Városgazdálkodási Kft. Zalaegerszeg

Városgazdálkodási Kft. Zalaegerszeg

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A gazdasági társaság számos átalakulást és tevékenységi kör változást követően 2011. július 1-től működik jelenlegi formájában. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Kft. három fő területen végez feladatokat.
  A közterület-tisztítási és parkfenntartási tevékenység keretein belül közel 1.500 m2 zöldfelületen látja el a város közterületeinek fenntartását, így többek között a parkok gondozását, kaszálást, fasorok metszését, köztéri virágágyak kialakítását, kézi- és gépi takarítást, télen a járdák, lépcsők, kerékpár útvonalak, buszvárók síkosság-mentesítését.
  A parkolási szolgáltatáson belül a társaság közel 70 db parkoló automatával üzemelteti az önkormányzati, valamint a Kft. tulajdonában lévő felszíni parkolókat, több, mint 3.000 db parkolóhelyet, továbbá a saját tulajdonában lévő parkolóházat.
  A kegyeleti tevékenység keretében a társaság ellátja 11 működő temető fenntartását és üzemeltetését, továbbá teljes körű kegyeleti szolgáltatást végez.

 • Főtevékenység

  Közterület-fenntartás, parkoló üzemeltetés, kegyeleti tevékenység
 • Létszám

  105 fő ebből MMK létszám: 6 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Szívügyünknek tekintjük a MMK személyek munkaerőpiacra történő visszaintegrálódásának elősegítését, továbbá a velük szemben esetlegesen fennálló társadalmi előítéletek, ill. kirekesztettség megszüntetését.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem volt szükség formális munkakör átalakításra.
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Nem volt szükséges.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Teljes- és részmunkaidőben egyaránt
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Ismerősi körből, informális úton
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Személyes meghallgatás (1 körös állásinterjú)
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Nem jellemző a hiányzás.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  Mentorálás. A kezdeti időszakban egyéni mentor kerül a MMK munkavállaló mellé, aki segíti a közösségbe történő beilleszkedést, a vállalati kultúrába való integrálódást, valamint a feladatok mielőbbi elsajátítását.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  Általánosságban elmondható, hogy ugyanolyan teljesítményre képesek, mint a többi kolléga.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Esélyegyenlőségi terv, amelynek lényege, hogy az MMK személyek is ugyanolyan bánásmódban részesüljenek, ne érje őket hátrányos megkülönböztetés az egészségi állapotuk miatt.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Az MMK munkavállalók átlagon felül motiváltak, nagyon lelkiismeretesen végzik a munkájukat, erős bennük a megfelelési igény.
 • A siker titka

  A kompetenciáknak megfelelő, egyénre szabott feladatkör kialakítása; megfelelő nyitottság és empátia a többi kolléga részéről
 • Kapcsolattartó

  Geráth Ivetta
 • Elérhetőségek

  Tel.: 06 92 / 311 494 ; email: munkaugy@vgkft.hu
 • Telephely

  Zalaegerszeg
Vissza