Pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek interjúztatása

Pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek interjúztatása

„Nem minden szenvedés egyforma. Nem feltétlenül a legnagyobb szenvedés váltja ki a legnagyobb együttérzést és lesz a legnagyobb fontosságú mások szemében.”

(Suzanne O’Sullivan)

 

A pszichoszociális fogyatékosságról

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény ( Fot.) 2013-as módosítása, (2013. évi LXII. törvény) kibővítette a fogyatékosság fogalom meghatározását, miszerint a „Fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.”

 

Pszichoszociális fogyatékossággal (mentális problémával) élő személyek

Pszichoszociális fogyatékossággal, más szóval mentális problémával élő személy, minden olyan személy, aki hosszan tartó mentális károsodással él és a társadalmi környezet attitűdbeli és más akadályaival kölcsönhatásban akadályozott a másokkal egyenlő és hatékony társadalmi szerepvállalásban. Az akadályok között kiemelkedő jelentősége van az átlagostól eltérő pszichológiai viselkedésű, az átlagostól különböző pszichés tapasztalásokat megélő emberekkel szembeni stigmának. A közvélemény által még mindig nem elfogadott, hogy a pszichoszociális fogyatékosság is egy betegségcsoport, egészségkárosodás, mely megváltozott munkaképességet okozhat.

 

A mentális problémával élők sajátossága

A mentális problémával élő emberek stressztűrő képessége a megszokotthoz képest általában alacsonyabb. Mind a környezeti stressz (pl. munkavégzéshez kapcsolódó stressz), mind az életeseményekhez (pl. haláleset a családban) kapcsolódó stressz negatív hatással lehet az egyénre, ami állapotrosszabbodásához is vezethet, emiatt fontos, hogy segítséget kapjanak a stressz megfelelő kezeléséhez. A mentális problémával élők állapotuknak, életkoruknak, személyiségüknek, aktuális élethelyzetüknek megfelelően különböző támogatást igényelnek. A felépülés-központú szemléletet alapul véve a mentális problémával élő emberekkel való foglalkozás során nagy hangsúlyt kell fordítani a jóllétre (well-being), a mentális egészségre. A munkavállalás jelentős mértékben hozzásegítheti a mentális problémával élő embereket egészségük megőrzéséhez, önértékelésük növeléséhez, ezáltal jóllétükhöz.

 

Mi a pszichoszociális fogyatékosság?

Gombos Gábor: Mi a pszichoszociális fogyatékosság?
https://pszichoszoc.wordpress.com/2013/10/06/mi-a-pszichoszocialis-fogyatekossag/

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum: A pszichoszociális fogyatékosság fogalmának meghatározása
https://www.pef.hu/resources/documents/a_pszichoszocialis_fogyatekossag_definicioja.pdf

A pszichoszociális fogyatékosság számos területen korlátozhatja egy személy képességét.

A pszichoszociális fogyatékossággal élők nehézségei az alábbi területeken mutatkoznak meg:

  • Megjelenés - Öntudattal kapcsolatos kérdések, társadalmi elfogadottság, motiváció, öngondozás, életmódbeli kérdések és biztonság.
  • Viselkedés/Beszéd - Társadalmi elkötelezettség, másokkal való kapcsolat, az izgalom/aktivitás szintje, gátlás, agresszió, zavaró magatartás, kényszer, tudatosság.
  • Hangulat/Érzelem - Depresszió, emelkedett hangulat, ingerlékenység, a hangulati állapot instabilitása.
  • Észlelés - Hallucinációk, derealizáció.
  • Gondolkodás/tartalom - paranoia, téves eszmék, elfoglaltságok, önkárosítás gondolatai, agresszió, rögeszmék, szorongás, figyelemelterelés, gondolatszegénység.
  • Megismerés - Éberség, tájékozódás, memória, térbeli tudatosság, koncentráció, tanulás, tervezés, probléma megoldása, utasítások követése, ötletek generálása, társadalmi megismerés
  • Megítélés - Önismeret, megértés a betegséggel és a kapcsolódó nehézségekkel, a biztonság, kiszolgáltatottság, döntéshozatal, válasz, megbélyegzés, diszkrimináció.
  • Szándék - érdeklődés, belső/külső motiváció, célorientált, törekvések, elkötelezettség.
  • Egyéb - kezelési mellékhatások (pl. szenzoros érzékenység, poszttraumás, stressz, alacsony önértékelés, alacsony önbizalom)
Vissza