Szűcs Network

Szűcs Network

 • Munkáltató rövid bemutatás

  A Szűcs Network Cégcsoport 2009-ben alakult, egyszemélyes garázscégként. Kezdetben kizárólag adathordozó sokszorosítással foglalkoztunk. A tevékenység rendkívül piacképesnek bizonyult, és ez lehetőséget adott technikai és szellemi fejlesztésekre.
  Folyamatosan bővült a létszám grafikusokkal, nyomdaipari szakemberekkel. Nagy arányú eszközbeszerzéseket hajtottunk végre. Árbevételünk folyamatosan emelkedett, egyre több export megbízást kapunk, munkatársaink száma jelenleg meghaladja a 100 főt. Több üzletágunk sikeresen fejlődik. Úgy mint: adathordozó gyártása, műanyag kártya gyártása, online nyomdai szolgáltatások, online fényképes ajándék készítése, különféle startup projektek. 2017 évtől foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű dolgozókat. Olyan innovatív megoldásokat valósítunk meg amivel formálhatjuk a jelent! Törekszünk a szorgalmas és lelkiismeretes munkára, tiszteletre és figyelemre, ezzel megalapozva a tisztességes üzleti életet.

 • Főtevékenység

  Egyéb sokszorosítás
 • Létszám

  103 fő ebből MMK létszám: 92 fő
 • A cég filozófiája/hozzáállása a MMK személyek foglalkoztatásához

  2017. évben kezdtük el a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását, először az EFOP-1.1.1-15 program keretén belül. Rendkívül nagy lehetőség volt számunkra, hogy az EFOP-foglalkoztatásban tudtunk munkatársakat bevonni. Abban az évben több, mint. 60 MMK embernek adtunk munkát. Meglátva a foglalkoztatásban rejlő szociális és gazdasági lehetőséget, még 2017-ben akkreditáltattuk székhelyünket, s pályázatot adtunk be rehabilitációs foglalkoztatásra. 2018 évben 30 főre kaptunk keretet. Ez lehetővé tette a megváltozott munkaképességű munkatársaink tovább foglalkoztatását. 2019 évre 63 főre kaptuk meg a foglalkoztatási keretet. Sikerült olyan megrendelői állományt, partnerkapcsolatokat kialakítani, aminek eredményeként folyamatos munkát tudunk biztosítani számukra. 2019 évtől lehetőség van a rehab foglalkoztatás keretein belül bedolgozói munkaviszony létesítésére. Mi ezt be is vezettük, aminek eredményeként jelenleg 30 olyan munkavállalónk van, aki a távolság, vagy a betegsége miatt nem tudna székhelyünkre bejárni. A 2020 évre szóló pályázatunk már elfogadásra került, további létszámemelést tervezünk. Bővíteni szeretnénk a bedolgozók létszámát, és az általuk végzett tevékenységek körét.
 • Munkakör módosítás végrehajtására sor került-e, ha igen, ennek mértéke, esetleg példa

  Nem volt rá szükség.
 • Akadálymentesítésre szükség volt-e, ha igen ennek mértéke

  Székhelyünk földszintes, küszöbök nincsenek, az ajtónyílások megfelelő szélességűek, akadálymentes a teljes terület. Külön munkálatokra nem volt szükség.
 • Milyen munkaidőben alkalmaz MMK személy(eke)t a cég

  Cégünknél a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása hétfőtől péntekig egy műszakos munkarendben, napi 4, 6 és 8 órában valósul meg.
 • MMK munkavállalók toborzásának módszere

  EFOP irodán, Kormányhivatalon, Munkaügyi Központon, Hirdetéseken, Közösségi oldalakon keresztül
 • MMK munkavállalók kiválasztásának módszere

  A jelentkezőknek első körben megvizsgáljuk a Komplex minősítését, Határozatát, egyéb, releváns iratait. Amennyiben ezek rendben vannak, egy előzetes elbeszélgetés következik, majd próbamunkára kerül sor, ami 25-30 percet vesz igénybe. Amennyiben minden rendben, megbeszéljük a részleteket.
 • MMK munkavállalók egészségügyi hiányzásának mértéke

  Változó, vannak időszakok, amikor magasabb a betegek aránya, de kirívó esetek nem fordulnak elő.
 • Munkahelyi beilleszkedés elősegítésére, illetve szervezeten belüli érzékenyítésre alkalmazott módszerek

