The Valuable 500: az igazság a fogyatékosságról

The Valuable 500: az igazság a fogyatékosságról


Összefoglaló

Az Egyesült Királyságban alapított The Valuable 500 elnevezésű társaság 500 globális cég felsővezetőjével együtt arra törekszik, hogy a fogyatékossággal élő emberek minél szélesebb körben érvényesülhessenek az üzleti életben. Speciális, a szervezeti kultúrát átalakító programot dolgoztak ki erre a célra és folyamatosan nyomonkövetik az ezzel kapcsolatos változásokat, adatot gyűjtenek és riportokat adnak ki. A legutóbbi jelentésben az összetartozás fogalma és az „együtt könnyebb” elve az egyik lényeges pont, amelyre rávilágítanak.

2022. June 09. https://www.thevaluable500.com/news

 

 

A Valuable 500 nevű szervezet küldetése, hogy az üzleti világ erejét felhasználva tartós változást hajtson végre a világ mintegy 1,3 milliárd fogyatékossággal élő embere számára. Az angliai székhelyű civil szervezet elsődleges finanszírozását a Nippon Alapítvány biztosítja. A stratégiai partnerek támogatásával a Valuable 500 kapcsolatot tart és együttműködik a világ 500 legbefolyásosabb globálisan jelenlévő vállalkozásával, mindezt a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek integrációja érdekében. Tizennégy olyan céggel dolgoznak közösen, amelyek mindegyike pénzügyi finanszírozást nyújtott vagy erőforrást fektetett a Valuable 500 valamely projektjébe, őket Iconic Leadersnek nevezik. Ezek közül a legfontosabb az az átalakító program, amely rendszerváltás-szerűen teszi befogadóbbá az üzleti szférát a megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élő emberek számára.

AHOGY MI CSINÁLJUK

Összeülünk, hogy megoldást találjunk a problémákra. A rendszerváltás katalizátorai vagyunk. A szárnyaló vállalkozásokat zseniális ötletekkel kötjük össze. Azért kampányolunk, hogy megváltoztassuk a fogyatékossággal élő emberek életét. Ünnepeljük cégeink és csapatunk sikereit. De nem vagyunk tanácsadók, nem teszünk úgy, mintha mindenre tudnánk a választ. Nem mi irányítjuk partnervállalatainkat vagy tevékenységüket – a munkahelyi befogadás témáját kivéve. Nem kérkedünk sikereikkel sem - olvasható a The Valuable 500 weboldalán.

Továbbá a következő alapgondolatokat fektették le:

A többség ereje

Még a legegyszerűbb tevékenységnek is nagy hatása van. Ha mindannyian együtt dolgozunk a Valuable 500 kollektíván keresztül, a fogyatékossággal élő emberek üzleti világban való bevonásának nincsen határa.

Fej és szív

Ez a kettősség határozza meg márkánkat, megközelítésünket és embereinket. Hiszünk abban, hogy ahhoz, hogy az üzleti szférát a fogyatékossággal élő emberek számára is befogadóbbá tegyük, mindkét hatalmas erőre egyformán szükségünk van.

Ha egyvalaki, akkor mindenki

Arra törekszünk, hogy a tervezés során is befogadóak legyünk. Ezért csak olyan eseményeken, rendezvényeken veszünk részt, amelyek mindenki számára elérhetőek.

Cselekedetek, nem szavak

A Valuable 500-hoz való csatlakozás érdekében minden vállalatunk vezérigazgatója vagy vezetője személyesen is elkötelezte magát a fogyatékossággal élő emberek befogadását célzó cselekvés mellett. Ez tesz minket másokká – arra ösztönözzük cégeinket, hogy kézzelfogható lépéseket tegyenek, ne csak a beszéljenek a befogadásról.

A fogyatékosság meghatározása

A szervezet a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben (UNCRPD) megfogalmazott definíciót használja.

Az Egyezmény védelmet nyújt minden fogyatékossággal élő személy számára, akiket az 1. cikk a következőképpen definiál: „… akiknek hosszú távú testi, szellemi, értelmi vagy érzékszervi fogyatékossága van, amely különböző akadályokkal kölcsönhatásban gátolhatja a teljes és hatékony részvételüket a társadalomban."

