United Call Centers Kft.

United Call Centers Kft.

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A United Call Centers Kft. 1999-ben azzal a céllal jött létre, hogy minőségi szolgáltatást nyújtson az ügyfélszolgálat, az ügyfélkezelés, illetve az adatfeldolgozás területén, valamint hogy az ezekhez kapcsolódó munkaerő szervezés, technológiai környezet biztosítás és létesítmény gazdálkodás globális területén piacvezető legyen. A United Call Centers Kft. megbízóinak köre az elmúlt három évben jelentősen bővült, ennek köszönhetően folyamatosan nőtt a foglalkoztatottak létszáma is. Főbb tevékenységünk: Contact Center szolgáltatás (call center, back office, telemarketing, telesales), tréning szolgáltatások (szakmai képzések lebonyolítása, kommunikációs tréning, coaching és csapatépítés). Folyamatainkat az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer szerint működtetjük. Ergonómiai és infrastrukturális szempontból minőségben kiváló Call center egységgel rendelkezünk. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjai vagyunk a United Nations égisze alatt működő Global Compact-nak, mely egy átfogó CSR program, a környezetvédelem, az emberi jogok és a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében. Vállalatunk elkötelezett az esélyegyenlőség, illetve a társadalmi felelősségvállalás legkülönbözőbb formái mellett.

