Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt.

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 1996. január 01-től koncessziós jog alapján működteti Szolnok Megyei Jogú Város, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szászberek, Újszász és Zagyvarékas önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű vagyont. A víziközmű szolgáltatás alaplétesítményei az 50 000 m3/nap kapacitású Szolnoki Felszíni Vízmű (melynek fő vízbázisa a Tisza folyó), valamint a 32 000 m3/nap kapacitású Szolnoki Szennyvíztisztító Mű, melybe az üzemeltetett szennyvízcsatorna rendszeren keresztül jut el a teljes üzemeltetési területen képződő szennyvíz.

 • Főtevékenység

  Vízszolgáltatás, szennyvíz elvezetése és tisztítása
 • Létszám

  261 fő ebből MMK létszám: 12 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  A megváltozott munkaképességű emberek szociális és társadalmi kirekesztését csökkentsük azáltal, hogy visszavezetjük a munka világába.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem került sor
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Irodák megközelíthetősége akadálymentes
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Teljes- és részmunka-időben
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  EFOP irodán, ismerős ajánlásán keresztül
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Elbeszélgetés, tesztírás
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Nem jellemző, nem kiugró a többi nem megváltozott munkaképességű munkavállalókhoz viszonyítva.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  A munkatársak nyitottak voltak, és befogadták a megváltozott munkaképességű kollégákat, segítséget nyújtottak nekik a betanulási időszak alatt.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  A kiválasztott kollégák jó teljesítményt érnek el munkavégzésük során.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  Nem rendelkezünk szabályzattal a MMK munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatosan.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  Nem
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  A munkakörükben ellátandó feladatokat könnyen megtanulták. A rájuk bízott munkát lelkiismeretesen, megfelelő minőségben végzik.
 • A siker titka

  Személyre szabott munkakör, kommunikáció
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  Munkaidő-beosztás kialakítása.
 • Telephely

  Szolnok
Vissza