Ez a tág definíció tükrözi a fogyatékosság szociális modelljét. Elismeri, hogy a fogyatékosság egy változó, fejlődő fogalom, és hogy ezek a személyek gyakran akadályokba ütköznek az emberi jogaik és az alapvető szabadság gyakorlásában, mégpedig az útjukba állított gondolkodásbeli és környezeti korlátok által. Az Egyezmény a társadalmi attitűdök megváltoztatására törekszik azáltal, hogy biztosítja, hogy a kormányoknak, egyéneknek és szervezeteknek el kell ismerniük, hogy ugyanolyan emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal rendelkezik egy fogyatékossággal rendelkező személy, mint mindenki más.

Az igazság a fogyatékosságról

2021 novemberében meghirdették a „The truth about disability” (Az igazság a fogyatékosságról) elnevezésű kampányukat. Azért volt erre szükség, mert ami a fogyatékosságot illeti, nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre világszerte. Sokan alábecsülik a fogyatékossággal élők közösségének nagyságát, és annak fontosságát, hogy egyenrangú tagjai lehessenek a társadalomnak. Azzal, hogy elmondjuk az igazságot a fogyatékosságról, és megosztjuk a tényeket, mindannyian felhívhatjuk a figyelmet erre a témára, és párbeszédet indíthatunk a fogyatékossággal élő emberek társadalmi és munkahelyen történő befogadásáról.

 

2022 májusában jelent meg a kampány során összegyűjtött adatokból készített tanulmány (Valuable Truth Report 2022). Néhány adat, amelyet ezt megelőzően osztott meg a szervezet:

  • 1,3 milliárd a fogyatékossággal élők becsült száma világszerte.
  • Barátaikkal és családtagjaikkal együtt ennek a csoportnak a vásárlóereje 13 billió dollár.
  • A fogyatékosságok 80%-a 18 és 64 év között, azaz a munkaképes korban keletkezik.
  • A vállalkozásoknak mindössze 4%-ának van a fogyatékossággal élőkre is kiterjedő ajánlatai.
  • A legtöbb fejlett országban a munkaképes korú fogyatékossággal élő emberek munkanélküliségi rátája legalább kétszerese a fogyatékossággal nem rendelkezőkéhez képest.

A The Valuable 500 csoport alapvető munkaterülete és állandó témája, illetve a jelentés egyik sarkalatos pontja is a munkahelyi, szervezeti kultúra milyensége és az azon belül elérhető változások. Ahhoz, hogy a munkahelyi befogadásra vonatkozó kezdeményezések tartós hatást fejtsenek ki, a vállalatoknak fejlesztenie kell az összetartozás érzését.

Az egyszavas fogalom mögött rejtőző igazság egy forradalmi gondolat. Ahogy a kampányban résztvevő vállalatok visszajelzéséből kiderül, a cégek a befogadó munkahellyé válás folyamatában elkötelezettebbek és hatékonyabbak tudnak lenni, ha megerősítést kapnak a Valuable 500 közösségtől és közösen alkotnak stratégiát. Egymást támogatva tehát nagyobb sikert lehet elérni, ha a szervezeti kultúra fejlesztéséről van szó.

A munkavégzés és a fogyasztás jövőjében egyre nagyobb mértékben vannak jelen a fogyatékossággal élő munkavállalók és fogyasztók, és a vállalatoknak már csak emiatt is el kell mozdulniuk az elméleti síkból és konkrét lépéseket téve meg kell valósítaniuk a befogadó munkahellyé váláshoz készített stratégiájukat. Ezekkel a lépésekkel nem csak az üzleti eredmények fognak javulni, hanem komoly és pozitív társadalmi hatása lesz az 1,3 milliárd fogyatékossággal élő ember számára.

Fontos, hogy a Valuable 500 és partnereik beszéljenek ezekről a célokról, de ez csak a történet kezdete. A szavak számítanak, azonban a cselekvést semmi nem helyettesítheti. A kiadvány felhívás arra, hogy a cégek részt vegyenek ebben a küldetésben. Itt az ideje elmozdulni a stratégiaalkotástól; a befogadó szervezeti kultúrát ki kell alakítani! Ez mindenkinek a feladata.

A jelentés készítői, látva a 2022-es adatokat, bizakodóak lettek. Bízhatunk a jövőben, mert a számok azt bizonyítják, hogy a vállalatok elkötelezettek a fogyatékossággal élők befogadására. 

A The Valuable 500 mozgalom logója: egy V betű, jobb szárának felső részén egy szívvel.
Vissza