Az intézmény működését 1949-ben kezdte meg Bácsborsód székhelyen, azóta az egyesüléseket és a 2008-as integrációt követően már öt településen működik.

 • Főtevékenység

  Tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthoni ellátás
 • Létszám

  351 fő ebből MMK létszám: 21 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Az MMK személyek foglalkoztatásának kettős oka van: dolgozóink egy része a fizikai és mentálisan is megterhelő munkavégzés során válik megváltozott MMK személlyé, de lehetőséget kívánunk adni számukra, hogy továbbra is megfelelő jövedelemmel rendelkezzenek. A másik – prózaibb – ok, hogy a rehabilitációs hozzájárulás megfizetési kötelezettsége ne terhelje az intézmény egyébként is forráshiányos költségvetését (2019-ben ennek összege 23.708.880 Ft lett volna). Emiatt olyan személyeket is megkeresünk, akik előzetesen nem álltak az intézmény alkalmazásában.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Egy fő karbantartó munkakörből rendszergazda munkakörbe került (a szükséges végzettség megszerzését követően, amelyet intézményünk támogatott), egy fő terápiás munkatárs munkakörbe került gondozói munkakörből, a portaszolgálat jellemzően a megváltozott munkaképesség előtt karbantartói vagy konyhai munkát végző dolgozókból kerül ki.
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Az intézmény a hatályos jogszabályoknak megfelelően már akadálymentesített.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  2 főt részmunkaidőben, 19 főt teljes munkaidőben.
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Felvettük a kapcsolatot az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt bajai irodájával, segítségükkel 4 főt sikerült alkalmaznunk, akik közül van, aki jelenleg már határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik.
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Szakmai és emberi alkalmasság vizsgálata. Tekintettel az ellátotti körre és az őket – sajnos kis létszámban – látogató külső személyekre, fontos a megfelelő kommunikáció, az empátia és a kölcsönös tisztelet.
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Éves átlag: 21 nap/fő
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  A munkakör betöltésének kezdetekor részletes tájékoztatást kapnak a munkakör céljáról, az intézmény etikai kódexéről. A betanulás során olyan dolgozók „mentorálják” őket, akik hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  A nyújtott teljesítményükkel elégedettek a munkacsoportok vezetői (természetesen ez a határozatlan idejű alkalmazás feltétele is), jellemzően pozitív a hozzáállásuk a munkavégzéshez, megbecsülik a lehetőséget.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Külön dokumentummal a tárgyban nem rendelkezünk, a fent leírt módszerek elegendőnek bizonyultak.
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  Hivatkoznék az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt bajai irodájával kialakított együttműködésre, megjegyzendő, hogy a nyújtható támogatások korlátozása korlátozza a további lehetőségeket.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  A CSR a szervezetnek a társadalmat és a környezetet befolyásoló döntéseiért és tevékenységeiért tett felelősségvállalása, olyan átlátható és etikus viselkedés révén, mely figyelembe veszi az érintettek elvárásait, megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak és normáknak. Ezen elveket a munkacsoportok vezetői ismerik.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Jellemzően pozitív a hozzáállásuk a munkavégzéshez, megbecsülik a lehetőséget.
 • A siker titka

  Részben a külső körülmények: MMK személy kevésbé talál számára elfogadható munkahelyet a környéken. Belső tényezőként – megítélésem szerint – a jó munkahelyi kollektívák és a hasznosság érzése vonzó számukra.
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  Megítélésem szerint – figyelembe véve lehetőségeinket és forrásainkat, illetve a felajánlható munkakörök szűk körét – intézményünk igyekszik maximálisan támogatni a MMK személyek munkavállalási lehetőségeit.
 • Kapcsolattartó

  Hochreinné Barna Anikó, munkaügyi feladatokkal megbízott szociális munkatárs
 • Elérhetőségek

  06-79-456-077; munkaugy1@oszinapfeny.hu
 • Telephely

  Bácsborsód
Vissza