Támogatási lehetőségek és munkaadói kedvezmények

Támogatási lehetőségek és munkaadói kedvezmények


Összefoglaló

Ön munkaadó, és érdekli milyen támogatásokat vehet igénybe, ha megváltozott munkaképességű munkavállalót szeretne foglalkoztatni?

2022. September 07.

 

#támogatás #pályázat #akkreditált munkaadók #foglalkoztatás előnyei

Korábban tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy az EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” kiemelt projekt tanácsadói hálózatának munkája és a megyei szintű foglalkozási rehabilitációt támogató szakmai tevékenység 2022.06.30-án véget ért. Ennek következtében a projekt keretében jelenleg nem áll rendelkezésre forrás MMK személyek foglalkoztatását elősegítő támogatott foglalkoztatás (bértámogatás) igénybevételéhez. A projekttel korábban együttműködő és a jövőbeli lehetőségeket kereső munkaadókban felmerülhet a kérdés, hogy a továbbiakban milyen pénzügyi támogatások és ösztönzők állhatnak rendelkezésükre a költséghatékony foglalkoztatás tekintetében.

1.) A járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályánál igénybe vehető támogatások

A foglalkoztatást bővítő támogatások igénybe vételének lehetősége és a rendelkezésre álló források tekintetében az érdeklődő munkaadók az illetékes járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályához fordulhatnak információért. Fontos azonban, hogy a munkaügyi szervezeteknél elérhető, foglalkoztatást bővítő támogatások megállapításának feltétele, hogy a potenciális jövőbeni munkavállaló regisztrált álláskeresőként kerüljön nyilvántartásba vételre. A munkaügyi szervezetnél történő nyilvántartásba vétel – egyéb más feltételek teljesítése mellett – ugyanakkor csak abban az esetben valósulhat meg, ha az adott, foglalkoztatni kívánt megváltozott munkaképességű álláskereső megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül.

2.) A foglalkozási rehabilitációs akkreditáció

A foglalkozási rehabilitációs akkreditáció feltételeinek megfelelő munkaadók rehabilitációs költségvetési támogatást vehetnek igénybe minden évben a foglalkoztatott MMK személyek után. Amennyiben a munkáltató akkreditáltatja magát (ennek feltételei a Budapest Főváros Kormányhivatalának honlapján olvashatók), akkor az IKR elektronikus pályázatkezelő rendszerben lehet pályázatot benyújtani MMK személyek foglalkoztatásának támogatása érdekében. A pályázatot általában az őszi időszakban szokta meghirdetni a Belügyminisztérium megbízásából a BFKH – országos illetékességgel rendelkező – Rehabilitációs Főosztálya: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/megvaltozott-munkakepessegu-munkavallalok-foglakoztatasa.

3.) Különböző közvetett támogatási elemek

Az állam különböző pénzügyi és adózási eszközökkel is segíti, ösztönzi a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását a munkaerő-piacon, ilyenek például:

  • a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása, 
  • a szociális hozzájárulási adó kedvezménye,
  • a társasági adóalapot csökkentő tétel,
  • a vállalkozói bevételt csökkentő tétel (vállalkozói személyi jövedelemadó esetén), vagy
  • a kisvállalati adóalapot csökkentő tétel (KIVA esetén).

Az elérhető munkaadói kedvezmények és támogatások részletes megismeréséhez további segítséget jelent az Érték Vagy! Portál munkaadóknak szóló oldala.

 

 

Egy asztalon pénz és számológép.
Vissza