  Tanácsadás; Konzultáció; Problémakezelés, problémamegoldási módszerek; Monitoring, értékelés, visszacsatolás. A Szűcs Network Hungary cégcsoportnál sikerült olyan légkört kialakítani, ahol mindenki jól érzi magát, így a színvonalas, kiegyensúlyozott nyugodt munkavégzés megvalósulhat. Nagy hangsúlyt fektet a cég a közösség kovácsoló rendezvények szervezésére. Karácsonyi vacsora, kirándulások szervezésével is lehetőséget biztosít a cég vezetése a közösségbe tartozás érzésének elmélyítésére. Ebben tud partner lenni a rehabilitációs tanácsadó/mentor, és nem utolsósorban a cég vezetője. Rendkívül nagy felelősségtudat és elszántság szükséges egy ilyen jellegű foglalkoztatás felvállalásához. A cég célja, hogy járuljon hozzá a hátrányos helyzetűek tartós foglalkoztatásához a munkahelyi beilleszkedés intenzív támogatásával a foglalkoztatók aktivitásának elősegítése mellett. A munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítésének célja, hogy a dolgozó, a segítő közreműködésével az adott munkahelyen megismerve a munkahelyi környezetet, a munkahely írott és íratlan szabályait, begyakorolva adott munkakör esetében a munkafolyamatokat, elsajátítva azok lépéseit, sikeresen beilleszkedjen.
 • MMK személy(ek) teljesítménye, munkahelyi beválás, vezetői elégedettség szintje

  Megváltozott munkaképességű dolgozóinkkal szembeni elvárások a betegségükkel arányos. Ezt a szintet többnyire tudják hozni, amennyiben probléma adódik, elbeszélgetésre, segítésre kerül sor.
 • Létezik-e dokumentum (irányelv, rendszer, szabályzat stb.), amely az MMK munkavállalók foglalkoztatására, megtartására irányul, ha igen, ennek rövid célja

  A cégcsoportunk rendelkezik minden, a törvényben előírt szabályzattal, rendelettel, a munkavégzéshez, munkaközi szünetekhez kapcsolódó Ügyvezető Igazgatói utasításokkal. Célunk, hogy kiszámítható, követhető, biztonságos munkakörülményeket, jogi- és humán hátteret teremtsünk munkavállalóinknak.
 • Partneri együttműködések és azok előnyei

  Sikerült olyan partneri kapcsolatokat kialakítani a toborzást támogató intézményekkel, amelyek mind időben, mind egymás segítésében stabilak, továbbfejleszthetők. Mivel a megváltozott munkaképességű dolgozók elérése, felkutatása sok esetben igen nehéz, nagy szükség van a különböző szervezetekkel, intézményekkel történő együttműködésre. Például ha egy dolgozó kikerül egy rendszerből, el tudjuk irányítani egy másikba. Meg tudjuk osztani a szakmai tapasztalatokat, lehetőségeket.
 • Az MMK munkavállalók foglalkoztatásának CSR jellege, előnyei külső, vagy belső irányban kommunikálásra került-e

  Véleményünk szerint rendkívül nagy felelősségtudat és elszántság szükséges egy ilyen jellegű foglalkoztatás felvállalásához. A cégvezetése számára fontossá kell válnia annak, hogy olyan embereknek is tudjon munkát biztosítani, akik az egészségi állapotuk miatt kiszorulnak a munkaerő-piacról. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásakor odafigyelésre, a kommunikációs akadályok áthidalására, a két fél felkészítésére és nyitottságra van szükség. Ki kell alakítani a foglalkoztatás, az elvárások, a kommunikáció módját, mind ehhez érzékenyítésre és felkészítésre van szükség. Ezeket a kockázati tényezőket tudja a legminimálisabbra csökkenteni a rehabilitációs tanácsadó / mentor a segítő szolgáltatások eszközeivel.
 • A foglalkoztatási folyamat tapasztalatai

  Megváltozott munkaképességű dolgozóink az esetek többségében igyekeznek képességeiknek, betegségeiknek megfelelően dolgozni.
 • A siker titka

  Tapasztalataink szerint a jó munkahelyi légkör eléréséhez legfontosabb, hogy a beteg és az egészséges dolgozók közötti munkatársi kapcsolat a tiszteleten, egymás segítésén alapuljon, mindenki egyenértékű és teljes értékű dolgozónak érezze magát. A napi munka kiosztásánál igyekszünk figyelembe venni az aznapi fizikai és mentális állapotaikat.
 • Amit másként csináltunk volna…, kihívások, nehezebben megoldható kérdések, akadályok

  Visszatekintve az elmúlt időszakra úgy gondoljuk, hogy az adott körülmények ismeretében a maximumot tudtuk kihozni a rendelkezésre álló lehetőségekből, helyzetekből.
 • Megjegyzés, kiegészítő információ

  Az a tapasztalatunk, hogy a komplex minősítő vizsgálatokon a visszaminősítések gyakoriak, és talán túl szigorú a megítélés. Visszaminősítés esetén előfordul, hogy a százalékvesztés miatt a foglalkoztatást meg kell szüntetnünk. Dolgozóink kilátástalan helyzetbe kerülnek, mivel a nyílt munkaerő-piacon elvártakhoz az egészségi állapotuk, sok esetben a koruk sem megfelelő, nem piacképes. Tovább fokozza a nehézséget, hogy sokan hosszú évek, évtizedek után kerülnek ki a védett foglalkoztatásból, egy más foglalkoztatási világba. Ezzel nagyon nehéz megküzdeni mind lelkileg, mind fizikailag. Erre a helyzetre kellene megoldást találni.
 • Kapcsolattartó

  Szűcs János, ügyvezető igazgató
 • Elérhetőségek

  70/615-1363, janos@szucsnetwork.hu
 • Telephely

  Nyíregyháza
Vissza