 • Főtevékenység

  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 • Létszám

  250 fő ebből MMK létszám: 11 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  Az UCC évek óta elkötelezett a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők foglalkoztatása kapcsán is. Kiválasztásaink alkalmával alapelvünk, hogy mindenki egyenlő eséllyel indul.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem történt munkakör módosítás.
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Nem volt szükség akadálymentesítésre.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Többnyire részmunkaidőben foglalkoztatjuk a kollégákat.
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  Jelenleg állásportálokon keresztül feladott hirdetések útján próbáljuk elérni ezen munkavállalói csoportba tartozó személyeket. A social média adta lehetőségeket kihasználva számos fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű csoport tagja vagyunk. Számos civil szervezettel, egyesülettel állunk kapcsolatban, akik segítenek megtalálni az álláskereső fogyatékos embereket. Céljaink között szerepel az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása.
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  Három fő kiválasztási folyamaton keresztül mérjük fel a jelölteket. Egy személyes interjú keretén belül egyeztetünk a lehetőséggel kapcsolatban. Felmérjük a leendő kolléga egészségügyi állapotát, kitérve a jövőbeli munkavégzés által biztosítani szükséges eszközökre, feltételekre. A munka jellegét tekintve felmérjük a kommunikációs képességüket egy egyszerű szituációs feladaton keresztül, emellett egy számítógépes tesztet is alkalmazunk a számítástechnikai ismeretek feltérképezése érdekében.
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Tekintettel a különböző egészségkárosodásokra, igyekszünk odafigyelni minden kolléga állapotára. Van olyan munkavállaló, akinek minden évben szükséges 1-2 hónapos rehabilitáció vagy az egészség megőrzése érdekében különböző kezeléseken részt vennie.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  A fogyatékos emberek foglalkoztatása iránti elköteleződésünket szervezeti szinten valósítottuk meg, melyhez nagyban hozzájárult a befogadó környezet megléte. A vezetők szakmai képzésben részesültek, valamint érzékenyítő tréningen is részt vettek annak érdekében, hogy kialakított mentor programunk hatékonyan működjön és a vezetők készek legyenek a fogyatékos emberek integrálására.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  A munkakörükben foglalt feladatokat hiánytalanul elvégzik, belső tréningek segítségével fejlesztéseket építettünk a mindennapokba. Ezáltal gördülékenyebb lett a munkavégzésük. A teljesítmény értékelésük évről évre 80% feletti teljesítményt mutat.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  A sikeres és hosszú távú integráció megvalósítása érdekében kutatásokat végeztünk és két nagy tanulmányt készítettünk (Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, és Megváltozott munkaképességűek integrációjának megvalósítási lehetőségei címmel). A megfelelő szakmai ismeretek elsajátítását, a szervezeti szintű elköteleződést követően egy vállalati stratégiát alakítottunk ki a fogyatékkal élő munkavállalók hosszú távú integrációjára vonatkozóan. Munkakör átvilágítást, kompetencia felmérést végeztünk, valamint létrehoztuk mentor programunkat. Ennek eredményeképpen új munkaköröket alakítottunk ki, valamint bevezettük a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét. Erre vonatkozóan különböző folyamatleírásokkal, eljárási renddel rendelkezünk.
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  Az EFOP iroda segítséget nyújtott a megváltozott munkaképességű munkavállalók toborzásában. Információnyújtással segítette az egészségkárosodott emberek foglalkoztatáshoz szükséges jogszabályok és a munkavégzési feltételek megismerését. Aktív kapcsolattartással támogatták az állásinterjú és a munkahelyi betanítás folyamatát. Bérköltség támogatást és munkába járási támogatást biztosítottak a foglalkoztatáshoz. Utókövetési szolgáltatással lehetővé tették, hogy munkavállalóink tartósan beilleszkedhessenek a munkatársi közösségbe.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  A társadalmi felelősségvállalás kapcsán szervezett programjainkat a social médián keresztül kommunikáljuk. A kormányhivatal által megváltozott munkaképességűeknek szervezett állásbörzén vettünk részt. Munkaerőpiaci hírnevünknek köszönhetőn a civil szervezetek "meleg szívvel" ajánlják cégünket a megváltozott munkaképességű ügyfeleik részére. Folyamatosan keressük ezeket a lehetőségeket, hogy megtaláljuk a fogyatékkal élő álláskeresőket. Fontosnak tartjuk a honlapunk akadálymenetesítését és fejlesztését. Szeretnénk saját workshopot, nyíltnapot szervezni annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő személyek betekintést nyerjenek befogadó környezetünkbe.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Megváltozott munkaképességű kollégáinkkal együtt dolgozva örömmel látjuk, hogy szeretik a munkájukat, a társadalom értékes tagjainak érzik magukat. Joggal nő az önbecsülésük, csapatépítő rendezvényeink elmaradhatatlan résztvevőivé válnak, így mindkét fél nyertesnek tudhatja magát. Közös munkánkat és eredményeinket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2017-ben elnyertük a Fogyatékosság-barát Munkahely címet. A cím megerősít minket abban, hogy jó úton járunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a megváltozott munkaképességűek felvétele, foglalkoztatása és megtartása iránt, továbbá az elismerés további fejlesztésekre bátorít minket. Büszkék lehetünk és vagyunk arra, hogy a kollégák teljes értékű csapattagként örömmel veszik ki részüket a cég életéből, a United Call Centers pedig teljes értékű, magabiztos kollégákat tudhat soraiban.
 • A siker titka

  A siker titka az elkötelezettségünk. Vállalatunk elkötelezett az esélyegyenlőség, illetve a társadalmi felelősségvállalás legkülönbözőbb formái mellett.
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  A legnehezebb tényező a potenciális jelöltek felkutatása volt. Az önerőből történő toborzások kisebb arányban voltak eredményesek. Fontos tapasztalat volt számunkra, hogy más szemszögből lehet megközelíteni az egészségkárosodással élőket. Sok negatív tapasztalatunk van a munkaerő világából, így igyekeztünk a kiválasztási folyamatot barátságosabbá és stresszmentessé tenni számukra. A nehézségek itt sem értek véget, hiszen jellemzően a kisebb cégeket preferálják a negatív tapasztalatok miatt.
 • Kapcsolattartó

  Strázsi Krisztina
 • Elérhetőségek

  +36 (70) 628-0991; krisztina.strazsi@unitedcallcenters.hu
 • Telephely

  Budapest
Vissza